מרכז להכשרת עובדים בדנמרק
מרכז להכשרת עובדים בדנמרקצילום: אייל טואג