איפה הכסף? תשאלו את חברת הביטוח

לא פעם יצא לי להיתקל בחוסרים של כספים, שהתגלו לרוב במעמד של עזיבת עבודה של עובד בעת ביצוע התחשבנות פיצויים. בעת עריכת השוואה בין אישור צבירת הפיצויים שהונפקה על-ידי חברת הביטוח לבין דו"חות המעסיק מתוכנת השכר, התגלו פעמים רבות הפרשים מהותיים לרעת העובד

איריס עוזיהו
איריס עוזיהו
אילוסטרציה: חשבונות, מחשבון
צילום: Getty Images IL
איריס עוזיהו
איריס עוזיהו

בטור האחרון סיפרתי על טעות בייחוס תשלומי עצמאי בפוליסת ביטוח מנהלים, עבור תקופה שונה מזו שעבורה ביקש המבוטח לשלם. כעת אסקור את הסטטוס החקיקתי והשינויים שחלו בנושא התשלומים הפנסיונים.

ב-2016 המחוקק נתן סוף סוף את הדעת לסוגיית קליטת והושבת הכספים כנדרש בקופות הגמל שונות (הכוונה לייחוס התשלומים לתקופה הנכונה וסיווג נכון למרכיבים הכוללים גמל – עובד מעביד, פיצויים ואובדן כושר עבודה ושיעורי הפקדות נכונים). הרפורמה שהונהגה בנושא חלה אך רק עבור מעסיקים, אך לא כללה עצמאיים (ללא עובדים).

הרפורמה הטילה חובת דיווח מקוון על הפקדות תשלומים לקופות הגמל, וכן קבעה את אופן הפקדת התשלומים לקופות הגמל של עובדיהם. הדיווח נעשה בקובץ מבנה אחיד שקבע אגף שוק ההון במשרד האוצר., והוא כולל מידע מפורט לגבי הפקדות עובדים, פרטי מעסיק ועובד, פרטי הקופה שאליה מפקידים, חלוקה לרכיבים ועוד.

בנוסף, על הגופים המוסדיים להעביר למעסיקים היזון חוזר בדבר תקינות קובץ הדיווח, ובדבר קליטה או אי קליטת נתוני העובדים כפי שדווחו במערכת התפעול של החברות המנהלות. הגופים המוסדיים נדרשים להעביר היזונים חוזרים נוספים, שבמסגרתם יפורט מצב הטיפול בכספי העובדים, שגיאות ודרישות מהמעסיקים לתקן את הדיווחים ופירוט כספי העובדים שנקלטו באופן תקין במערכת.

תיקון חקיקה נוסף חוקק בחוק ההסדרים, המסדיר את פעילותם של סוכני הביטוח ומנהלי הסדרים פנסיונים, בתחום מתן שירותי שיווק פנסיוני לעובדים ושירותי תפעול למעסיקים.

התיקון מורה על הפרדה בין שירותי שיווק פנסיוני שמקבל עובד, משירות תפעול פנסיוני שמקבל מעסיק מאותו סוכן, במטרה לצמצם את ניגודי העניינים בקבלת שני סוגי השירותים מאותו גורם. התיקון לחוק מגביל את יכולת המעסיק לקבל שירותים מאותו גוף וקובע שמי שעוסק בשווק פנסיוני לעובדים, לא ייתן שירותי תפעול למעסיק.

למעסיק אין חובה להעסיק מתפעל לצורך טיפול בתשלומי הפנסיה, הוא יכול לעשות זאת בעצמו בעזרת הפורטל של חברת הביטוח, אך לדעתי בפועל רוב המעסיקים מוותרים על השקעת זמנם בעניין, ומעדיפים לשלם למתפעל שהתמקצע בכך.

תיקוני חוק אלו אמורים לפתור עיוותים של שנים, שהתבטאו בכספים שהפקידו המעסיקים בקופות הפנסיה של העובדים ולא הגיעו ליעדם או ייעודם. יש גם מצבים שבהם המעסיק עצמו לא העביר כספים בהתאם לרכיבים והשיעורים הנדרשים, והתפקיד של המתפעלים הוא להתריע בפני כשלים אלו ולצמצמם כמה שיותר.

לא פעם יצא לי להיתקל בחוסרים של כספים, שהתגלו לרוב במעמד של עזיבת עבודה של עובד בעת ביצוע התחשבנות פיצויים. בעת עריכת השוואה בין אישור צבירת הפיצויים שהונפקה על-ידי חברת הביטוח לבין דו"חות המעסיק מתוכנת השכר, התגלו פעמים רבות הפרשים מהותיים לרעת העובד.

רק לאחר פנייה לחברות הביטוח בדרישה לברר את פשר הפער, הוחזרו הכספים האבודים לפוליסה. הכספים האלו לעתים ישבו ב-Pending, ולא שויכו לאף תעודת זהות פרטנית. חייבים להיות מאוד ערניים לנושא, לבדוק את נכונות האישורים ביסודיות רבה, לאמת את הנתונים ולבדוק שלא בוצעה העברה מוטעה בין הרכיבים השונים, לדוגמה, קליטת תשלומים לפיצויים במקום לתגמולים, דבר העלול להשליך על התחשבנות הפיצויים בין המעסיק לעובד.

גם לאחר תיקוני החקיקה שפורטו לעיל, נותרו פרצות שלא ניתן להם עדיין מענה:

1. הרגולטור לא חייב את העצמאיים, כמו במקרה שתואר בטור הקודם, לעבור לדיווח האחיד, ולכן עלולים להתגלות כשלים רבים בקליטה תקינה של הפקדותיהם. אמנם קיימת לעצמאיים האפשרות לדיווח אחיד בפורטל, אבל נראה שללא הטלת חובה על-ידי הרגולטור, זה אינו ישים.

2. נדחתה חובת הדיווח האחיד עבור מעסיקים של פחות מ-10 עובדים, שהיתה אמורה לחול ב-2020. עם זאת, הם יהיו מחויבים לעבוד ישירות מול חברות הביטוח ולא עוד באמצעות סוכן הביטוח. זה בינתיים מותיר כר פורה לטעויות בקליטת הפקדות פנסיוניות אצל קבוצת מעסיקים זו.

3.  הרגולטור טרם השלים טיפול בסוגיית ניגוד האינטרסים בין הייעוץ וההמלצות שנותן סוכן ביטוח לעובד/לקוח לבין העובדה שהוא מפיק/מקבל את הכנסותיו/עמלותיו מחברות הביטוח. לדוגמה, סוכן יכול להמליץ על מוצר פנסיוני שעבורו יקבל עמלה שמנה יותר, או להעדיף ביטוח פנסיוני בגוף שעמו יש לסוכן הסכם התקשרות מיטיב על פני גוף אחר.

אז איך הגיבה חברת הביטוח על הכאוס שנוצר בכספי המבוטח העצמאי, מהטור הקודם? על כך בטור הבא.

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ