גורם פיננסי בכיר: "שרגא בירן 
מוכן לתת למגה ליפול - כמו שתשובה עשה בדלק נדל"ן"

סירובה של קבוצת אלון לשעבד נכסים לטובת הספקים בתמורה להגדלת האשראי למגה, עלול להכשיל היום הסדר לפריסת חובה של הרשת המקרטעת ■ עובדי מגה הפגינו מול אחוזת הפאר של בירן: "תכניס את היד לכיס. אל תיתן ל-6,000 עובדים מפוטרים להיות על שמך"

"אנחנו עומדים בפני סיפור דלק נדל"ן מחדש", אמר גורם פיננסי בכיר יממה לפני אסיפות הנושים של חברת מגה, שאמורות להתכנס היום (א'). "אילו שרגא בירן, בעל השליטה בקבוצת אלון, באמת רצה להבריא את הרשת ולהבטיח את המשך פעילותה, הוא היה משעבד לבנקים, לחברות הביטוח ולספקים את הנכסים הטובים שיש לו - אבל הוא מסרב. הרושם שלי הוא שפשוט לא אכפת לו שהרשת תיפול, ושהוא מעוניין לצמצם את הנזק התדמיתי ולהפיל את התיק על הספקים", הוסיף הגורם.

מגה מכנסת היום את נושיה - בנקים, חברות ביטוח אשראי וספקים - כדי לקבל את אישורם לתוכנית שבה ייפרסו חובותיה של הרשת לספקים בסכום של 705 מיליון שקל וחובותיה לבנקים בסכום של 585 מיליון שקל. אלון רבוע כחול, החברה האם של מגה, תזרים למגה עוד 220 מיליון שקל, ותמשיך לערוב לחובותיה של מגה בסכום של 470 מיליון שקל.

המכשול העיקרי לקבלת הסכמתם של ספקי הרשת, והגורם שעלול להכשיל את ההסדר לפריסת חובה של מגה - הוא שספקיה של מגה נדרשים להמשיך לספק לרשת החולה סחורה, ולהגדיל בכך את הסיכון שהחוב לא יוחזר להם. לעומת זאת, בעלי השליטה במגה לא מוכנים להזרים סכומים משמעותיים לרשת, ולתת לספקים ביטחונות של ממש לאשראי הנוסף שהם מתבקשים לתת לרשת.

החובות של מגה

אלון רבוע כחול עצמה נחלשה משמעותית בעקבות ההזרמות למגה והערבויות שנתנה לרשת. ההון העצמי של החברה נכון לסוף מארס 2015 הסתכם ב–664 מיליון שקל. אלון רבוע כחול מכרה מאז מניות של החברה הבת רבוע כחול נדל"ן בסכום של 35 מיליון שקל. ואולם, בניכוי ערבות של 470 מיליון שקל שנתנה למגה ואינה מופיעה במאזני החברה, ובהתחשב בהפסדים הכבדים שצברה כנראה מגה ברבעון השני של 2015 וגדלו ביולי 2015 בסבירות גבוהה מאז הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים - נראה שאיתנותה הפיננסית של אלון רבוע כחול התרופפה, כפי שבא לידי ביטוי בהורדת הדירוג לחברה.

"קפלן דחה 
את ההצעות"

"ספקיה של מגה הציעו למנכ"ל קבוצת אלון, אביגדור קפלן, כמה הצעות לחיזוק ביטחונות כתנאי לכך שהרשת תמשיך לקבל מסגרות אשראי - אבל הוא דחה אותן", ציין הגורם הפיננסי הבכיר. הוא הצביע על שלושה נכסים לפחות שקבוצת אלון, שנמצאת בשליטת שרגא בירן (42.4%), דודי ויסמן (10.6%) וארגוני הקניות של הקיבוצים (47%), מסוגלת להעמיד לטובת הספקים, ולהבטיח בכך את המשך קבלת מסגרות האשראי והספקת סחורות. זאת עוד מבלי שבעל השליטה בקבוצת אלון, בירן, שעל פי הערכות מחזיק אישית בנכסים בשווי של יותר ממיליארד שקל, יכניס את היד לכיסו הפרטי כדי למנוע את התמוטטות מגה.

קבוצת אלון, שהיא בעלת השליטה באלון רבוע כחול (72.7%), סיימה במארס 2015 הסדר לפריסת חובה בהיקף של 2 מיליארד שקל. כחלק ממהלך זה מכרה אלון את השליטה בחברת Alon USA תמורת 572 מיליון דולר. כתוצאה מהמכירה נותרו בקופתה של אלון לאחר שהקדימה תשלומים לבעלי איגרות חוב ולבנקים 300 מיליון שקל במזומן; 6 מיליון מניות של דלק US בשווי 855 מיליון שקל (630 מיליון שקל לאחר מס), שלגבי 48% מהן אין שעבוד לטובת בעלי האג"ח של אלון; ומחצית מהלוואת מוכר בסכום של 145 מיליון דולר, שאלון העמידה לטובת דלק US (המחצית האחרת משועבדת לטובת בעלי אג"ח אלון) בשווי 273 מיליון שקל.

צילום: מוטי קמחי

כך שבסך הכל יש בידיה של קבוצת אלון נכסים נקיים משעבוד או משעבוד שלילי בסכום של 983 מיליון שקל, שאותם יכלה להעמיד לשעבד לטובת ספקיה של מגה.

מעבר לנכסים אלו נותרו בבעלותה של קבוצת אלון רבוע כחול 61.2% ממניותיה של רבוע כחול נדל"ן בשווי של 828 מיליון שקל, שמכירת נתח מהן תגדיל את נזילותה של אלון רבוע כחול ותגדיל את הונה העצמי. לחלופין, ניתן לשעבד אותן לטובת הנושים השונים: ספקים, חברות ביטוח אשראי ובנקים.

אופציה אחרת, שגם היא הוצעה לקפלן ונדחתה, היא רכישת נכסים ישירות מריבוע נדל"ן ולפי שוויין המאזני, והזרמת התמורה מרבוע כחול נדל"ן לאלון רבוע כחול שתעמיד אותה כבטוחה.

"הנכונות של קבוצת אלון ובירן להניח לרשת מגה לקרוס ולסכן את פרנסתם של 6,000 עובדים מזכירים לי את מקרה דלק נדל"ן. אלא שאז היה מדובר בחברת אחזקות, שתופעלה בידי מספר מצומצם של עובדים, ואילו פה מדובר באלפי עובדים", אמר הגורם הפיננסי הבכיר.

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק, יזם ב-2009 מהלך שבו חולקו מניותיה של דלק נדל"ן, שהיתה בשליטת קבוצת דלק, כדיווידנד לבעלי מניותיה של דלק, תשובה והציבור. בדרך זו נותק הקשר בין דלק נדל"ן, שסבלה ממינוף פיננסי גבוה וחוב של 2.2 מיליארד שקל לבעלי איגרות החוב, לבין קבוצת דלק, שעסקה באותה עת בקידוחי תמר ולווייתן, ששינו את מצבה הפיננסי לבלי הכר.

שלוש שנים מאוחר יותר רקח תשובה הסדר חוב, שבו הזרים 800 מיליון שקל מכיסוי הפרטי לדלק נדל"ן, ושיכנע את בעלי האג"ח לוותר על חוב 2.2 מיליארד שקל תמורת הקצאה של שתי סדרות חדשות של איגרות חוב בערך של 700 מיליון שקל. השלמת המהלך באפריל 2012 הותירה את תשובה כשהוא חופשי ליהנות מפירות תגליות הגז העצומות בתמר ובלווייתן, מבלי שאיש יטריד אותו בהתחייבויות כלשהן בגין חברת הנדל"ן הכושלת. זאת כשציבור המשקיעים, שרכש את איגרות החוב של דלק נדל"ן בהנחה שתשובה לא ייתן לחברה בת ליפול - נותר עני ב–1.5 מיליארד שקל.

מקבוצת אלון נמסר: "חלק גדול מהנכסים שהוזכרו משועבדים לטובת בעלי האג"ח של אלון, וחלקם האחר משמש לפירעון הלוואות שלקחה אלון ישראל. אלון רבוע כחול כבר העמידה ערבות של 470 מיליון שקל למגה, ובנוסף היא מגדילה את הזרמת המזומנים למגה ב-220 מיליון שקל".

עובדי מגה הפגינו מול ביתו של בירן

יום לפני ההצבעה הגורלית בעניין מגה עשרות מעובדי הרשת הגיעו אמש (מוצ"ש) לאחוזת הפאר של עו"ד שרגא בירן, בעל המניות העיקרי באלון רבוע כחול, המחזיקה במגה.

הפגנה קודמת של עובדי מגה מול ביתו של שרגא בירןצילום: עובדי מגה

בירן הוא אחד מעשירי ישראל והונו נאמד ביותר ממיליארד שקל. העובדים הגיעו לאחוזה היוקרתית שבה הוא מתגורר בשכונת עין כרם בירושלים וצעקו לו לצאת ולדבר איתם: "אנחנו דורשים ממך לצאת ולדבר איתנו, שתשמע את זעקת ילדינו. תכניס את היד לכיס. אל תיתן ל-6,000 עובדים מפוטרים להיות על שמך. לא ייתכן שאתה תישן בשקט בווילה שלך והילדים והנכדים שלנו יילכו לישון עם חרדות".

"לא ניתן לך לעשות מה שאתה רוצה. לא ניתן לטייקונים לבטל את העבודה שלנו. לא ייתכן שאתה תצא לבלות ול-6,000 משפחות לא יהיה כסף לקנות בסופר. לא ייתכן שאתה תמשיך כרגיל ו-6,000 משפחות יהיו מובטלות", קרא נציג הוועד יוסי שמעוני. בירן לא יצא מהבית לדבר עם עובדיו. בשבוע שעבר הפגינו העובדים מול ביתו של דודי ויסמן, גם הוא מבעלי החברה.

היום (א') תתקיים אסיפת הנושים, שבה יודיעו נושי החברה האם הם מסכימים להסדר פריסה של חובות הענק שלה של מגה, המסתכמים בכ-1.3 מיליארד שקל.

בנק הפועלים, הנושה הגדול של מגה עם חוב של כ-300 מיליון שקלים, וספקים גדולים דורשים כי בעלי מגה (בירן, ויסמן והקיבוצים) יזרימו עוד כ-200 מיליון שקל לחברה. עד כה הסכימו הבעלים להזרים לחברה 220 מיליון שקלים, מתוך זה חלק יגיע מקופת אלון רבוע כחול וחלק מהחברה האם קבוצת אלון. אלון רבוע כחול ערבה לחובות מגה ב 470 מיליון שקלים.

בכדי לנסות להציל את החברה הסכימו העובדים לוויתורים על תנאי שכר של כ-35 מיליון שקל, פיטורי 1,000 מתוך 6,000 עובדי החברה וסגירת 32 סניפים. זאת בתמורה ל-33% מהון המניות. רק לאחר שהעובדים חתמו על ההסכם פנתה מגה לבית המשפט ונודעו חובות הענק האמיתיים שלה.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בתביעה נכתב כי הראיון כולו "התנהל בצורה שאינה מכבדת או רצינית״ כלפיה

המועמדת התחברה לראיון עבודה בזום - וקיבלה מהמראיין מייל שהדהים אותה

ריי דליו

מייסד קרן הגידור הגדולה בתבל: מזומן הוא זבל - ממשלות יחסלו את ביטקוין

ישראל פישר

יוקרה זה רע? כך נראים החיים במגדל חדש בתל אביב

מפגינים נגד יוקר המחיה מול בית הנשיא בסרי לנקה

קו השבר שעלול לקחת את הכלכלה העולמית למקום אחר, אפל יותר

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

בת ים

שתי דירות במחיר אחת: האם זהו עתיד תחום הפינוי-בינוי?

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן