עדי ניב יגודה
עדי ניב יגודה
השחיקה של המטפלים מובילה לירידה בתפקוד המקצועי
השחיקה של המטפלים מובילה לירידה בתפקוד המקצועיצילום: ניר כפרי
עדי ניב יגודה
עדי ניב יגודה