רשות השידור - דה מרקר

רשות השידור

רשות השידור מפעילה טלביזיה ורדיו ממלכתיים ברחבי הארץ. הרשות פועלת מכוח חוק רשות השידור.

פעילות הרשות

רשות השידור מפעילה את הערוץ הראשון (ערוץ 11) וערוץ 33 (בעברו ערוץ הכנסת). כמו כן, מפעילה תחנות הרדיו קול ישראל בערוצים הבאים: רשת א', רשת ב', רשת ג', רשת ד' (קול ישראל בערבית), רשת מורשת, קול המוסיקה, 88FM, רק"ע- רשת קליטת עליה. רשות השידור הנה תאגיד ציבורי הנתון לביקורת של מבקר המדינה.

אגרת הטלוויזיה שנגבית על ידי רשות השידור אחת לשנה מאפשרת לה להמשיך בפעולה ולספק שידורי רדיו וטלוויזיה ציבוריים.

רפורמה ברשות השידור

החוק החדש מנתק את רשות השידור משליטתה הישירה של הממשלה וקובע דרכים מפורטות לבחירתם של אנשי מקצוע בעלי ניסיון למנהלי הרשות, החוק משנה את הגדרתה של רשות השידור מגוף שידור ממלכתי לציבורי, הגדרת היחסים וההיררכיה שבין מנהלי הרשות למועצת המנהלים שמפקחת עליהם.

הגדר טווח תוצאות
הצג רק כתבות ממדור
הצג רק כתבות מאת