אמיר אדר
אמיר אדר
חקלאי מעביר דקלים אפריקאים בעמק באחו אגואן
אמיר אדר
אמיר אדר