רק שתמשיכו ליהנות
כבר מנויים? התחברו
שר החינוך נפתלי בנטמוטי מילרוד

בנט החליט: לראשונה - פחות שעות מתמטיקה ומדעים בבתי הספר

בדיקת TheMarker מעלה שלראשונה, בשנת הלימודים הנוכחית הופחתו שעות לימודי החובה במתמטיקה, אנגלית ומדעים ■ בנט: "גאה בהזנקה היסטורית של תלמידי ישראל במתמטיקה ובמדעים, לצד חיזוק הרוח היהודית"

לראשונה, ודווקא בתקופתו של השר נפתלי בנט, הפחית משרד החינוך את היקף השעות המחייב שמיועדות ללימודי מתמטיקה, אנגלית ומדעים וטכנולוגיה - ובמקביל הותיר את היקף השעות ללימודי "תרבות יהודית" ותנ"ך בבתי הספר היסודיים על כנן, לאחר שהורחבו בשנים קודמות - כך מגלה בדיקת TheMarker.

מדי שנה מעביר משרד החינוך הנחיות למנהלי בתי הספר היסודיים, הכוללים גם את מספר השעות המחייב שיש ללמד בנושאים שונים בכל כיתה ובכל שכבת לימוד.

בשנת הלימודים שנפתחה השבוע, הופחת מספר שעות הלימוד המחייבות במתמטיקה בבתי הספר היסודיים הממלכתיים ל-30 שעות שבועיות בלבד בכל שכבות הגיל, לעומת 36 שעות בתקופת כהונתם של שרי החינוך שי פירון וגדעון סער, וגם בשנתו הראשונה של בנט בתפקיד. זאת, למרות החשיבות שבנט מייחס ללימודי המתמטיקה ומצבם העגום של תלמידי ישראל בתחום במבחנים הבינלאומיים.

גם המינימום המחייב ללימודי מדעים וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים, תחום נוסף שבו לתלמידי ישראל הישגים נמוכים במיוחד, הופחת מ-18 שעות שבועיות בתקופת שני שרי החינוך האחרונים ל-12 שעות בלבד בתקופת בנט. בעקבות פניית TheMarker, מסר משרד החינוך כי המשרד ישנה את ההנחיה ויגדיל את שעות החובה ל-15 שעות. למרות זאת, מדובר בשעות חובה בהיקף נמוך יותר מבעבר.

מנגד, בתקופת בנט הורחב מספר שעות הלימוד המחייב במקצוע "תרבות יהודית" בבתי הספר היסודיים בשעה ל-5 שעות. ביוזמת שר החינוך, הנושא נלמד כיום גם בכיתות ג'־ד' בבתי הספר הממלכתיים, כאשר בעבר הוא נלמד רק בכיתות ה'־ו'. מספר השעות המוקדשות ללימודי תנ"ך בבתי הספר הממלכתיים נותרו ללא שינוי - עשר שעות.

בסך הכל, ב-2009 חויבו מנהלי בתי הספר היסודיים בזרם הממלכתי ללמד לפחות 54 שעות שבועיות במקצועות מתמטיקה ומדעים וטכנולוגיה ו-14 שעות תנ"ך ותרבות יהודית, ואילו בשנת הלימודים שהחלה השבוע הם מחויבים ללמד 15 שעות תנ"ך ותרבות יהודית, אך רק 42 שעות מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה (מספר השעות יגדל ל-45 בעקבות פניית TheMarker). המינימום הנדרש ללימודי האנגלית הופחת מ-12 ב-2009 לתשע שעות שבועיות בלבד ב-2019.

מקורות במשרד החינוך מסבירים כי מדובר בדרישות המינימום בלבד, וכי הן השתנו כדי להגדיל את הגמישות הניתנת למנהלי בתי הספר, שמקבלים הקצאת שעות נוספת כך שיוכלו לתגבר את לימודי המתמטיקה, המדעים והטכנולוגיה, אך לא יחויבו בכך ויוכלו להסתפק בפחות שעות מבעבר.

עם זאת, לא ניתן להפחית את מספר שעות הלימוד בתנ"ך או בתרבות יהודית (אך ניתן לבחור לא ללמד אותם בשנה מסוימת ולהשלים את הפער בשנים הבאות).

בית ספר בבאר שבע. השינוי מתחיל במערכת החינוך אליהו הרשקוביץ

גמישות לדתיים במקצועות הליבה

בנט טען כמה פעמים בשנים האחרונות כי תוכנית לימודי התרבות היהודית משלבת גם לימודים על ענקי תרבות ישראלים המוערכים בחברה החילונית, לצד תחומי דת ויהדות שהוא מעוניין שכל תלמידי ישראל יכירו. עם זאת, לפי נתוני המשרד, התוכנית לא נלמדת כלל בבתי הספר הדתיים, אלא רק בממלכתיים. כך, התלמידים החילונים לומדים תכנים דתיים בנוסף לשיעורי תנ"ך, אך בבתי הספר הדתיים אין כלל לימודים הקשורים לעולם התרבות של החברה החילונית.

עיון בתוכנית הלימודים המוצעת למנהלי בתי הספר היסודיים בזרם הממלכתי־דתי, מעלה כי הם נדרשים לפחות שעות לימוד של מתמטיקה ומדעים בבתי הספר הממלכתיים. בתקופת כהונתו של שי פירון כשר החינוך, הגדיל המשרד את הדרישה ללימודי מדעים ומתמטיקה בבתי הספר הדתיים, אך בתקופתו של בנט מספר השעות הנדרש מהם ירד - מספר השעות המחייב בלימודי מתמטיקה ירד מ-36 ב-2014 ל-29 בלבד ב-2019, ובלימודי מדע וטכנולוגיה מספר השעות ירד מ-16 ל-12.

גם מספר השעות הכולל של לימודים הקשורים לתורה ולדת ירד - מ-65 ל-55 - אך עדיין מדובר בשיעור גבוה במיוחד של שעות, יותר משעות הלימוד המוקדשות למתמטיקה ומדעים ביחד.

בנוסף, השנה קיבלו מנהלי בתי הספר הדתיים גמישות, והם יכולים להרחיב את מספר השעות המיועדות ללימודי תורה ויהדות עד 86 שעות שבועיות (לעומת עד 66 שעות בתקופת פירון). הם יכולים לעשות זאת גם באמצעות הפחתת שעות הלימוד במתמטיקה, מדע ואנגלית למינימום הנדרש, מה שלא היה אפשרי בעבר.

מלשכת השר בנט נמסר: "השר בנט גאה בהזנקה היסטורית של תלמידי ישראל במתמטיקה ובמדעים, בפריפריה ובמרכז, לצד חיזוק הרוח היהודית־ציונית וערכי המסורת. גם ציונות וגם מצוינות". לגבי תקציב ״תרבות יהודית״ לא נמסרה תגובה מלשכת השר.

ממשרד החינוך נמסר: "במסגרת מדיניות הגדלת האוטונומיה למנהלי בתי הספר, הוחלט להעניק להם אפשרות לבחור כיצד לחלק את שעות הלימוד בהתאם לשיקול דעתם, תוך שמירה על סך שעות מינימום ומקסימום. במקצועות בעלי מספר גבוה של שעות, למשל מתמטיקה ומדעים, התאפשר מרחב גדול יותר של אוטונומיה מאשר במקצועות שבהם היה מספר נמוך של שעות, למשל תנ"ך ותרבות יהודית. תלמידי החינוך הממלכתי לומדים פי 3 יותר שעות מדעים מאשר שעות יהדות".

בלשכת בנט סירבו להתייחס לזינוק בתקציבי "תרבות יהודית".

לראשונה, ודווקא בתקופתו של השר נפתלי בנט, הפחית משרד החינוך את היקף השעות המחייב שמיועדות ללימודי מתמטיקה, אנגלית ומדעים וטכנולוגיה - ובמקביל הותיר את היקף השעות ללימודי "תרבות יהודית" ותנ"ך בבתי הספר היסודיים על כנן, לאחר שהורחבו בשנים קודמות - כך מגלה בדיקת TheMarker.

מדי שנה מעביר משרד החינוך הנחיות למנהלי בתי הספר היסודיים, הכוללים גם את מספר השעות המחייב שיש ללמד בנושאים שונים בכל כיתה ובכל שכבת לימוד.

בשנת הלימודים שנפתחה השבוע, הופחת מספר שעות הלימוד המחייבות במתמטיקה בבתי הספר היסודיים הממלכתיים ל-30 שעות שבועיות בלבד בכל שכבות הגיל, לעומת 36 שעות בתקופת כהונתם של שרי החינוך שי פירון וגדעון סער, וגם בשנתו הראשונה של בנט בתפקיד. זאת, למרות החשיבות שבנט מייחס ללימודי המתמטיקה ומצבם העגום של תלמידי ישראל בתחום במבחנים הבינלאומיים.

גם המינימום המחייב ללימודי מדעים וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים, תחום נוסף שבו לתלמידי ישראל הישגים נמוכים במיוחד, הופחת מ-18 שעות שבועיות בתקופת שני שרי החינוך האחרונים ל-12 שעות בלבד בתקופת בנט. בעקבות פניית TheMarker, מסר משרד החינוך כי המשרד ישנה את ההנחיה ויגדיל את שעות החובה ל-15 שעות. למרות זאת, מדובר בשעות חובה בהיקף נמוך יותר מבעבר.

מנגד, בתקופת בנט הורחב מספר שעות הלימוד המחייב במקצוע "תרבות יהודית" בבתי הספר היסודיים בשעה ל-5 שעות. ביוזמת שר החינוך, הנושא נלמד כיום גם בכיתות ג'־ד' בבתי הספר הממלכתיים, כאשר בעבר הוא נלמד רק בכיתות ה'־ו'. מספר השעות המוקדשות ללימודי תנ"ך בבתי הספר הממלכתיים נותרו ללא שינוי - עשר שעות.

בסך הכל, ב-2009 חויבו מנהלי בתי הספר היסודיים בזרם הממלכתי ללמד לפחות 54 שעות שבועיות במקצועות מתמטיקה ומדעים וטכנולוגיה ו-14 שעות תנ"ך ותרבות יהודית, ואילו בשנת הלימודים שהחלה השבוע הם מחויבים ללמד 15 שעות תנ"ך ותרבות יהודית, אך רק 42 שעות מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה (מספר השעות יגדל ל-45 בעקבות פניית TheMarker). המינימום הנדרש ללימודי האנגלית הופחת מ-12 ב-2009 לתשע שעות שבועיות בלבד ב-2019.

מקורות במשרד החינוך מסבירים כי מדובר בדרישות המינימום בלבד, וכי הן השתנו כדי להגדיל את הגמישות הניתנת למנהלי בתי הספר, שמקבלים הקצאת שעות נוספת כך שיוכלו לתגבר את לימודי המתמטיקה, המדעים והטכנולוגיה, אך לא יחויבו בכך ויוכלו להסתפק בפחות שעות מבעבר.

עם זאת, לא ניתן להפחית את מספר שעות הלימוד בתנ"ך או בתרבות יהודית (אך ניתן לבחור לא ללמד אותם בשנה מסוימת ולהשלים את הפער בשנים הבאות).

בית ספר בבאר שבע. השינוי מתחיל במערכת החינוך אליהו הרשקוביץ

גמישות לדתיים במקצועות הליבה

בנט טען כמה פעמים בשנים האחרונות כי תוכנית לימודי התרבות היהודית משלבת גם לימודים על ענקי תרבות ישראלים המוערכים בחברה החילונית, לצד תחומי דת ויהדות שהוא מעוניין שכל תלמידי ישראל יכירו. עם זאת, לפי נתוני המשרד, התוכנית לא נלמדת כלל בבתי הספר הדתיים, אלא רק בממלכתיים. כך, התלמידים החילונים לומדים תכנים דתיים בנוסף לשיעורי תנ"ך, אך בבתי הספר הדתיים אין כלל לימודים הקשורים לעולם התרבות של החברה החילונית.

עיון בתוכנית הלימודים המוצעת למנהלי בתי הספר היסודיים בזרם הממלכתי־דתי, מעלה כי הם נדרשים לפחות שעות לימוד של מתמטיקה ומדעים בבתי הספר הממלכתיים. בתקופת כהונתו של שי פירון כשר החינוך, הגדיל המשרד את הדרישה ללימודי מדעים ומתמטיקה בבתי הספר הדתיים, אך בתקופתו של בנט מספר השעות הנדרש מהם ירד - מספר השעות המחייב בלימודי מתמטיקה ירד מ-36 ב-2014 ל-29 בלבד ב-2019, ובלימודי מדע וטכנולוגיה מספר השעות ירד מ-16 ל-12.

גם מספר השעות הכולל של לימודים הקשורים לתורה ולדת ירד - מ-65 ל-55 - אך עדיין מדובר בשיעור גבוה במיוחד של שעות, יותר משעות הלימוד המוקדשות למתמטיקה ומדעים ביחד.

בנוסף, השנה קיבלו מנהלי בתי הספר הדתיים גמישות, והם יכולים להרחיב את מספר השעות המיועדות ללימודי תורה ויהדות עד 86 שעות שבועיות (לעומת עד 66 שעות בתקופת פירון). הם יכולים לעשות זאת גם באמצעות הפחתת שעות הלימוד במתמטיקה, מדע ואנגלית למינימום הנדרש, מה שלא היה אפשרי בעבר.

מלשכת השר בנט נמסר: "השר בנט גאה בהזנקה היסטורית של תלמידי ישראל במתמטיקה ובמדעים, בפריפריה ובמרכז, לצד חיזוק הרוח היהודית־ציונית וערכי המסורת. גם ציונות וגם מצוינות". לגבי תקציב ״תרבות יהודית״ לא נמסרה תגובה מלשכת השר.

ממשרד החינוך נמסר: "במסגרת מדיניות הגדלת האוטונומיה למנהלי בתי הספר, הוחלט להעניק להם אפשרות לבחור כיצד לחלק את שעות הלימוד בהתאם לשיקול דעתם, תוך שמירה על סך שעות מינימום ומקסימום. במקצועות בעלי מספר גבוה של שעות, למשל מתמטיקה ומדעים, התאפשר מרחב גדול יותר של אוטונומיה מאשר במקצועות שבהם היה מספר נמוך של שעות, למשל תנ"ך ותרבות יהודית. תלמידי החינוך הממלכתי לומדים פי 3 יותר שעות מדעים מאשר שעות יהדות".

בלשכת בנט סירבו להתייחס לזינוק בתקציבי "תרבות יהודית".

לקריאת הכתבה המלאה

כבר מנויים? התחברו