ב-50 השנים האחרונות הגענו למצב שבו אנחנו משתמשים ביותר ממה שכדור הארץ מייצר. המשמעות היא שכמות המים הנגישים לשימוש במקומות שונים בעולם קטנה - והיכולת לספק מזון ומקום מחיה תקטן בעתיד ביחד איתה

דרור פייטלסון
6 תגובות לכתבה