הסוכנים

פריצה לחנות תכשיטים. שופט בביהמ"ש השלום בחיפה: "חיוב מבוטח להיכנס לבית העסק תוך היתקלות בפורצים נראה לי חורג מהסביר"

מבוטח בעל עסק נפל קורבן לפריצה, והביטוח סירב לשלם בטענה כי לא נכנס לעסק והרתיע את הפורצים ■ ביהמ"ש העליון: על המבוטח להקשיב למה שקורה בתוך העסק, ואם יחשוש להיכנס פן מצויים שם אנשים חמושים, הוא יזמין שוטרים וייכנס עמם

חיים קליר