עדי ניב יגודה
עדי ניב יגודה
מיטות במסדרון בית חולים
צילום: ניר כפרי
עדי ניב יגודה
עדי ניב יגודה

על סדר היום