בהלה היא רפלקס, וככזה, היא צריכה להתרחש מהר ■ ה"קפיצה" המפורסמת כשנבהלים מיועדת להגן על מספר אזורים רגישים, כמו העורף

יואב מה-טוב