גילי מלניצקי
גילי מלניצקי
פרופ' יוסף ג׳בארין והמשנה ליועמ"ש ארז קמיניץ, בוועידה הכלכלית של החברה הערבית בנצרת, היום
פרופ' יוסף ג׳בארין והמשנה ליועמ"ש ארז קמיניץ, בוועידה הכלכלית של החברה הערבית בנצרת, היום
גילי מלניצקי
גילי מלניצקי