אלה אלקלעי

הוריקן סנדי בדרכה לחוף המזרחי ארה"ב 2012

כל אחד יכול להיכנס לאתר של רשות הבריאות האמריקאית ולקבל מידע על עד כמה חמורה היתה עונת השפעת השנה ולהעריך איך זה ישפיע על דו"חות הרבעון של פריגו. אבל יש אנשים שלוקחים את זה צעד קדימה

אלה אלקלעי