האם זה הזמן לקנות דירה בחיפה? - נדל"ן - TheMarker

עיר עם תחתית // האם זה הזמן לקנות דירה בחיפה?

בדיקה של MNA מחקרי נדל"ן מעלה כי עיקר הירידה חלה ברבעון האחרון של 2011, שלאחריו נרשמה התאוששות; בחישוב שנתי נרשמה בעיר עלייה של כ-10% במחירי הדירות

ירידה של כ-6% נרשמה במחירי הדירות הממוצעים בחיפה בין הרבעון השלישי של 2011 לבין הרבעון הראשון של 2012. הסקטור הבולט בירידות הוא זה של דירות 3-3.5 חדרים, שרשם ירידות ממוצעות של 8%. עם זאת, ברבעון הראשון של 2012 נרשמו עליות מחירים לעומת הרבעון האחרון של 2011. בהשוואה לרבעון הראשון של 2011, מחירי הדירות בעיר עלו ביותר מ-10% ברוב גודלי הדירות. כך עולה מניתוח השוק שערכה חברת MNA מחקרי נדל"ן, על סמך נתוני עסקות שנרשמו ברשות המסים.

מחירי הדירות בחיפה הגיעו לשיא ברבעון השלישי של 2011. הדבר בולט בדירות הקטנות של עד 2.5 חדרים, שרשמו בין הרבעון הראשון של 2011 לרבעון השלישי באותה שנה עלייה של 22%; גם הדירות הגדולות של 5 חדרים ומעלה רשמו עליית מחירים מרשימה בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה השעברה, בשיעור של 12%; מחירי השיא של דירות 4-4.5 חדרים נרשמו דווקא ברבעון השני של 2011, והם רשמו עליית מחיר של 17% לעומת הרבעון הראשון. מדובר בעליות יוצאות דופן, שגם ללא המחאה ואווירת הקיפאון ששורים על השוק, היו חייבות להיעצר.

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם

העצירה הגדולה נרשמה, כאמור, ברבעון האחרון של 2011, בעוד שברבעון הראשון של 2012 דווקא נרשמה התאוששות במחירים. המחיר הממוצע של דירות 5 חדרים בעיר ב-2012 הגיע לכ-1.56 מיליון שקל בממוצע, מחירי דירות 4 חדרים הגיעו ל-1.14 מיליון שקל, מחירי דירות 3 חדרים (היחידות שרשמו ירידות לעומת הרבעון האחרון של 2011) ל-634 אלף שקל, ומחירי דירות 1-2 חדרים ל-427 אלף שקל.

הרישום של כל העסקות המפורטות שבוצעו בחיפה ברבעון הראשון של 2012 עדיין לא הושלם. לכן, אין לדעת האם המספר הנמוך של העסקות שנרשמו עד כה - כ-350 עסקות לעומת כ-820 עסקות ברבעון הראשון של 2011 ו-570 עסקות ברבעון האחרון של אותה שנה - נובע מכך שיש עוד עסקות רבות שטרם נרשמו או מהתכווצות השוק החיפאי בדומה לכל השוק.

שכונת הדר בחיפה
שכונת הדר בחיפה
צילום: תומר נויברג

ניתן לומר על השוק הזה כמה דברים: השכונות הבולטות מבחינת מספר העסקות שבוצעו בהן הן הדר הכרמל ונוה שאנן, שתי שכונות ותיקות שמושכות אליהן משקיעים, שמחפשים דירות של עד 3 חדרים. בשתי שכונות אלה התרכזו כרבע מכלל העסקות שבוצעו בשנה האחרונה בעיר, וייתכן שירידות המחירים שנרשמו בגודלי דירות אלה משקפות אינטרסים של משקיעים, שהחליטו לממש את הטבות המס שמובטחות להם אם ימכרו את דירותיהם עד לסוף השנה, והיו מוכנים להוריד מחירים לשם כך.

לעומת זה, שוק הדירות הגדולות בחיפה מתנהל בחלקו בפרויקטים חדשים גדולים המוקמים בעיר, ברמת חביב (המכונה גם רמת הנשיא) שליד נוה דוד ובסביוני כרמל. הפרויקט המוקם ברמת חביב רשם עצירה גדולה מאוד במספר העסקות שבוצעו בו, ואילו בסביוני כרמל מתנהל פרויקט מצליח ברחוב אוסקר שינדלר 3, שבו נמכרו עד כה 26 דירות במחירים גבוהים מאוד, שמעלים את ממוצע המחירים בשכונה.

בהמשך לנתונים הקודמים, של השכונות הפופולריות בקרב משקיעים, התפלגות העסקות לפי גודלי דירות מחזק את ההערכה כי חלקם של המשקיעים בעיר גדול. כשני שלישים מבין העסקות שבוצעו בחיפה ברבעון הראשון של 2012 היו על דירות בגדלים של עד 3.5 חדרים. מדובר בתמהיל דומה למדי לתמהיל ברבעונים הראשון והאחרון של 2011.

אחד ההבדלים המשמעותיים שנרשמו מבחינת תמהיל הדירות הוא ירידה של שיעור העסקות על דירות 5 חדרים ומעלה בין הרבעון הראשון של 2011 לזה של השנה מ-12% ל-9% מכלל העסקות שבוצעו בעיר. לעומת זאת, שיעור העסקות על דירות 4 חדרים עלה מ-22% ל-26% בתקופה זו. הדבר עשוי להעיד על כך שלפחות חלק מהקבלנים הבונים בעיר מרגישים בהאטה גדולה במכירות.

תשואות גבוהות

ניתוח שוק השכירות בעיר מראה כי הפער בין מחירי השכירות המבוקשים לדירות 3 חדרים ל-4 חדרים עומד על כ-800 שקלים בממוצע לחודש ופער של כ-1,000 שקל בממוצע נרשם בין מחירי השכירות הממוצעים של דירות 4 חדרים לעומת דירות 5 חדרים. נכסים בחיפה מניבים תשואות גבוהות ביחס לאזור המרכז, למרות ירידה בתשואות באופן עקבי מאז 2007 בעקבות עליית מחירי הנכסים, שהיתה חדה יותר מעליית מחירי השכירות.

בשנה האחרונה הרוויחו המשקיעים בעבור דירה ממוצעת תשואה נומינלית שנתית של כ-5.5%. לצורך השוואה, הריבית המוצהרת על ידי בנק ישראל עמדה באותה השנה על 2.75% בממוצע, בעוד שמדד ת"א 25 פיצה את המשקיעים בתשואה נומינלית של כ-19%.

אם בוחנים את התשואה שנרשמה החל מסוף שנת 2006 מעליית ערך ממוצעת של דירת 4 חדרים בשטח של 100 מ"ר, ומשווים לתשואה שהתקבלה משוק ההון (מדד ת"א 25) באותה התקופה, אנו רואים כי השקעה בנדל"ן היתה האפיק המועדף. אנו בדקנו השקעה של 200 אלף שקלים (30%) בדירת 4 חדרים בגודל ממוצע של 100 מ"ר, כאשר שאר הסכום על הנכס נלקח במשכנתא בריבית צמודה לפריים. את המשכנתא להחזרה הורדנו ממחיר הנכס בכל תקופה ובהתחשב בריבית שנקבעה על ידי בנק ישראל.

נתונים אלו מראים כי השקעה בנדל"ן בחיפה הניבה תשואה גבוהה בהרבה מאשר השקעה במדד ת"א 25. התשואה בחיפה על נכס שנרכש בסוף שנת 2006 והושקע בו הון עצמי של 180 אלף שקלים עומדת על 300% נכון לסוף מארס 2012, לעומת תשואה של כ-45% במדד ת"א 25 באותה התקופה. כלומר, אם אדם רכש דירה בחיפה בדצמבר 2006 והשקיע בה 180 אלף שקלים מההון העצמי (כ-30% ממחיר נכס ממוצע, 4 חדרים, 100 מ"ר) ועל ההפרש לקח משכנתא (כ-450 אלף שקלים), יישארו בידיו כ-700 אלף שקל אם ימכור את הנכס היום ויחזיר את המשכנתא לבנק, כלומר רווח פוטנציאלי של כ-520 אלף שקלים.

מחירי השכירות והיחס בינם לבין מחירי הדירות שימשו בניתוח לאבחון מדד השווי הריאלי של דירות בתל אביב מול מחירי שוק ממוצעים. השווי הריאלי של הנכס הוא פרמטר שמוכר גם בשם הכלכלי "מחיר פונדמנטלי", בשיטת "תזרים המזומנים" במימון. בעיקרון מוגדר שווי זה כהיוון כל ההכנסות הצפויות להתקבל על הנכס.

כדי למצוא את השווי הריאלי חושבה התשואה השנתית הממוצעת שהתקבלה מהכנסות על דירות 2 חדרים ו-3 חדרים, החל משנת 2003. תשואה זו נחשבת בסקירה כתשואה הראויה לנכסים הנבדקים, ולפיה חושב גם שווי הדירה כנכס מניב (על פי חלוקת שכר הדירה השנתי בתשואה השנתית הממוצעת), שהוגדר כשווי הריאלי.

השווי הריאלי הושווה למחירי השוק, תוך הנחה, שלהפרש בין השניים אין סיבה כלכלית אובייקטיבית, אלא סיבות שונות, שאינן נכללות בדרך כלל בחישובי רכישת דירות להשקעה (נוף, כיווני אוויר, קירבה למוסדות חינוך ולקווי תחבורה ציבוריים). אחת מהסיבות היא הציפייה להמשך עליות המחיר. רכיב זה (שלא ניתן לבידוד מיתר הגורמים להפרשים) מהווה חלק חשוב במנגנון היווצרות בועה.

עד הרבעון הרביעי של 2010 מחירי דירות 2 חדרים בחיפה שיקפו מחיר קרוב למחיר הריאלי שלהן, והתשואה עליהן היתה קרובה לתשואה הממוצעת הרב שנתית. החל מהרבעון הרביעי של 2010 ועד לרבעון הראשון של 2012 תומחרו דירות 2 חדרים בכ-35% מעל מהערך הריאלי שלהן, והתשואה השנתית ירדה מתחת לממוצע התשואות הרב שנתי בעיר. המחירים הממוצעים של דירות 3 חדרים גבוהים בכ-15% בלבד מהמחיר הריאלי, ונעים סביב אזור זה החל מאמצע שנת 2010.

מדד יחסי הכוחות בין רוכשים למוכרים (sale to list ratio) בשוק הדירות בודק את היחס בין המחירים הממוצעים שנסגרים בפועל ומדווחים לרשות המסים לבין המחירים הממוצעים המבוקשים בלוחות המודעות האינטרנטיים. לדוגמה, אם מחיר ממוצע של דירות 4 חדרים לפי העסקות המדווחות לרשות המסים עומד על מיליון שקל והמחיר הממוצע של דירות 4 חדרים באותו החודש לפי לוחות המודעות עומד על 1.1 מיליון שקל אזי היחס יהיה 0.9 (1,000,000/1,100,000). יש להדגיש כי מדובר על ממוצע ולא על מדד פרטני עבור נכס ספציפי.

מדד זה בחיפה בשנה האחרונה היה קרוב מאוד ל-1 - נתון זה מלמד כי הביקוש בחיפה גדול, ולכן המוכרים אינם נאלצים להתפשר על המחיר המבוקש.

עקבו אחרינו בטוויטר
עשו לנו לייק וקבלו את מיטב הכתבות ישירות לפייסבוק
הוספת תגובה
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת

הקלד את הנושא

הקלד את התגובה

שלח להוספת תגובה בלתי מזוהה לחץ כאן להוספת תגובה מזוהה לחץ כאן
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת

הקלד את הנושא

הקלד את התגובה

שלח סגור להוספת תגובה בלתי מזוהה לחץ כאן להוספת תגובה מזוהה לחץ כאן
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת
הצג את כל התגובות פתוחות
57
שחר
 • 16:08
 • 17.04.12

קנות דירה בחיפה וזו אחלה עיר. אחותי בדיוק קנתה שם אחלה דירה (למשפחה עם 4 ילדים)מחירים סבירים וגם המחייה. אגב, למי שמחפש שיכנס ללוח דירות שבאתר של מזרחי- אחלה מנוע חיפוש

56
השופטת
 • 15:57
 • 15.04.12

אפל רכשו משרדים בחיפה ולא בתל אביב. i rest my case

55
אדריכל
 • 17:25
 • 12.04.12

תיעב את יפו ושנא את ירושלים !!!!

54
מחפשת לקנות בחיפה
 • 08:08
 • 12.04.12

הורי והורי בעלי גרים בחיפה ומאחר ואנו עובדים הרבה שעות ביממה,אנחנו צריכים שההורים יעזרו לנו בטיפול בילדים/נכדים.

מחפשים ברצינות כ-10 חודשים דירה בעלת 5 חדרים על רכס הכרמל.
ראינו עשרות רבות של דירות שאיתרנו אישית ו/או באמצעות מתווכים ממשרדים שונים.
היינו בגבעת הקבלנים,בוורדיה,ברוממה,ברמת
גולדה,בכרמליה ,ברמת אשכול ובסביבות מרכז הכרמל.
לקחנו איתנו חברים ,חברים לעבודה וכמובן את ההורים.

המסקנות שהפקנו מהחיפושים הן:
1.חלק גדול מהדירות בנוי בצורה מאולתרת.
2.בחלק לא מבוטל אין ממ"ד
3.חלק גדול מהדירות בנוי ב..2-3 מפלסים עם המון מדרגות וחדרים עם גג נמוך(קוקיות)
4.חלק גדול מאד מהדירות שראינו מוזנח לחלוטין ומחכה לשיקום יסודי.

5.המכנה המשותף לדירות הוא מחיר מאד גבוה ללא נכונות למשא ומתן.

לסיכום: אנחנו בדעה ששוק הדירות בחיפה עייף וחולה וזקוק לטלטלה רצינית שתחזיר אותו לחיים.
חג שמח.


53
יליד חיפה שלצערו עדיין גר בה
 • 21:26
 • 11.04.12

עיר מזוהמת עם עם נמל ,עם תעשיה ועם "כל מיני" מיכלים שמסכנים יום יום את חייהם של התושבים ופוגעים בבריאותם.
מי שביכולתו להסתלק מהעיר המזוהמת הזו עושה את זה.
רק ספקולנטי וסרסורי נדל"ן חושבים על חיפה כעיר מניבת נדל"ן.

 •  
  רינה
  • 21:59
  • 11.04.12

  תשאלו ,שלא לציטוט, אנשי צוות רפואי בבתי החולים החיפאיים ותצילנה אוזניכם למשמע ריבוי המחלות ממנה סובלים תושבי חיפה והמטרופולין.
  כאם ל-4 ילדים אני לא יכולה לזכור את כל הפעמים בהן הגעתי עם ילדי לבית חולים בעקבות התקף אסטמה קשה ו/או התקף סטרידור מפחיד ומאים.
  בעלי ואני לא סבלנו ולא סובלים ממחלות דרכי הנשימה וכך לא הורינו ואחינו -כלומר המחלות של הילדים הינן תוצר בלעדי של האוויר המחליא של העיר.
  לשמחתי ,ילדי שבגרו עזבו את חיפה לצמיתות ומגדלים את ילדיהם במקומות נורמאליים.

52
אריק
 • 09:03
 • 10.04.12

תשואה של 5% תקבל באג"ח מדינה ....אתה הבנת את זה ברוך?

51
איתן
 • 19:36
 • 08.04.12

שכונה מאוד מיוחדת קניתי שם נכס לפני כמה ימים תמשיכו לישון ואולי אצליח לקנות עוד מישהו מנחש?

49
חיפאי לשעבר
 • 10:28
 • 08.04.12

מה הפואנטה בלחיות שם ?

48
אלמונימי 
 • 07:58
 • 08.04.12

47
ארז
 • 02:09
 • 08.04.12

בחלקו העליון של הרחוב, קרוב ממש לנווה שאנן, המחירים מאד מצחיקים עדיין. דירת 5 חדרים ב-600 אלף ש"ח...הרחוב הזה זו המציאה של העיר!

43
אפי
 • 00:13
 • 08.04.12

עד שאנשים יצאו לרחובות.
ביצת תרנגולת עולה שקל אחד
כשמשכורת ממוצעת היא 8000 שח
בושה למדינת ישראל.

42
יהודה
 • 23:33
 • 07.04.12

35
העירייה יושנת שם בעמידה
 • 19:14
 • 07.04.12

צריך מנהיגות שתדע להילחם עבור חיפה למשל על שדה תעופה שני בינלאומי, שאפילו לא שמענו בנושא את ראש העיר. כל ראש עיר בעולם יודע שזה המנוף העיקרי לקידום כלכלי ותיירותי ורק בחיפה ישנו בעמידה מול הלחצים של באר שבע להקים שדה באיזה חור באמצע הנגב. בצורה כזו חיפה תמשיך לדשדש. צריך שם חשיבה רצינית על מנהיגות עירונית אחרת ושיתוף פעולה עם הקריות כדי לייצר לחץ בירושלים.

 •  
  אני
  • 01:10
  • 08.04.12

  אין שום סיבה בעולם שהרכבת תחצה את כל העיר במקום הכי יקר - לאורך חוף הים. מאיזור הצקפוסט ישר למבואות המערביים של חיפה. את שדה התעופה למקם במקום המפעלים באיזור הקריות

34
חיפאי אמיתי
 • 18:08
 • 07.04.12

זה של אנשים עם בעיה חמורה של דימוי עצמי נמוך. מתאים לכם לשלם מיליון שקל על ג'יפה בר"ג ולא על דירה חדשה בחיפה? לכו על זה אבל למה לזרוק את הזבל שלכם בחוץ? חיפה היא עיר מקסימה, הרבה צעירים שעזבו לפני כמה שנים חוזרים אליה, אני רואה את זה בשטח והסקירה בכתבה הזאת רק מחזקת את זה. אני לא התלהבתי מיונה יהב אבל משהו אחרי מלחמת לבנון השניה התהפך אצלו והוא התחיל לתפקד בצורה מצויינת!!! כל המשמיצים לא יצליחו לקלקל. נכון, הארנונה יקרה מאוד, נכון יש עדיין מה לשפר אבל אני לא עוזב את העיר הזאת וכמוני עוד הרבה הורים לילדים. לי לא מתאים לשלם 1.5 מיליון בשביל צ'יקמוק מול פארק הירקון, עם כל הכבוד לפארק הירקון, בסה"כ שעה נסיעה מכאן.

33
יוני
 • 16:45
 • 07.04.12

אחרי מגורים ברמת גן, LA ובוסטון אני אומר לכל המלעיזים שחיפה (הכרמל) היא עיר יפה, נחמדה, שקטה, עם אוכלוסיה איכותית, טבע (חוף ים ויערות) במרחק דקות נסיעה, וחינוך איכותי. אני ממליץ למשפחות עם ילדים שרוצות איכות חיים בלי לגור בצפון הרחוק לגור בחיפה.

32
נדל"ן בליפה זה גועל נפש
 • 16:30
 • 07.04.12

31
סטודנט בטכניון לשעבר
 • 16:29
 • 07.04.12

30
חיפאי לשעבר
 • 16:29
 • 07.04.12

אלק לקנות שם דירה.
גועל נפש של עיר

29
ראש עירית דניה
 • 15:07
 • 07.04.12

מי שמתאים לו מוזמן.

28
זמי
 • 14:39
 • 07.04.12

להםוך את העיר התחתית על פניה, להפוך את ציר העצמאות לתעלת מי ים מאזור בתגלים עד לקישדון, להפוך את הציר הזה לאזור מלנואות ודיור ברמה גבוהה, לסלק את המוסכים ובתי המלאכה, להפוך את מבני המדינה הישנים למגורים, לא להוסיף זכויות בנייה!! גם בפאריס וניו יורק משאירים את הבתים הישנים וזהו, אין תוספות. לחבר את העיר לנמל בגשרים, מעברים לרכב והולכי רגל, זה ייקח עשר חמש עשרה שנים אבל בסוף תהפוך העיר אטרקטיבית למגורים ומלונאות, לא תעשייה ולא בתי מלאכה ולא הייטק.הקשר לים, זה הדבר שבכל מקום בעולם מפתח עיר. תראו את ברצלונה. כרגע כמו שהעיר מתפתחת-העיר התחתית והשכונות הגובלות נהפכות באופן טבעי למרכזי מגורים לאולכלוסייה הערבית החיפאית, צירך לשאוף להטרוגניות ולא הומוגניות, לשלב את האוכלוסיה היהודית בערבית, יש למשוך את המשקיעים היהודים ואז העיר התחתית תפרח, תיהפך לאטרקציה אזורית ותעודד מלנואות ארצית. תחשבו על תעלת מים רחבה, סירות, יאכטות, בתי מלון נמוכים, בתי קפה, שדרות עצים, פחותתחבור הציבורית ופרטית, , בכל מקום בעולם אנשים מחפשים כאלו מקומות.

27
מאמין
 • 12:12
 • 07.04.12

הסיבה שהעיר חיפה אינה מתרוממת למרות היותה עיר מקסימה היא החיפאים שלא מפסיקים לקטר ולא מאמינים ביכולת שלהם לשנות את המצב. השינוי מתחיל מבפנים...

26
חיפאית גאה
 • 11:02
 • 07.04.12

1. זיהום האוויר בחיפה הוא הכי גבוה במדינה.
2. הארנונה בחיפה היא הכי גבוהה במדינה.
3. האוכלוסיה בחיפה היא הכי זקנה במדינה.

אז עם הנתונים האלה אתם מתפלאים שמחירי הדירות בחיפה כל כך נמוכים????

25
יוס
 • 10:58
 • 07.04.12

מי שעיניים לו וקצת בינה בראשו.לא יכיר את בת גלים.לאחר פיתוח
ותוכניות שמתהוות.
וזה עד סוף עשור זה

 •  
  רן
  • 16:07
  • 15.04.12

  אני חיפאי 6 דורות בעל משפחה, החלטתי לפתוח עסק. ברגע שפתחתי השתנו חיי ,הם התחילו לרדוף אותי אישית שלחו פקחים קנסות מודדים לביתי לעסק שלי כדי להגדיל ארנונות, צווים לגבי הכל בקיצור הכל כאילו חוקי. היום מנסה למכור הכל ולעוף ומי שעובר לעיר הזו והוא יהודי אז הוא יהודי אידיוט. ומי שערבי ויש לי הרבה חברים ושכנים ערבים אז הוא חכם כי ישר יסדרו לו עבודה כפקח או תפקיד קולטים מיעוטים בעירייה בכמויות וזה יפה, אך הם צריכים להעתיק את כתובתם במשרד הפנים ולהביא את משפחת .מעניין למה ?????הכל לכאורה סתם תחושה. ( אני חושש ונזהר).

21
יותם
 • 00:51
 • 07.04.12

חבל, אבל העיר בדעיכה, גם מעטי הצעירים האיכותיים שעדיין גרים בחיפה מחפשים אופציות לעזוב.. איך נהרסה עיר...
העיקר שיש פסטיבל @#$% כלשהו שיהיה ג'ובים לחברים...

20
ניצן
 • 00:20
 • 07.04.12

השקעה רבה בתשתיות. יהב עושה עבודה טובה וסתם משמיצים. לגבי הארנונה: כשיש אוכלוסיה גדולה של חרדים שלא משלמים ארנונה אז הנטל נופל על מי שמשלם. צריכים X כסף לתפעול העיר וה X הזה מתחלק לחלק קטן מהאוכלוסיה שמשלם מיסים אז כל תושב משלם יותר, חישוב פשוט ולראש העיר אין מה לעשות בנידון- הוא לא זה שיכול לכפות על החרדים לצאת ולעבוד ולא להיות נטל על המדינה ועל האוכלוסיה העובדת

19
יובל
 • 00:19
 • 07.04.12

השקעה רבה בתשתיות. יהב עושה עבודה טובה וסתם משמיצים. לגבי הארנונה: כשיש אוכלוסיה גדולה של חרדים שלא משלמים ארנונה אז הנטל נופל על מי שמשלם. צריכים X כסף לתפעול העיר וה X הזה מתחלק לחלק קטן מהאוכלוסיה שמשלם מיסים אז כל תושב משלם יותר, חישוב פשוט ולראש העיר אין מה לעשות בנידון- הוא לא זה שיכול לכפות על החרדים לצאת ולעבוד ולא להיות נטל על המדינה ועל האוכלוסיה העובדת

18
DR
 • 18:34
 • 06.04.12

זיהום אויר- תבדקו את נתוני המשרד לאיכות הסביבה, חיפה כבר שנים לא מזוהמת
איכות חיים- גבוהה מאד עם הרבה מאד פעילויות שהעיריה יוזמת
תשתיות- השקעה מסיבית התשתיות בכל חלקי העיר, אשר מפריעה בתוך זמן התהליך אבל מבטיחה איכות מעולה, אפשר כבר לראות במקומות שהסתיים שלב.
פרוייקטים רבים של פיתוח הסביבה לאיכות התושבים, יצור מקומות עבודה איכותיים רבים, וטווח הפעילויות והבילויים בעיר.
חוף ים מדהים ומטופח
ומעל הכל מרבית התושבים הם אנשים איכותיים ומעשיים.
חג שמח

17
עמי
 • 18:03
 • 06.04.12

הבועה שלא באמת אפשרי לחזות אותה , הנבואה ניתנה לשוטים. חוץ מתקווה בלב ואמונה שהכל יקרוס אין לדעת מה יקרה , מה שבטוח שכמוני יש אלפים . ואל תתבלבלו אני כנראה מרוויח יותר מכל אחד ממכם שקורא את התגובה שלי כמובן ללא שחצנות אלא כדי להבהיר נקודה אחת ויחידה שכרגע זה לא הזמן לקנות כי עליות לא יכולות להיות יותר ולא צריך דוקוטורט בכלכלה בשביל זה

16
דוד
 • 17:21
 • 06.04.12

1. באמריקה דיור יותר זול מכאן{פה עושים רק בועה ובלופ בלון זה עוד יתפוצץ
2.שמעתם מה אמרו יוונים=על גרמנים שביאים להם הלואה ב-7%אחוז
גרמנים לוקחים כספ זה מבנקים לפי 1%
3
.כאן אין נפט,גז,ברזל,יש רק בעיות= וקשה להבין זה בירושלים דיור כה יקר
===אישה יונייה אמרה היתה מקבלת-400יורו עכשיו נותנים רק-180ברור
לא הם גם לא אנו כמו יפנים גרמנים חרוצים

4.בשנות-90 תורקיה ירד נפל לקרסים כלכלית עד שארדוא בא הבטיח
כך קורה מצרים,ירדן,ספרד,ארלנד גם ישראל הולך לכיוון ירידה לקרסים
= = וכן ארה"ב לא תשתקם אם לא יגדיל יצאו ויתחרה לסין,הודו,יפאן,גרמןיה

שורה סופי=מר הנגיד די לבלבל מוח אתה לא דרך נכונה צריך פילטר בכל
עבדתה יש שכר לא עבדתה אין
=====צריך ליצר ולמכור במקום לבכות לעוני{ציפור אחד ביד ולא 20 באוויר

15
ארני
 • 17:03
 • 06.04.12

למשקיעים לא משנה באמת מי יגור בנכס או ההרכב הסביבתי/פיתוח סביבתי-כל שמעניין אותם זה תשואה.
האוכלוסיה השנייה אלו משפחות מצוקה-(עולים חדשים,ערבים וחרדים).

נכנס כל כך הרבה חרה לעיר כל מי שיכול בורח וזה כמו גלגל שמתגלגל מי שיוצא אח"כ מפסיד תתחתונים ולכן המחירים באופן יחסי לשאר הערים בנפילה.

14
גלית
 • 15:11
 • 06.04.12

רק קשישים, המון קשישים, עולים חדשים ובני מיעוטים נותרו כיום לגור בחיפה. הצעירים והאוכלוסיות האיכותיות ברחו מזמן...

13
יגאל
 • 15:08
 • 06.04.12

יהב דופק טוב טוב את החיפאים עם פנקסי הארנונה הרצחנית שהוא שולח כל שנה. בנוסף פקחים בכל פינה. אין חנייה חינם בשום מקום. מחלקת הדוחו"ת היא הכי יעילה בעיריית חיפה. פלא שכל מי שיכול בורח מהעיר הזאת?

12
11
לאורך תקופה הנדל"ן רק עולה פה. כך היה תמיד
 • 14:27
 • 06.04.12

עם כל המלחמה שהכריזו הרשויות במחירי הנדל"ן, כלום לא ממש משפיע. מחירי הדירות באיזורי הביקוש המשיכו ועלו גם בשנה האחרונה.

- המחאה שעודדה קצת את הציבור להמתין מתוך ציפייה לירידות- לא עזרה.
- צעדי האוצר במיסוי לעידוד המשקיעים למכור לא עזרו כי המשקיעים מעריכים את הפוטנציאל שבדירות שברשותם ולא מוכנים למכור.
- התחלה של משרד השיכון להציף בקרקעות ובכך ליצור אווירת היצף בשוק- זה לוקח לפחות 5 שנים (במקרה הטוב) מרגע ההפשרה עד שתכל'ס נראה בתים למגורים, כך שזה לא עזר במיידי.
- בנק ישראל מחייב הון עצמי גבוה (40%) כהקשחת התנאים למשכנתא. זה הוריד את מספר המשכנתאות שנלקחות - אך למחירים זה לא עזר.

כל אלה ביחד (ועל עוד צעדים שננקטו) יצרו אווירה של "הנה, מיד הולכים המחירים לרדת", אך בפועל אף בעל דירה או קבלן לא מוכנים להוריד כלום, וזה רק מראה לכם עד כמה ההשקעה בנדל"ן היא חזקה ואיתנה, עם רווח כזה או אחר, אך עדיין תשואה יפה מאוד לדעת הרבה מאוד בעלי דירות שממשיכים וקונים כשהם מבינים שהמחירים בנדל"ן רק עולים לאורך תקופה.

05
חיפאי לשעבר
 • 13:07
 • 06.04.12

04
ברוך
 • 12:26
 • 06.04.12

ארנונה יותר גבוהה מת"א, תשתיות על הפנים, בתי חולים צפופים ומלאים באוכלוסיה חלשה ונזקקת סעד, בקיצור אני עובר לת"א, נ"ב ועוד לא הזכרנו את זיהום האויר, ופצצת חומר נפץ במפרץ

03
במקומות המבוקשים כמעט ואין בנייה
 • 12:22
 • 06.04.12

גידול באוכלוסיה של 1.9 אחוז (כולל בתוכו שיעורי תמותה וירידה מהארץ) בשנה מבטיח גידול מתמיד וקבוע בביקוש ועל כן גם עלייה במחירי הדירות לאורך זמן ובגלל זה נדל"ן בישראל בראיית ארוכת טווח- רק עולה.

כל שנה 40 אלף מתחתנים ועוד כשליש מזה מתגרשים מה שגם כן מעלה את הביקוש ואת המחירים. בנוסף כל שנה סטודנטים וצעירים אחרים עוזבים את ההורים למרכז מה שמעלה עוד יותר את הביקוש ואת מחירי השכירות.

וזה לא 20 אלף תינוקות שעולים לארץ כל שנה אלא משפחות שצורכות דירה. ולגבי הילודה- משפחות גדלות, ונולדים להן עוד ילדים וכך מגיעה להבנה
שצפוף מאוד אצל ההורים או שהם זקוקים לעוד חדרים- וכך יש ביקוש לדירה גדולה יותר.
המשפחות הדתיות (לא רק חרדים שחורים) שנולדים בהן עוד ילדים חיות גם כן באיזורי הביקוש, כלומר באיזורים שהם "חילוניים" לגמרי (צפון ת"א, רמת השרון, רעננה, הרצליה אשדוד, ראשון), בכולם יש אוכלוסיות דתיות, והרבה- שכידוע גם צריכים דירות.
ויש גידול משמעותי גם באוכלוסיה החילונית.

בשנים 99-07 היה גידול באוכלוסייה שתורגם לעליית מחירים דרמטית ב- 2008- 2011. לא היתה בנייה משמעותית כל השנים האלה, וזה הגיע לידי בום אדיר שהתפרץ בסוף 2007. כלומר גידול באוכלוסיה יוצר ביקושים, וכשזה מצטבר (בדיוק בשנים שלא בנו פה בכלל)- זה מתפרץ בביקושים ובעליית מחירים, שתימשך, כי אמנם בונים יותר בשנה האחרונה, אך צריך לסגור מחסור של 10 שנים.

01
שרון צצל
 • 11:38
 • 06.04.12

לפני 5 שנים מחיר הדירות היה מתחת למיליון.
לפני 15 שנים הן היו עוד יותר זולות.
לפני 20-30 שנה - ממש גרושים.

ככה זה בישראל.
גוש דן צפוף, ותל אביב יש רק אחת -וכולם רוצים לגור בה. לכן גם מחירי הדירות בערים מסביב רק עולים.
המבצעים המדומים של הקבלנים מהתקופה האחרונה, זה אחרי זינוק של 100%-120% במחירים. חסר משמעות וממש לעג לרש.

תוכן מקודם
הפופולריות בנדל"ן
הצעות מיוחדות