טלי חרותי-סובר
מפתחות חרדיות
מפתחות חרדיותצילום: אייל טואג אייל טו
טלי חרותי-סובר