בלה אברהמס

תלמידים רכונים אל שולחנותיהם בכיתה

משרד האוצר הודיע בינואר על קיצוץ של כ-350 מיליון שקל בתקציב 2019. בעקבות הקיצוץ לא ייבנו השנה כ-400 כיתות לימוד ■ אם יש לנו חצי מיליארד שקל מיותרים, אפשר להפנות את הכסף הזה לטובת ילדי הפריפריה, ולא לבחירות נוספות

בלה אברהמס