רק שתמשיכו ליהנות
כבר מנויים? התחברו
תלמידים בבית ספר יסודימורן מעיין / ג'יני

ראשי הערים יכולים להוביל את מהפכת החינוך

הבחירות לרשויות המקומיות הן הזדמנות לכל בעלי זכות ההצבעה להעמיד למבחן את החזון החינוכי של המועמדים

הערך של המונח "העולם החדש" בוויקיפדיה מתייחס לשם שהעניקו האירופאים ליבשת אמריקה, ובהמשך גם ליבשת אוקיאניה. כינוי זה יצר הבחנה בין "העולם הישן", שהיה מוכר עד לאותה נקודת זמן, לבין אותן יבשות וציוויליזציות חדשות שהתגלו בסוף המאה ה–15. בשנים האחרונות זוכה הביטוי "העולם החדש" לתחייה מחודשת, אבל בהקשר שונה. אין מדובר בגילוי טריטוריות חדשות, אלא במהפכה טכנולוגית שאנו נמצאים בעיצומה ומשבשת את המציאות הקיימת.

את ההשפעה של המהפכה הדיגיטלית על העולם החדש ניתן לראות באופן הכי מופשט בהוספת הקידומת "טק" כמעט לרוב תחומי החיים. בינה מלאכותית, רובוטיקה, אוטומציה, שילוב של מציאות פיזית ודיגיטלית — כל אלה מכתיבים סט של כישורים חדשים, שאנשים בוגרים היוצאים לשוק עבודה יידרשו להם כדי לאייש את המשרות הנוכחיות והעתידיות בתחום התעסוקה.

חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות מורכבות, ניהול פרויקטים, גמישות מחשבתית, אוריינות טכנולוגית, עבודה בצוותים, אלה ועוד הן תכונות הכרחיות להשתלבות בעולם החדש. שרשרת הערך — מהחינוך היסודי ועד הלימודים בתיכון — חייבת לספק תוצרי לימוד שיתאימו למציאות החדשה.

עופר בכר

האם מערכת החינוך הישראלית מכשירה את התלמידים להתמודדות עם אתגרים אלה? לצורך ההמחשה, בכל מערכת החינוך יש כ–180 בתי ספר מתוקשבים, שיש בהם תשתיות חומרה ותוכנה, תמיכה פדגוגית של משרד החינוך ותקצוב בהתאמה. נתון זה מלמד כי מערכת החינוך מוטה לעבר ולא להווה ולעתיד — אליהם משרד החינוך צריך לנווט. היכולת לשנות את המערכת לא תלויה רק במשרד החינוך — לרשויות המקומיות יכול וצריך להיות תפקיד משמעותי בעיצוב בתי הספר שישרתו את המיומנויות שיש להקנות לתלמידים. הבחירות לרשויות המקומיות בסוף אוקטובר הן הזדמנות לכל בעלי זכות ההצבעה להעמיד למבחן את החזון החינוכי של כל מועמד הרוצה להיבחר.

הרצון לשפר את דירוגי בתי הספר המקומיים בסרגלי המדידה המקובלים הם הסטנדרט המצופה. הבעיה היא שזה כבר לא מספיק. מנהל מחלקת החינוך של OECD, פרופ' אנדראס שלייכר, שמכיר מקרוב את מערכת החינוך בישראל, טוען כי סביבות הלמידה צריכות להיות מגוונות יותר ומוטות טכנולוגיה. לפיכך, משתנים נוספים צריכים לבוא לידי ביטוי בעשייה הבית־ספרית: הפיכת בתי הספר למתוקשבים והקצאת משאבים לכך, שיתופי פעולה של בתי ספר עם התעשייה ומכוני מחקר, הכשרה טכנולוגית של סגל ההוראה, ויצירת אקלים חינוכי המאפשר פיתוח של שיטות הוראה חדשניות המותאמות לעידן החדש בו אנו חיים. פרמטרים אלה ונוספים הם האמצעים לטפח בוגרים של מערכת חינוך שישתלבו במערכות החברתיות והכלכליות ויגדילו את הפריון במשק.

יש לתת עדיפות למועמד שהאוריינטציה החינוכית שלו היא כלפי העתיד. הדבר צריך להיות גורם מרכזי בבחירת ראש רשות זה או אחר.

הכותב הוא בעל הבלוג "סטיית תקן"

הערך של המונח "העולם החדש" בוויקיפדיה מתייחס לשם שהעניקו האירופאים ליבשת אמריקה, ובהמשך גם ליבשת אוקיאניה. כינוי זה יצר הבחנה בין "העולם הישן", שהיה מוכר עד לאותה נקודת זמן, לבין אותן יבשות וציוויליזציות חדשות שהתגלו בסוף המאה ה–15. בשנים האחרונות זוכה הביטוי "העולם החדש" לתחייה מחודשת, אבל בהקשר שונה. אין מדובר בגילוי טריטוריות חדשות, אלא במהפכה טכנולוגית שאנו נמצאים בעיצומה ומשבשת את המציאות הקיימת.

את ההשפעה של המהפכה הדיגיטלית על העולם החדש ניתן לראות באופן הכי מופשט בהוספת הקידומת "טק" כמעט לרוב תחומי החיים. בינה מלאכותית, רובוטיקה, אוטומציה, שילוב של מציאות פיזית ודיגיטלית — כל אלה מכתיבים סט של כישורים חדשים, שאנשים בוגרים היוצאים לשוק עבודה יידרשו להם כדי לאייש את המשרות הנוכחיות והעתידיות בתחום התעסוקה.

חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות מורכבות, ניהול פרויקטים, גמישות מחשבתית, אוריינות טכנולוגית, עבודה בצוותים, אלה ועוד הן תכונות הכרחיות להשתלבות בעולם החדש. שרשרת הערך — מהחינוך היסודי ועד הלימודים בתיכון — חייבת לספק תוצרי לימוד שיתאימו למציאות החדשה.

עופר בכר

האם מערכת החינוך הישראלית מכשירה את התלמידים להתמודדות עם אתגרים אלה? לצורך ההמחשה, בכל מערכת החינוך יש כ–180 בתי ספר מתוקשבים, שיש בהם תשתיות חומרה ותוכנה, תמיכה פדגוגית של משרד החינוך ותקצוב בהתאמה. נתון זה מלמד כי מערכת החינוך מוטה לעבר ולא להווה ולעתיד — אליהם משרד החינוך צריך לנווט. היכולת לשנות את המערכת לא תלויה רק במשרד החינוך — לרשויות המקומיות יכול וצריך להיות תפקיד משמעותי בעיצוב בתי הספר שישרתו את המיומנויות שיש להקנות לתלמידים. הבחירות לרשויות המקומיות בסוף אוקטובר הן הזדמנות לכל בעלי זכות ההצבעה להעמיד למבחן את החזון החינוכי של כל מועמד הרוצה להיבחר.

הרצון לשפר את דירוגי בתי הספר המקומיים בסרגלי המדידה המקובלים הם הסטנדרט המצופה. הבעיה היא שזה כבר לא מספיק. מנהל מחלקת החינוך של OECD, פרופ' אנדראס שלייכר, שמכיר מקרוב את מערכת החינוך בישראל, טוען כי סביבות הלמידה צריכות להיות מגוונות יותר ומוטות טכנולוגיה. לפיכך, משתנים נוספים צריכים לבוא לידי ביטוי בעשייה הבית־ספרית: הפיכת בתי הספר למתוקשבים והקצאת משאבים לכך, שיתופי פעולה של בתי ספר עם התעשייה ומכוני מחקר, הכשרה טכנולוגית של סגל ההוראה, ויצירת אקלים חינוכי המאפשר פיתוח של שיטות הוראה חדשניות המותאמות לעידן החדש בו אנו חיים. פרמטרים אלה ונוספים הם האמצעים לטפח בוגרים של מערכת חינוך שישתלבו במערכות החברתיות והכלכליות ויגדילו את הפריון במשק.

יש לתת עדיפות למועמד שהאוריינטציה החינוכית שלו היא כלפי העתיד. הדבר צריך להיות גורם מרכזי בבחירת ראש רשות זה או אחר.

הכותב הוא בעל הבלוג "סטיית תקן"

לקריאת הכתבה המלאה

כבר מנויים? התחברו