פועלי הבניין שאפילו לא נספרים במניין הנפגעים וההרוגים

חוק החל על שטחי מדינת ישראל אינו חל בשטחי יו"ש, אלא עם צו אלוף. כתוצאה מכך, בשטחי יו"ש לא מתבצעת אכיפה של משרד העבודה, ובאזורים אלו לא רק שמתבצעות עבירות רבות, אלא שגם הנפגעים וההרוגים לא נספרים במניין הנפגעים וההרוגים הרשמי של המדינה

דן ורשבסקי
דן ורשבסקי
בנייה באריאל
בנייה באריאל
דן ורשבסקי
דן ורשבסקי

בטור הזה אני רוצה לספר על מצב מוזר שיכול לקרות רק בישראל. מאז הסכמי אוסלו, אנו נמצאים בתנופת בנייה בכל רחבי ישראל, כמו גם בשטחי יהודה ושומרון. כך, בערים הגדולות, כמו מעלה אדומים ואריאל, מתקיימת בנייה נרחבת, כולל בנייה לגובה הדורשת הפעלת מנופים. 

על אף הבנייה הנרחבת, יש להבין כי מתקיימת בערים אלו מציאות חוקית מורכבת: מדובר בשטחים ביו"ש הנמצאים כולם בשטח C על פי הסכם אוסלו, שטח שבו לישראל יש לעת הזו אחריות אזרחית וצבאית מלאה. עם-זאת, קיים פער נרחב ברמת ההסדרה החוקית ובפעילות משרדי הממשלה בהם.

ברמה החוקית, חוק החל על שטחי מדינת ישראל אינו חל בשטחי יו"ש, אלא עם צו אלוף (הריבון הרשמי בשטח יו"ש). כך לדוגמה, אם עבר לאחרונה חוק המחייב העסקת עוזר בטיחות בכל אתר בנייה גדול, אילו לא יבקש האלוף להחיל אותו בצו על שטחי יו"ש – הוא פשוט לא יחול שם. כך אנו עדים לכך שחוקית, אתרי בנייה מורכבים ככל אתר אחר בארץ, מתפקדים תחת מערכת חוקית לא שלמה, שמייצרת אתגרי הסדרה ואכיפה.

בנוסף, בשטחי יו"ש לא מתבצעת אכיפה של משרד העבודה. לכאורה, נציגי המינהל האזרחי אמורים להחליף את זרועות הממשלה בהיעדרם, אולם ברור לכל כי אלו לא יכולים להחליף את מפקחי מנהל הבטיחות בבואם לאתר בכדי לבחון בו את הבטיחות ולפעול למען תיקון ליקויי הבטיחות בו, או את נציגי מינהל האכיפה במשרד העבודה שאחראים לוודא כי המעסיקים מקפידים על זכויות העובדים, לאתר הפרות ולפעול לתקנם.

כתוצאה מכך, באזורים אלו לא רק שמתבצעות עבירות רבות, אלא שגם הנפגעים וההרוגים לא נספרים במניין הנפגעים וההרוגים הרשמי של המדינה. הפירצה קוראת לגנב, וידוע לנו על מקרים רבים של אנשים שעובדים שם כמנופאים ללא רישיון כלל. מובן שעובדים שם גם מנופאים עם רישיון תקין, אבל השיעור שלהם נמוך יותר מאשר בישראל. לצד זאת, ברור לכל שכשאין חובה חוקית ואין אכיפה, גם אתרי הבנייה יכולים להיות מופקרים, וכך למשל, אין בהירות לגבי תקינות המנוף או הסדרת עבודת האתתים למול המנופאי.

מציאות עגומה זו משפיעה על כלל העובדים בבנייה בשטחי יו"ש בהתנחלויות. מדובר כמובן גם בישראלים, אך גם בפלסטינים רבים (כ-30 אלף עובדים בהתנחלויות ו-70 אלף בשטחי הקו הירוק), הפועלים באתרי בנייה שמרבית חוקי הבטיחות אינם חלים עליהם, כמו פיקוח של משרד העבודה על בטיחות העבודה או שמירה על זכויותיהם. 
ברצוני להביא לכם כמה מקרים שהתרחשו עם מנופאים באתרי הבנייה באזורים אלו, ולא זכו להתייחסות או טיפול של משרד העבודה.

המקרה הראשון הוא בכוכב יעקב, יישוב מצפון לירושלים. חבר ועד ארצי של מפעילי עגורן צריח, חאתם נתשה, הגיע לעבודתו באתר בנייה ביישוב. המנוף בדיוק הורכב והיה אמור לעבור טסט של בודק מוסמך. כל מנוף אמור לעבור טסט לאחר הרכבה הגבהה ובכל חצי שנה, כדי לבדוק את תקינותו. חאתם ניגש אל מנהל העבודה, הציג את עצמו ואת רישיון המנופאי שלו וביקש תסקיר מנוף כדי לוודא שהוא עובד על כלי שנבדק ונמצא תקין. מנהל העבודה אמר לו שהעגורן עוד לא עבר טסט. חאתם אמר שאין בעיה הוא יחכה עד שיגיע הבודק המוסמך לבצע את הבדיקה. בשלב הזה חאתם נתבקש לעבוד על העגורן עוד לפני ביצוע הבדיקה והוא סירב. יותר מאוחר הגיעו טכנאים אל המנוף כדי להכין אותו לטסט.

חאתם עלה עם הטכנאים לעגורן, עזר לבצע תיקונים וכשהטכנאים סיימו את עבודתם כולם ירדו למטה לחכות עד שיגיע הבודק. פעם נוספת חאתם התבקש לעבוד על העגורן אך לא הסכים.

לאחר זמן מה שהוא מחכה, הגיע מנהל העבודה ואמר לו שכל הפועלים הולכים כי אין מנוף והבודק לא יגיע ביום זה. חאתם נסע אל ביתו והגיע למחרת לאתר. הבודק המוסמך הגיע לבדוק את העגורן, אך לאחר הבדיקה, הבודק פסל את עבודת עגורן מכיוון שלטענתו גובלי המנוף לא מכוונים ואין לעבוד על העגורן עד שיתקנו את הליקוי. גובלי מנוף מותקנים כדי לעצור את המנוף מלהגיע למצב של סיכון כמו בהרמה של משקל יתר, התנגשות בקווי חשמל או מבנים ועוד.

כשהבודק הלך שוב ביקשו מחאתם לעבוד על העגורן והוא שוב סירב. בשלב הזה התחילו להפעיל עליו לחץ. מנהלי האתר אמרו שבגלל שבזמן הבדיקה הוא הרים מנשא כבד אז זה אומר שאפשר לעבוד עוד לפני התיקון שנדרש בדו"ח הבדיקה. שוב חאתם סירב, והפעם המנהל באתר התקשר לכוח אדם של חאתם וביקש שישלחו מנופאי אחר. המנופאי שהחליף אותו כנראה חשש יותר לעמוד על שלו אל מול דרישות לעבודה שלא לפי כללי הבטיחות, אולי אפילו מדובר במישהו שאין לו רישיון מנופאי. חאתם פנה אל מינהל הבטיחות וסיפר להם את כל מה שקרה. המענה היה שהמינהל לא מבצע אכיפה באזורים אלו.

מקרה שני קרה עם מנופאי בשם אל אמין גנידה. לפני כארבעה חודשים הוא עבד לסירוגין בדרך יריחו וגם בכוכב יעקב. לטענתו, העבודה באתרים האלו היתה מסוכנת מאד. במהלך העבודה ביקשו ממנו להסיע אנשים באמצעות העגורן ממקום למקום, דבר שמנוגד לתקנות עגורני הצריח (שככל הנראה לא חלות בשטחי יו"ש), ובנוסף ביקשו ממנו להרים חבילות ברזל ללא אביזרי הרמה מתאימים ועוד עבירות בטיחות רבות.
המנופאי פנה למנהל העבודה האחראי עליו וביקש כמה פעמים שיטפלו בנושא, כדי למנוע את הפרות הבטיחות בעבודה עם מנוף. כמו במקרה הראשון, גם כאן בחר האחראים באתר להחליף את המנופאי שדרש שהעבודה תתבצע לפי כללי הבטיחות, וגם כאן היה ברור כי פנייה למינהל הבטיחות לא תסייע, היות שלא עובדים בשטחי יו"ש.

כל הזמן מתרחשים מקרים דומים, ובכולם לוועד אין איך לעזור למנופאים שדורשים לעבוד בצורה בטוחה. לצערנו אנחנו נאלצים להגיד למנופאים שאין אכיפה באזורים האלו ושאנחנו לא ממליצים לעבוד שם. רובם גם נענים לבקשתנו. מהעובדה שהבנייה באזורים אלה ממשיכה אנחנו מסיקים שעובדים שם אנשים ללא רישיון, וכאלה שנאלצים לעבוד גם במקומות שדורשים מהם להפר את כללי הבטיחות.

מהדיווחים הרבים שמגיעים אלינו עולה תמונה עגומה מאוד של עבודה בניגוד להוראות הבטיחות, אפס אכיפה של מינהל הבטיחות, מנופים שלא עברו בדיקות בטיחות מחייבות ועבודה של אנשים ללא רישיון הפעלת מנוף. פניות רבות אל גורמי ממשלה לא נשאו פרי והמצב נשאר כפי שהיה.

צריך להבין, לא מדובר בבנייה זניחה או פיראטית. מדובר בבנייה נרחבת המאושרת על ידי זרועות המדינה – ממשלת ישראל והרשות המקומית, המבוצעת על ידי קבלנים ישראליים. היות שזהו המצב, ממשלת ישראל והרשות המקומית צריכות לזכור שאם הן מאשרות בנייה באזורים אלו, הן גם צריכות לדאוג שהפועלים יחזרו בשלום.

בתקופה האחרונה הרגולטור עוסק רבות בנושא הבטיחות בעבודת מנופים. כולי תקווה שהשינויים הקרובים ישפר את מצב הבטיחות בבנייה וגם בנושא של עבודה מעבר לקו הירוק יימצא פתרון. בינתיים, כשאתם רואים אתר שעובד עם מנוף בשטחי יו"ש – שווה לשקול להתרחק ממנו. זו אמנם בנייה ישראלית לכל דבר, אבל מבחינת האחריות על הבטיחות – מנופאים אלו דומים יותר לכאלו שעובדים בחוץ לארץ.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

על סדר היום