ההסתדרות - דה מרקר

ההסתדרות

הסתדרות העובדים הכללית החדשה היא האיגוד המקצועי הגדול בישראל, ומהווה ארגון יציג לכ-800 אלף עובדים. למעשה, ההסתדרות היא ארגון גג המאגד ועדי עובדים, בעיקר במגזר הציבורי: שירות המדינה, רשות שדות התעופה, חברת חשמל, נמלי אשדוד וחיפה ועוד. לאחרונה החלה לתמוך ולאגד גם עובדים בלתי מאוגדים ועובדי קבלן.

ההסתדרות הוקמה ב-1920 על ידי תנועות פועלים סוציאליסטיות ובתקופת שלטון מפא"י נתפסה כחלק מהמשטר, עד שבלי השתייכות אליה ובלי הפנקס האדום שלה, קשה היה להסתדר. יחד עם שאיפתה לארגן את חייו של הפועל במלואם, היא הקימה מפעלים במסגרת חברת העובדים וגופי רווחה, בהם קופת חולים כללית, בנק הפועלים, עם עובד, עיתון דבר, סולל בונה, שיכון ובינוי, כור, סולתם, הסנה, בתי הבראה, רשת בתי הספר עמל ועוד.

בסופו של דבר, ניגוד העניינים בתפקידיה, יחד עם המהפך הפוליטי שהחליש את תמיכת המדינה במשק ההסתדרותי, הוביל אותה לקריסה כלכלית. חיים רמון שנבחר ליו"ר ההסתדרות ב-1994, מכר בתוך שנה את מרבית נכסי ההסתדרות, ומיקד את פעילותה בייצוג ועדי עובדים. יו"ר ההסתדרות מאז 2006 הוא עופר עיני.
 

הגדר טווח תוצאות
הצג רק כתבות ממדור
הצג רק כתבות מאת