נתי טוקר
חדר הבקרה של התאגיד
חדר הבקרה של התאגידצילום: דוברות כאן בהקמה
נתי טוקר