ארנק ריק

החוב הלאומי של ישראל - הרבה פחות נורא משחשבתם

מדינה שמספר תושביה גדל או שנהנית מצמיחה כלכלית, לוקחת הלוואות שיאפשרו לה להשקיע בתושביה, לדוגמה בחינוך, בריאות, תשתיות ורווחה, ולהרוויח בעתיד מצמיחה שנובעת מפירות ההשקעה, ושרווחיה גבוהים מעלות ההלוואה והריבית

מפגין ממתנגדי הברקזיט מגיב לתוצאות ההצבעה

השמאל והאיחוד האירופי: סיפור אהבה-שנאה

בדיון המתנהל באירופה בנושא המשך קיומו של האיחוד במתכונתו הנוכחית, ישנה חלוקה ברורה יחסית בין התומכים בהמשך קיומו שמגיעים ברובם מהשמאל האירופי לבין המתנגדים לו שמגיעים ברובם מן הימין. ואולם, לפני עשרים שנה התמונה היתה הפוכה לחלוטין