עוני - דה מרקר

עוני

הגדרה של עוני כעוני אבסולוטי רואה כאדם העני כל מי שאין ביכולתו לרכוש סל מסוים של מוצרים המהווים רף מינימלי. הגישה הנהוגה בארה"ב והבנויה על בסיס גישה זו מבוססת על סל מוצרים קשיח, כשקו העוני (ההכנסה שמתחת ממנה נחשב האדם לעני) עולה או יורד עם השינוי במחירי המוצרים. גוף נוסף שאימץ קריטריון אבסולוטי למדידת עוני הוא האו"ם, שקבע את קו העוני העולמי אל מתחת לשני דולרים ליום.


עוני יחסי

שיטות מדידה המצויות תחת הגדרה זו אינן בוחנות את סל המוצרים אותו יכול האדם לרכוש, אלא את הכנסתו (או הוצאתו) ביחס לזו של פרטים אחרים. על פי גישה זו, העוני הוא קודם כל מצב סובייקטיווי, שאיננו קשור דווקא לסיפוק צרכים אנושיים, אלא למצב של אי שוויון הקיים בחברה. דו"ח העוני המופץ בישראל על ידי המוסד לביטוח לאומי המתבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נוקט בשיטת העוני היחסי.

עוני בישראל

מספר העניים במשק מוערך על ידי המוסד לביטוח לאומי על ידי הכללת מספר הפרטים שהכנסתם הינה נמוכה ממחצית מההכנסה החציונית במשק, ההכנסה שמחצית מהפרטים מצויים מעליה ומחציתם מתחתיה.

על פי נתוני דו"ח העוני האחרון, שפורסם בפברואר 2008, עמדה תחולת העוני בקרב המשפחות בישראל ב-2006/07 על 20.5% מתוך כלל המשפחות; מספר המשפחות העניות עמד בשנה זו על כ-420 אלף משפחות בהן חיים כ-1,674,800 פרטים, מתוכם כ-805 אלף ילדים.

הגדר טווח תוצאות
הצג רק כתבות ממדור
הצג רק כתבות מאת
תגיות קשורות