בנק ישראל - דה מרקר

בנק ישראל

בנק ישראל הינו הבנק המרכזי של מדינת ישראל. בראש הבנק עומד נגיד בנק ישראל.

בנק ישראל פועל מכוחו של חוק בנק ישראל. תפקידיו המרכזיים של הבנק הם שמירה על יציבות המחירים באמצעות קביעת שער הריבית ונקיטת אמצעים משלימים במסגרת המדיניות המוניטרית, פיקוח ורגולציה על הבנקים בישראל, וניהול יתרות המט"ח הלאומיות.

המשרדים הראשיים של הבנק נמצאים בקריית הממשלה בירושלים.

הגדר טווח תוצאות
הצג רק כתבות ממדור
הצג רק כתבות מאת
תגיות קשורות