אורה קורן
השוק הסיטונאי בצריפין
השוק הסיטונאי בצריפיןצילום: עופר וקנין
אורה קורן