דובוני אכפת לי

נטו גירעון: כחלון ניסה להיות דובון אכפת לי, ומשאיר אחריו הרס

שר האוצר הוא מי שאמור לשמוע את כולם ולעשות את השיקול הרחב; לדאוג לאינטרס הציבורי לטווח הארוך, בלי להישבות בידי קבוצות לחץ סקטוריאליות שרוצות כל אחת נתח שמן יותר. הבעיה של כחלון היא שהוא לא יודע לעשות את זה