אורה קורן
מיכל הלפרין
מיכל הלפרין, הממונה על הגבלים צילום: אייל טואג
אורה קורן