נכסי הציבור גדלו ברבעון האחרון של 2016 בכ-38 מיליארד שקל

שווי המניות הישראליות של הציבור גדל ב-9.8 מיליארד שקל, ובמקביל גדלו נכסי הציבור בחו"ל גם הם ב-9.8 מיליארד שקל

מוטי בסוק
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
בנין בנק ישראל ירושלים
בנין בנק ישראל בירושליםצילום: תומר אפלבאום

תיק הנכסים של הציבור גדל ברבעון הרביעי של 2016 בכ-38 מיליארד שקל, עלייה ריאלית של 1.3%, ל-3.44 טריליון שקל, כך עולה מנתונים שפירסמה היום החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל,.

מהסקירה עולה כי הסיבות העיקריות לגידול בנכסי הציבור ברבעון האחרון של השנה שעברה היו עלייה ביתרת המזומן ופיקדונות הציבור ( גידול של 37.6 מיליארד שקל המהווים עלייה של 3.2%), בשווי המניות בארץ ( גידול של 9.8 מיליארד שקל או עלייה של 2%) ובשווי ההשקעות בחו"ל (גידול של 9.8 מיליארד שקל או עלייה של 2.1%). מנגד ירדו אחזקות הציבור באג"ח ממשלתיות (ירידה של 15.9 מיליארד שקל או 2.2%) ובאג"ח חברות סחיר (ירידה של 2.9 מיליארד שקל או 0.9%).

משקל תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ביחס לתוצר המשק עמד בסוף דצמבר 2016 על 281.2%, ירידה מצטברת של 3.9% מתחילת השנה. ירידה זו נבעה מקצב עלייה גבוה יותר של התמ"ג ביחס לקצב עליית תיק הנכסים.

מתחילת 2016 חלה ירידה של 1.5% במשקל הנכסים הסחירים בתיק נכסי הציבור, בעיקר על רקע ירידות השערים בבורסה בארץ.

משקל הנכסים בחו"ל והנכסים במט"ח ירד ב-0.6% וב-0.3% בהתאמה, בעיקר כתוצאה מייסוף השקל מול הדולר. מנגד, חלה עלייה קלה, 0.1%, במשקל הנכסים בסיכון, שהסתכמה בעלייה של 16.4 מיליארד שקל או של 1.2% בשווי הנכסים.

ברבעון הרביעי של 2016 עלתה יתרת המניות הישראליות בתיק הנכסים ב-9.8 מיליארד שקל או ב-2%, ועמדה בסוף דצמבר על 497.5 מיליארד. זאת בהמשך לעלייה של 27.8 מיליארד שקל ביתרת המניות ברבעון הקודם. העלייה ברבעון הרביעי נבעה בעיקר מעליית מחירי המניות בבורסה בת"א. בסיכום שנתי, שווי המניות הישראליות עלה בכ-5 מיליארד שקל או ב-1%, כתוצאה מהשקעות נטו שקוזזו ברובן על ידי ירידת מחירי המניות בבורסת תל אביב.

ברבעון הרביעי של 2016 ירד שווי תיק אג"ח החברות הסחיר בארץ ב-1.3 מיליארד שקל או 0.4%, לאחר עלייה ניכרת ברבעון השלישי, ועמד בסוף דצמבר על 297.7 מיליארד שקל. הירידה נבעה בעיקר ממימושים נטו. ביתרת תיק האג"ח הממשלתיות חלה ירידה של 15.9 מיליארד שקל או 2.2%, ובמקביל חלה ירידה של 2.4 מיליארד שקל או 4.4 בשווי יתרות המק"מ.

יתרת רכיבי המזומן והפיקדונות עלתה ברבעון הרביעי ב-37.6 מיליארד שקל או ב-3.2%, בהמשך למגמת העלייה בשנים האחרונות, כתוצאה מהגדלת יתרות המזומן והעו"ש ומגידול ביתרת הפיקדונות.

הנכסים בחו"ל

ברבעון הרביעי עלה שווי תיק הנכסים המוחזקים בחו"ל על ידי אזרחי ישראל ב-9.8 מיליארד שקל או 2.1%, ועמד בסוף דצמבר על 469.1 מיליארד שקל, 13.6% מתיק הנכסים הכולל.

העלייה בשווי התיק נבעה מעליות מחירים בשוקי חו"ל ומפיחות הדולר מול השקל (2.3%), שהעלה את השווי השקלי של התיק. שווי המניות בחו"ל עלה ב-5.8 מיליארד שקל או ב-2.2%, ועמד בסוף דצמבר על 267 מיליארד. שווי תיק האג"ח הסחיר והפיקדונות בבנקים בחו"ל עלו ב-2 מיליארד בממוצע (גידול של 1.2% ו-11% בהתאמה) ועמדו בדצמבר על 182.7 ו-19.2 מיליארד שקל בהתאמה.

המשקיעים המוסדיים

שווי יתרת התיק המנוהל על ידי המשקיעים המוסדיים עלה ברבעון הרביעי של 2016 ב-17 מיליארד שקל או ב-1.2%, ועמד בסופו על 1.44 טריליון שקל. העלייה ביתרה נבעה בעיקר מעלייה ברכיבי המזומן והפיקדונות (גידול של 9.6 מיליארד שקל או 11.3%), במניות בחו"ל (גידול של 7.8 מיליארד שקל או 4.7%) ובנכסים האחרים (גידול של 9.1 מיליארד שקל או 7.6%). העלייה קוזזה בחלקה על ידי ירידה באג"ח הממשלתיות (נפילה של 13.8 מיליארד שקל או 2.3%) ובאג"ח הפרטיות (נפילה של 3.9 מיליארד שקל או 2.5%). משקל התיק המנוהל על ידי המוסדיים מסך תיק נכסי הציבור עלה מעט, ועמד בסוף דצמבר על 42.1%.

ברבעון הרביעי עלה שיעור החשיפה של המשקיעים המוסדיים לנכסים זרים בכ-1% ועמד בסופו על כ-25% מהתיק. השינוי המשמעותי ביותר ברבעון התרכז בקרנות הפנסיה החדשות, שהגדילו את חשיפתן לנכסים זרים ב-1.6% לרמה של 29.6%. שיעור החשיפה לנכסים זרים של חברות הביטוח עלה ב-1%.

ברבעון הרביעי עלה מעט שיעור החשיפה למט"ח, ועמד בסופו על 14.9%. יתרת החשיפה למט"ח במונחים שקלים עלתה בקצב גבוה יותר מאשר העלייה בסך נכסי ההשקעה. העלייה ביתרת החשיפה נבעה בעיקר מעלייה במחירי ניירות ערך בשוקי חו"ל במקביל לפיחות השקל מול הדולר.

היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות ישראליות עמד בסוף דצמבר על 214.1 מיליארד שקל - 6.2% מתיק נכסי הציבור. ברבעון הרביעי נרשמו פדיונות נטו בהיקף של 3.8 מיליארד שקל, שקוזזו חלקית בעלייה במחירי הנכסים, ובסך הכל ירד שווי יתרות קרנות הנאמנות ב-2.9 מיליארד שקל. הפדיונות נטו ברבעון הרביעי התרכזו בנכסי אג"ח מדינה ( פדיונות של 2.6 מיליארד שקל או 7.5% מהתיק), אג"ח שקליות בארץ ( בהיקף של 2 מיליארד שקל או 8.8% מהתיק) ובקרנות הכספיות (בהיקף של 1.5 מיליארד שקל או 7.6%). מנגד חלו הפקדות נטו באג"ח הכללי בארץ ( בהיקף של 1.5 מיליארד שקל או 2.1%).

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker