עדי ניב יגודה
עדי ניב יגודה
בית חולים
בית חוליםצילום: רמי שלוש
עדי ניב יגודה
עדי ניב יגודה