מפגש משפחתי הוביל אותי לחקור את יתרונות הביטוח הסיעודי - אלה המסקנות

מצב סיעודי הוא יותר שאלה של מתי ולאורך כמה זמן, מאשר שאלה של אם ■ לכן גם יש חשיבות רבה לתכנון בניית כרית ביטחון ראויה למקרה ביטוחי זה

אלכסיי טרקשינסקי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
כיסא גלגלים. בסוף 2019 הפסיקו המבטחים למכור פוליסות פרט והמוצר היחיד שקיים היום הוא ביטוח קבוצתי של קופ"ח
כיסא גלגלים. בסוף 2019 הפסיקו המבטחים למכור פוליסות פרט והמוצר היחיד שקיים היום הוא ביטוח קבוצתי של קופ"חצילום: Halfpoint / Shutterstock
אלכסיי טרקשינסקי

ביטוח סיעודי מעסיק אותי כבר תקופה ארוכה. ראיתי איך סבי וסבתי משני הצדדים חיו תקופה ארוכה במצב סיעודי והזדקקו להשגחה צמודה. באחד המפגשים המשפחתיים עלה נושא הביטוח הסיעודי בקופ"ח, והמלצתי על רכישתו לאור יתרונותיו הברורים של הכיסוי הקבוצתי. עם זאת, נשאלתי לגבי כדאיות הכיסוי מבחינת הפיצוי ועלותו. שאלה זו הביאה אותי לחקור את הנושא לעומקו.

לצורך כך, בחנתי ראשית את ההסתברות הממוצעת של אדם להפוך לסיעודי. הסתברות זו עומדת על כ-20% עד גיל 80, מזנקת לכ-40% עד גיל 85 וכבר עולה לכ-60% עד גיל 90. לעומת זאת, ההסתברות של אדם להפוך לנכה ולהימצא באובדן כושר העבודה לפני פנסיה היא כ-15%. המסקנה ברורה: מצב סיעודי הוא יותר שאלה של מתי זה יקרה ולאורך כמה זמן, מאשר אם זה יקרה. לכן גם יש חשיבות רבה לתכנון בטרם עת לבניית כרית ביטחון ראויה למקרה ביטוחי זה.

אם צעירים רבים יותר יבחרו שלא להצטרף לקולקטיב, הגיל הממוצע יעלה וכך גם הפרמיהצילום: shapecharge / E+ / Getty Images

עלויות הטיפול וכיסויים הזמינים

בסוף 2019 הפסיקו המבטחים למכור פוליסות פרט והמוצר היחיד שקיים היום הוא ביטוח קבוצתי של קופ"ח. הכיסוי בקופ"ח מעניק פיצוי חודשי של 5,870 שקל למבוטח השוהה בביתו או החזר של עד 80% מעלות הטיפול במוסד, המוגבל ל-10,700 שקל לחודש.

כדאי לדעת:

1. הפיצוי נמוך מהעלות הממשית שמגיעה עד ל-9,000 שקל בבית ועד ל-20,000 שקל במוסד.

2. הפיצוי החודשי יורד ככל שגיל ההצטרפות עולה. למשל, מגיל 49 תקבלו כ-4,800 שקל ואחרי גיל 60 כ-3,700 שקל.

3. תוך 10 שנים הפרמיה צפויה להתייקר בכ-70%. בנוסף, ביטוח קבוצתי יכול לעלות בעתיד גם מסיבות אחרות כמו עליית יחס הסיעודיים השוהים במוסד או עליית ההסתברות להפוך לסיעודי. כמו כן, אם צעירים רבים יותר יבחרו שלא להצטרף לקולקטיב, הגיל הממוצע יעלה וכך גם הפרמיה. תקופת התשלום מוגבלת לחמש שנים, לכן סיעודי שיצטרך טיפול ארוך יותר לא יהיה זכאי לתשלום. ולבסוף, בניגוד לביטוח פרטי שניתן להפסיקו ועדיין לצבור זכאות לפיצוי חלקי, הפסקת הביטוח בקופ"ח גורמת לאובדן מלא של הזכאות לפיצוי.

התקבול המרבי בביטוח של קופ"ח

נכון להיום, פיצוי חודשי לסיעודי עומד כאמור על 5,870 שקל ל-60 חודשים לכל היותר. משמע תשלום כולל של כ-352,000 שקל לכל היותר. בחלק מהמקרים, אורך תקופת התשלום יהיה אף קצר יותר מ-60 חודשים. מגיל 75-80, תלוי במגדר, תוחלת החיים של סיעודי יורדת מתחת לחמש שנים, לכן היקף התשלומים עלול לרדת אל מתחת ל-352,000 שקל. מה המשמעות?

אחרי 35 שנות חיסכון בפרמיה חודשית של 250 שקל ניתן להגיע ליתרת חיסכון של כ-277,000 שקלצילום: iJeab / Shutterstock.com

לצורך הפשטות, הנחתי שהיקף התקבולים הכולל מקופ"ח, שיקבל סיעודי ששוהה בביתו הינו כ-300,000 שקל. אציין, בהקשר זה, שהיקף התקבולים המרבי לשוהים במוסד הוא כ-550,000 שקל. לפי דיווח של בנק ישראל ב-2018, קרוב ל-85% מכלל הסיעודיים שהו בביתם ורק כ-15% שהו במוסד הסיעודי.

אלטרנטיבה ראויה היא הגדרת תקציב של כמה מאות שקלים בחודש, שיופקדו לקופת גמל להשקעה וישמשו לבניית החיסכון למימון עלויות הטיפול הסיעודי.

יתרת חיסכון החזויה בקופת הגמל להשקעה

במהלך תקופת הביטוח בקופ"ח מבוטחים משלמים פרמיה שגדלה עם הגיל, שמתחילה בטווח של 30-50 שקל לחודש בגילאים 30-40, עולה לכ-300 שקל בגיל 61 ומגיעה לשיא של כ-400 שקל מגיל 81 ואילך. גובה הפרמיה הממוצעת לאדם שיהיה מבוטח בקופ"ח מגיל 40 לגיל 80 היא כ-250 שקל.

על רקע נתונים אלו, הנחתי כי החוסך יפקיד בקופת הגמל להשקעה את אותה הפרמיה החודשית של 250 שקל צמוד מדד, כאשר התשואה השנתית נטו תעמוד על 5.0% (מדובר בחיסכון ארוך טווח שימומש לרוב מגיל 80 ואילך, בהשוואה לחיסכון הפנסיוני שמיועד למימוש כבר מגיל 60, לכן הסברה היא שהחוסך יבחר מסלול השקעה אגרסיבי יותר). להלן יתרת החיסכון החזויה לפי גיל תחילת החיסכון או תום החיסכון בכניסה למצב הסיעודי:

המסקנה: אחרי 35 שנות חיסכון בפרמיה חודשית של 250 שקל ניתן להגיע ליתרת חיסכון של כ-277,000 שקל, קרוב להיקף התקבולים המרבי שקבעתי כסכום מטרה - 300,000 שקל אותם ניתן לקבל מקופ"ח לשוהים בבית. ככל שתחילת החיסכון תהיה בגיל צעיר יותר, יתרת החיסכון תתקרב ל-300,000 שקל מהר יותר ואף תעלה מעל.

יתרונות לבניית יתרת חיסכון באופן עצמאי:

1. במקרה שאדם לא יהיה סיעודי במהלך חייו, החיסכון מועבר ליורשים.

2. אם מתחילים לחסוך בגילאי 30-40, ניתן להגיע ליתרת חיסכון גבוהה מזו של קופת החולים.

3. פטור ממס רווחי הון – אם החיסכון ממומש כקצבה מגיל 60.

4. גמישות – מאפשר להתחיל מימוש הצבירה לפני שמקבלים הגדרת סיעודי (לפי שיטת ADL).

5. קרן פנסיה מקיפה – מענה איכותי גם למי שיהפוך לסיעודי בגיל צעיר לפני שיצבור יתרת חיסכון ראויה. במקרה של כניסה למצב סיעודי בגיל צעיר לפני גיל הפרישה, מבוטחי קרנות הפנסיה המקיפות יהיו זכאים לפיצוי של 100% מהשכר המבוטח בקרן הפנסיה במקום 75% בנכות שאינה סיעודית, וכן קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח הלאומי בגובה של כ-3,700 שקל. חברות בקרן פנסיה מקיפה, אם כן, מקטינה את הסיכון של יתרת החיסכון הנמוכה שתיצבר במקרה של כנסיה למצב סיעודי בגיל צעיר, לפני גיל הפרישה.

6. יכול לאפשר בניית רובד נוסף, לאלה שהחליטו לרכוש כיסוי סיעודי בקופת החולים.

חסרונות לבניית יתרת חיסכון באופן עצמאי, ללא הכיסוי בקופ"ח:

1. מדובר בחיסכון אקטיבי, לכן דורש משמעת עצמית שלא למשוך את החיסכון לצרכים אחרים, וכן להגדילו בהתאם להתקדמות למדד המחירים לצרכן.

2. בקשה להמרת יתרת החיסכון לקצבה החודשית עלולה להביא למצב שבו יתרת החיסכון תיפרס לתקופה ארוכה יותר מאשר יתרת שנים כסיעודי. נניח שאישה בת 70 נכנסה למצב סיעודי ורוצה להמיר את יתרת החיסכון לקצבה, החיסכון ייפרס לקצבה בהנחה שתשולם במשך כ-20 שנים (בהתאם לתוחלת החיים שלה – כ-90 שנים), כאשר תוחלת החיים של סיעודי נמוכה משמעותית מכך – כ-7 שנים), מה שיביא לקצבה נמוכה יותר. אם המרת החיסכון תהיה בגילאי 80-85, שארית תוחלת החיים של סיעודי מתקרבת לשארית תוחלת החיים של פנסיונר, לכן תהיה התאמה טובה יותר של אורך תקופות התשלום.

3. אם טיפול הסיעודי יינתן במסגרת מוסד הסיעודי, כדאיות הכיסוי בקופ"ח עולה, כי התקבול שצפוי להיות משולם למבוטח הוא כמעט כפול ביחס לשהייה בבית (כ-550,000 שקל לכל היותר במוסד ביחס ל-350,000 שקל לכל היותר בבית).

יש להדגיש כי מטרת הניתוח איננה המלצה להפסקת הכיסוי הסיעודי בקופ"ח, אלא הוספת בהירות לטיבו של הכיסוי, בחינת יתרונותיו וחסרונותיו ועידוד חשיבה יצירתית לבניית כרית ביטחון ראויה לסיכון סיעודי. כל זאת בהתאם לתרחישים שונים וכמובן למאפיינים ולצרכים האישיים.

הכותב הוא אקטואר FILAA CERA, חבר באגודת האקטוארים בישראל

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

יש ענפים שבהם עליית השכר מחווירה בהשוואה לביקוש

לזה אתם קוראים העלאת שכר? המעסיקים שימשיכו לרעוב לעובדים

יהונתן כהן

פי 150 צ'קים חוזרים: הנורות האדומות שלא נדלקו בגיבוי, ואיך איבד יהונתן כהן את רוב ההשקעה

נעה ברויאר. "שתיתי יין עם חברות, וחברה אחת הציעה לי להתמחות בלחם. כעבור חודשיים מצאתי עבודה במאפייה"

"אני חיה קצת כמו אזרח ותיק. ויתרתי על חופשות וכסף, אבל אני שמחה יותר"

פרייבט אקוויטי

התעשייה שמוצצת את לשד הכלכלה האמריקאית גדלה ללא מעצורים

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

עובדי בניין מסייעים בהכוונת התנועה במנהטן, ניו יורק, בתחילת החודש

האם הראלי בשווקים מסמן את התחתית — או שהגרוע מכל עוד לפנינו?

מבט משטח המריבה אל הים. כל דונם שווה מיליונים, ומחירי הבתים בסביבה מגיעים לעשרות מיליוני שקלים

"פתאום הבנו שיש בעיות עם הקיבוץ": השקיעו 30 מיליון שקל בשכונה חדשה ליד שפיים, אבל אז הכל השתבש