האם יש למו"לים חובות ציבוריות?

והאם דינם של חברת חדשות או עיתון יומי כדין חברת תוכן בידורי או זכיינית טלוויזיה מסחרית?

אלעד מן
איתי פיגנבאום
אלעד מן
איתי פיגנבאום

האם בחברות התקשורת הפועלות סביבנו מתקיימת מציאות מורכבת יותר בכל הנוגע לחובות נושאי משרה ובעלי שליטה? האם יש לצפות מקברניטי אותן חברות להפעלת מערכת שיקולים מורכבת וייעודית, יותר מזו המצופה מחברות העוסקות בענפי עיסוק אחרים? האם עיסוקן והתוצר של אותן חברות משפיע בהכרח על סוג השיקולים שיש לשקול אלו שבאים לקבל בהן החלטות עסקיות וניהוליות? והאם דינם של חברת חדשות או עיתון יומי כדין חברת תוכן בידורי או זכיינית טלוויזיה מסחרית?

בבסיסם של דיני חברות עומדת הקביעהכי תכליתה של חברה פרטית או ציבורית היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה. אומנם, המחוקק מאפשר לקברניטי החברה להביא בחשבון, בין השאר, את ענייניהם של נושיה, עובדיה וענינו של הציבור, אולם חרף ההרחבה המסוימת בחוק, הגישה הרווחת – ובוודאי כאשר מדובר בגופים מסחריים – שמה את הדגש בקידום עושרם של בעלי המניות, תוך דחיקת עניינם של יתר הקהלים לקרן זווית.

חוק החברות קובע שורה של חובות בהן חבים בעלי הכוח המסוגלים לנווט את התנהלות החברה. תכליתן של חובות אלה הינה להבטיח כי גופים לא ינצלו לרעה את כוחם העודף. חובות אלו מסודרות במדרג בעל עוצמה משתנה בהתאם ליכולתו של נמען החובה להשפיע באופן ישיר על התנהלות החברה, וכן למידת הכבוד שמערכת המשפט רוכשת לקניין פרטי. כך, החובות המשפטיות החלות על נושאי משרה בחברה הינן בעוצמה גבוהה יותר מאשר החובות החלות על בעלי מניות ובעלי שליטה.

ליאת שלזינגר. כתבה על מפרץ חיפהצילום: תומר אפלבאום

חובת האמונים הינה סטנדרט ההתנהגות המחמיר ביותר בדין הישראלי. באופן ציורי, מטרתה של חובה זו היא שינוי הציווי הכללי "אדם לאדם – אדם" ולשדרגו ל"אדם לאדם – מלאך".

חובת האמונים חלה על נושאי משרה בחברה ומחייבת אותם להתעלם כליל מאינטרסים אישיים במסגרת תפקידם. חוק החברות מפיח תוכן ממשי בחובה זו כאשר הוא מונה מספר דוגמאות להתנהלות מותרת ואסורה על נושא משרה. כך הוא מצופה לפעול בתום לב ולהימנע מפעולות שיש בהן ניגוד עניינים לתפקידים או עניינים אחרים שלו וכך הוא מצווה להימנע מהסתרת מידע, פעולה תחרותית כלפי החברה וניצול הזדמנויות עסקיות שלה לשם קבלת טובות הנאה לו ולאחרים. בתי המשפט שבו ופירשו חובה זה בהקשרים הנוגעים לטובת החברה ותכליתה הכללית וקבעו כי פעולה שתעמוד בסתירה לאלו – תחשב כבעייתית.

החוק אינו מסתפק בקביעת רף התנהגות לנושאי המשרה אלא מתייחס גם לחובות המוטלות על בעלי המניות בחברה ובעיקר לבעלי השליטה בה. בעל מניה צריך לנהוג בהפעלת זכויותיו ובמילוי חובותיו כלפי החברה וכלפי בעלי המניות האחרים בתום לב ובדרך מקובלת, ולהימנע מניצול לרעה של כוחו בחברה או מקיפוח בעלי מניות אחרים.

בעל שליטה, לעומת זאת, חייב להפעיל את שליטתו בחברה בהגינות. בעוד עוצמתה של חובת ההגינות רבה יותר מחובת תום הלב החלה על בעלי המניות, עוצמתן של שתי חובות אלו נמוכה יותר מעוצמת חובת האמונים, החלה על נושאי משרה. הבדלים אלו נעוצים בתפיסה המסורתית הממעטת להתערב בשליטת אדם על קניינו הפרטי ובמקרה זה מניות.

דיון תלוי תכלית

לשיטתנו, כאשר מדובר בחברות בעלות תכלית מיוחדת ומאופיינת, אין אפשרות לנתק את הדיון במכלול הזכויות והחובות הנלווה לחברה ולפועלים מטעמה או למעורבים בפעילותה, מהדיון בתכלית הראויה ובמטרותיו הייעודיות של התאגיד. יפים הדברים עוד יותר כאשר תכליות מיוחדות של החברה מעוגנות בהוראות חוק או שניתנה לתכלית תאגידים הפועלים בתחום מסויים ואולי כאשר תקנון החברה מעגן גם הוא הוראות מיוחדות בתחום פעילותו של התאגיד. הפרת החובות של נושאי המשרה או בעלי השליטה באותם תאגידים צריכה להיבחן על רקע התכלית המיוחדת שלהם.

כזה הוא המקרה של חברות פרטיות וציבוריות שעיסוקן במוצר תוכן חדשותי או אינפורמטיבי, שחשיבותו היא בדיוקו, באובייקטיביות שלו ובהעדרם של תכנים סמויים והשפעות נסתרות עליו, המשפיעות על איכותו וצורתו. כך הדבר למשל לגבי חברות החדשות של הערוצים המסחריים לגביהן נקבעו הוראות מיוחדות בחוק הרשות השנייה בכל הנוגע למבנה התאגידי שלהם ולאופי השידור ותכנו.

דברים אלו נכונים גם באשר לתאגידי עיתונות לגביהם קבעו בתי המשפט לא פעם כי לאמינות ודיוק המוצר שהם מייצרות, כמו לאמון הציבור בו, נודעת חשיבות רבה. נכון הדבר גם באשר לחברות שתקנוניהן קובעים מפורשות הוראות לעניין עצמאותם ומבצרות מבנה תאגידי מסוים לצורך כך. בכל המקרים האלו, החובות הנזכרות צריכות להיבחן בהתחשב במטרות ובתכליות הנוספות שיש לאותה חברה המגבירות את עניינו של הציבור בהן ואת הצורך להתחשב יותר בעניין זה בעת קבלת ההחלטות, ביצוע עסקות והצבעות שונות. חובות תאגידיות אלו הן מרובות ומורכבות יותר מהחובה הכללית לפעול לטובת החברה ולשם השאת רווחיה ולא פעם יש בהן קונפליקט שהוא תוצר איזון נורמטיבי בין השאת רווחים לבין אחריות ציבורית.

עו"ד איתי פיגנבאום הנו תלמיד מחקר לתואר שלישי במרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים שבפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. עו"ד אלעד מן הוא מומחה למשפט מסחרי בינלאומי ומשמש יועמ"ש הצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת. השניים ישתתפו בכנס "ממשל תאגידי בחברות תקשורת ומדיה", אשר יתקיים ביום ב-11 בדצמבר בבית הספר למשפטים במסלול האקדמי המכללה למנהל.

השניים ישתתפו בכנס "ממשל תאגידי בחברות תקשורת ומדיה", אשר יתקיים ביום רביעי 11.12.13 בבית הספר למשפטים במסלול האקדמי המכללה למנהל.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

עומסים בנתב"ג

מבחינת חברות התעופה, השאלה אם תגיעו ליעד עם המזוודה היא "בעדיפות אחרונה"

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין

רוסיה הגיעה לחדלות פירעון — לראשונה מ-1918

כספומט ביטקוין ברומניה. רשתות בלוקצ'יין שיצליחו לשרוד את התקופה הנוכחית - ייתכן שיזכו בכל הקופה

המשבר בקריפטו נכנס לשלב הבא: מלחמת כל בכל

גילה פימה. "בשיא הקושי שלי ראיתי שאני יכולה להעלות חיוך למישהו אחר שקשה לו"

"לעבודה שלי יש סטיגמות, היא לא נחשקת. אבל לא אכפת לי מה חושבים"

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אילו מניות עשויות לשרוד טלטלות קשות?

"שגר ושכח": האם יש מניה ששווה להשקיע בה ל-20 שנה?

ארוחה של מקדונלד'ס. המגמה הכללית של השמנה לא יכולה להיות מיוחסת רק להתנהגות של הפרט, אלא גם לסביבה שבה כולנו חיים

בשקט בשקט, העלימה מקדונלד'ס אופציה מהתפריט – והיא יודעת בדיוק למה