עדי ניב יגודה
עדי ניב יגודה
מכשיר MRI
מכשיר MRIצילום: ניר קידר
עדי ניב יגודה
עדי ניב יגודה