לא מה שחשבתם: מספר ערביי ישראל דווקא מתחיל לרדת - כללי - TheMarker

לא מה שחשבתם: מספר ערביי ישראל דווקא מתחיל לרדת

ילודה מול בריחת מוחות - מי ינצח במאבק הדמוגרפי?

ב-15 השנים האחרונות ניכרת ירידה דרמטית בפיריון לאישה בקרב ערביי ישראל, ובמקביל נרשמה עלייה בפיריון לאישה במגזר היהודי החילוני. הנשים הישראליות ה"צבריות" יולדות יותר מאמותיהן וסבתותיהן. לאחרונה מתרחש גידול דרמטי בקצב חזרת היורדים הישראליים, עקב המצב הכלכלי בעולם ביחס למצב הכלכלי בישראל. מאותה סיבה בדיוק קיים צפי לגידול גם במספר העולים החדשים. המסקנה הינה חד משמעית: חלקם של ערביי ישראל באוכלוסיה יקטן בעתיד.

בכל הקשור לערביי ישראל, מאז ומעולם היו הערכות דמוגרפיות שהניחו כי "יום יבוא והם יהיו לרוב בישראל". הסיבה לכך הייתה פשוטה מאד, הנשים הערביות "עושות" יותר ילדים. הנחת עבודה זו כה השתרשה עד כי כל טענה מוצקה אחרת העולה מבחינה עדכנית של הנתונים, מיד יש המבטלים אותה במחי יד.

אך בשנים האחרונות נערך מחקר דמוגרפי מקיף ביותר על ידי הצוות האמריקאי-ישראלי למחקרים דמוגרפיים (צמ"ד), הכולל מומחים בסטטיסטיקה, מחשבים, מתמטיקה, כלכלה וחשבונאות. כנראה שמדובר בצוות חוקרי הדמוגרפיה החזק ביותר העובד כיום בישראל. הדמוגרף הראשי של צמ"ד הינו יעקב פייטלסון, מהנדס מחשבים ומתמטיקאי במקצועו, בעל ניסיון של 25 שנה בחקר אוכלוסיות. חבר נוסף של הצוות ידוע לרבים: העתידן ד"ר דוד פסיג.

צמ"ד מציג תמונת מצב שונה מאד ממה שמקובל לחשוב לגבי המגמות הדמוגרפיות העתידיות בישראל שבתוך וגם מעבר ל"קו הירוק". כדברי ראש הצוות עצמו, רו"ח יורם אטינגר, המחקר מספק מאגר נתונים מתועדים כבסיס להערכה חינוכית, מדינית, ביטחונית ומשדרג את רמת האופטימיות הלאומית על השלכותיה בתחומי חברה, כלכלה, עלייה, יחסי יהודים-ערבים, דיפלומטיה, ביטחון ומדינאות. ממצאי המחקר גם חשובים למלחמה ב"שנאת ערבים" הנובעת, לעתים, מפוביה - פחד בלתי הגיוני מ"השד הדמוגראפי".

ממצאי מחקר צמ"ד הוצגו בכנס הרצליה, במליאת הסוכנות היהודית, במועצה לביטחון לאומי (3 פעמים), באמ"ן, במכללה לביטחון לאומי, בוועדות חוץ וביטחון וביקורת המדינה (פעמיים), בכנסת, במערכות "הארץ" ו"מעריב", בלשכת רה"מ, במרכז דיין ללמודי המזה"ת, במרכז יפה ללמודים אסטרטגים, במרכז נאמן בטכניון, במכון ירושלים לחקר ארץ ישראל, במכון הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, במכוני מחקר בחו"ל ובפני חברי קונגרס בוושינגטון ומוצג מדי יום בפני מעצבי מדיניות ודעת קהל רבים בישראל ובארה"ב.

מזה 15 שנה לידות ערביי ישראל התייצבו על מספר קסם של 39,000 בשנה הממצאים העיקריים של הצוות שונים מאד ממה שמקובל להפחיד בו את הציבור הישראלי ויש בהם נתון אחד דרמטי: משנת 1995 ועד סוף שנת 2009 - בניגוד למקובל בחברות מפותחות - גדל המספר המוחלט של לידות יהודיות שנתיות ב-50% (מ-80,000 ל-120,000) ואילו המספר המוחלט של לידות שנתיות ערביות התייצב על מספר קסם של כ-39,000 (0% גידול). כיוון שמספר הנשים הערביות בישראל בגיל הפריון עולה עם השנים אך מספר הלידות נותר יציב, קיימת ירידה במספר לידות לאישה -משמע, פריון האישה הערבייה מצוי בירידה מתמדת. נתון זה כולל גם את המגזר הבדואי, שמאז קיצוץ קצבאות הביטוח הלאומי, קיימת בו ירידה דרמטית במספר הלידות לאישה. להלן גרף המתאר זאת (נכון לסוף 2008, באדיבות צמ"ד):

גרף - מומנטם גרפי יהודי

מן הגרף ניתן לראות כי הלידות היהודיות היוו 69% מסך הלידות בישראל בשנת 1995, 74% ב-2006 והגיעו ליותר מ-75% בשנת 2009 (לא נראה בגרף). נתונים אלה כוללים את הבדואים בנגב שמאז קיצוץ קצבאות הילדים, שיעור הלידות שם ירד באופן דרמטי ביותר (ירידה של כ- 30%).

כיום עומד שיעור ערביי ישראל על 20% מסך תושבי המדינה. מתוכם 3.5% הם תושבי מזרח ירושלים שהינם תושבי ישראל אך אינם בעלי זכות הצבעה. מכאן, 16.5% הינם ערבים שהינם אזרחי המדינה בעלי זכות הצבעה. אם מורידים ממספר זה את הדרוזים, אחינו המשרתים עמנו בצה"ל, נותרים 14.5% ערבים אזרחי ישראל, שמהם 2% הם ערבים נוצרים.

משקל הערבים המוסלמים, שהינם אזרחי ישראל (ולא רק תושבי ישראל) הינו עומד היום על 12.5% בלבד מאזרחי המדינה הזכאים להצביע (רואים זאת גם במספר המנדטים בכנסת, העומד לאורך שנים על כ-5% בלבד לסיעות הערביות). אך חשוב מכך, שיעורם של הערבים הישראלים באוכלוסיה לא עומד לגדול באופן משמעותי, ובעתיד, בניגוד לדעת רואי השחורות, ביחס לאוכלוסיה היהודית שיעורם עומד להתחיל לרדת.

המסתכל על תחזיות דמוגרפיות בישראל לפני עשור, וודאי לפני שני עשורים, היה מוצא שהערבים היו צריכים להוות כבר כיום כ-25% מתושבי ישראל. משום מה, באופן מפתיע ובניגוד לתחזיות שבהן מלעיטים אותנו, שיעורם באוכלוסיה נותר על 19% עד 20% לאורך כל התקופה הזו. ההסבר לכך טמון באופן מפתיע לא רק בשיעור הילודה הגבוה בקרב החרדים אלא גם בעליה ניכרת בפיריון בקרב חילונים.

החילוניות הצבריות יולדות יותר בניגוד למקובל לחשוב, המגזר האחראי יותר מכל למגמת הגידול היהודית הוא דווקא המגזר החילוני, ובמיוחד עולי ברה"מ, שהגיעו ארצה עם פריון של 1.2 לידות לאישה ועברו לפריון של 2.3 לידות לאישה. יתירה מזו, בנות הדור השני והשלישי מקרב החילוניות הצבריות, יולדות בממוצע כ-2.6 לידות לאישה וזאת לעומת אמהותיהן שהסתפקו ב-2.1 ילדים לאישה.

למעשה, מפער של 6 לידות לאישה בין היולדת הערבייה הישראלית ליולדת היהודייה בשנת 1969, הצטמק הפער באופן דרמטי ל-0.7 לידות לאישה (3.5:2.8) בשנת 2009. המגמה מצביעה על התכנסות הפריון היהודי והערבי לכיוון של 3 לידות לאישה יהודיה וערביה (פריון יהודיות ילידות הארץ כולל חרדיות הוא 3.1 לידות לאישה).

למעשה, בשנת 2009 - ומאז 1995 נמשכת מגמת הגידול המרשים בפריון היהודי (מספר לידות לאישה) והירידה החדה בשיעור גידול האוכלוסין (סיכום שיעורי לידה, פטירה והגירה) והירידה בשיעורי הפריון של ערביי "הקו הירוק". כאמור, בשנת 2009 הגיע המספר המוחלט של הלידות היהודיות ליותר מ-75% מסך הלידות, לעומת 69% ב-1995. צמ"ד, המנתחים את הנתונים באופן גיאומטרי ולא ליניארי (ז"א שינוי בקו המגמה לפי הנגזרת השנייה), מראים שהמגמה למעשה אמורה להתהפך:

גרף לידות חי בישראל לפי לאום

לגידול בקצב העלייה והחזרה לארץ, קיים גורם אחד נוסף, חשוב מאד בחישוב הכולל: מספר העולים בתוספת מספר הישראלים החוזרים ובניכוי מספר היורדים. בשנת 2007 הגיעו כ-20 אלף עולים, בשנת 2008 הגיעו 16 אלף ובשנת 2009 הגיעו 15 אלף עולים. שנת 2010 מסתמנת כשנה בה 16 עולים יעשו את דרכם ארצה. משמע, ניתן לקבוע כי קצב העולים השנתי לישראל עומד בהערכה שמרנית על 16 אלף בשנה. המהפך הגדול מתרחש במספר החוזרים לישראל - העומד עתה על קצב של 12-11 אלף לשנה. מספר היורדים מישראל בשנה הוא 11 אלף איש ובניכוי מספר התושבים החוזרים, לנתון זה אין השפעות על המספרים הסופיים. מכאן שניתן לבחון את העלייה לישראל כנטו תוספת לאוכלוסיה היהודית של 16 אלף איש בשנה.

להערכתי, קצב העלייה לישראל וחזרת היורדים עומד לעלות באופן מהותי. הסיבה לכך הינה הסיבה העיקרית מדוע אנשים מהגרים ממדינה למדינה: הסיבה הכלכלית. ע"פ מחקר שנעשה לאחרונה באוסטרליה, המשק הישראלי הצליח לצלוח את המשבר הכלכלי של 2008 טוב יותר מכל משק אחר בעולם! גלי הגירה לישראל מאופיינים בד"כ בעולים המגיעים מארצות בעלות תל"ג הנמוך משל ישראל. השנתיים האחרונות הגדילו באופן יחסי את התל"ג הישראלי ביחס לכל מדינה אחרת ממנה מגיעים עולים חדשים (רוסיה, אוקראינה, ארגנטינה, אך גם צרפת, אנגליה, ארה"ב וכו').

לשינויים כלכליים כאמור השלכות מהותיות על קצב העלייה, ודאי אם לוקחים בחשבון את התגברות קצב חזרת היורדים וצמצום מספרם - בעיקר לארה"ב - עקב המצב הכלכלי הלא סימפטי שם. בנוסף, יש לקחת בחשבון גם את תיקון מספר 169 לפקודת מס הכנסה שמעודד עלייה של יהודים עשירים וחזרת ישראלים אמידים שהיגרו לפני שנים רבות, וכן את התוכנית להחזרת ישראלים שמתחילה להפעיל מדינת ישראל ל"השבת מוחות". מכאן, ניתן להעריך כי קצב העלייה וחזרת הישראלים יגבר בשנים הקרובות ויגיע לנטו של 20 אלף יהודים בשנה אם לא יותר.

משקל ערביי ישראל בעוד 25 שנה יהיה קטן ממשקלם כיום, על סמך כל הנתונים הללו. שיעורם המספרי של מתוך כלל האוכלוסייה, בעוד 25 שנה, אמור להיות למעשה נמוך יותר מ-20%. זאת, כאשר לוקחים בחשבון עלייה ממוצעת שנתית מחו"ל בתוספת חזרת ישראלים נטו (בניכוי יורדים) של לפחות 20 אלף איש בשנה, קצב ילודה דומה בשיעורו לזה הקיים כיום אצל היהודים וקצב ילודה פוחת אצל הערבים, בהתאם לקו המגמה.

אמנם לא ניתן להתעלם מנתון הפטירות האבסולוטי, שהינו גבוה בקרב היהודים לעומת הערבים - מפאת העובדה שהאוכלוסייה הערבית צעירה יותר, אך גם גיל הפטירה בקרב היהודים גבוה מאשר בקרב הערבים (אם כי נתון זה מצוי בהצטמצמות). כתוצאה מכך, יגדל שיעור האוכלוסייה העברית (יהודים ויוצאי ברה"מ שאינם יהודים) בכלל אוכלוסייה בישראל מעבר ל-80% ובהתחשב בהבדל בין המעמד של אזרחי ישראל לעומת מעמד תושבי ישראל (כולל ערביי מזרח ירושלים), שיעור זה בכלל אזרחי ישראל יהיה אף גבוה יותר.

למעשה, הירידה בפריון הערבי ב"קו הירוק" מבטאת בראש וראשונה את ההתקדמות של מגזר זה לכיוון מאפיינים של חברה מערבית, זאת עקב נישואין בגיל מאוחר יותר ורצון ללדת פחות ילדים, על מנת לשפר את איכות החיים של כלל המשפחה. הסיבות לשינוי זה הן השתלבות הדרגתית אך מוצלחת בתשתיות החינוך, הבריאות, התעסוקה, המסחר, התרבות, הפוליטיקה, הספורט והאומנות של מדינת ישראל והעולם המערבי.

לפי מכון "גאלופ" בארה"ב, שערך סקר על העדפת הפריון של הדורות הערביים הצעירים, נמצא יחס מתכנס בין העדפותיהם לבין אלה של היהודים בישראל. לפי הסקר, הפריון בפועל נוטה להשתוות - תוך מספר שנים - להעדפת הפריון.

גרף - העדפות פריון של יהודים וערבים

הכותב הוא יו"ר רויטר מידן בית השקעות ומנכ"ל חברת הייעוץ חיסונים פיננסים

עקבו אחרינו בטוויטר
עשו לנו לייק וקבלו את מיטב הכתבות ישירות לפייסבוק
הצג את כל התגובות פתוחות
19
א
 • 14:32
 • 16.05.11

נאמר שהערביות יולדות 39,000 בשנה והיהודיות 117,000, משמע 25% מהלידות הן ערביות משמע בסופו של דבר הם יהיו 25% (גם אם יש בלימה מסוימת)

18
שמיצ
 • 09:08
 • 13.05.11

כשהערבים כבר לא יהיו רוב בין הים לגדה? פמפמו לנו יותר מדי שנים משאלות לב במקום עובדות.

17
ארץ ישראל של עם ישראל
 • 21:17
 • 12.05.11

16
בערך 50% אוכלוסיה
 • 11:39
 • 26.06.10
15
שאול
 • 09:42
 • 27.06.10

ארנון סופר כבר עשרים שנה מקדלם את המנטרה השקרית על אודות ריבוי הערבים שיביא להכחדת המדינה. האם לא הגיע זמן שהוא יפרוש מעיסוקיו הלא-מדעיים בעליל ויניח לנו לנפשנו?

14
למה הגרפים משקרים?
 • 21:36
 • 27.06.10

ולא ערבים מול יהודים ואז יסתבר עד כמה המצב הדמוגראפי גרוע. עיקר הגידול בילודה הוא בקרב חרדים ומוסלמים. אין כמעט שינוי בילודה בקרב יהודים ציונים ובקר ערבים נוצרים ודרוזים יש ירידה חדה בילודה מה שמסביר את הסטגנציה בפריון הערבי בסה"כ. 

13
אב ל-2.4 ילדים
 • 13:06
 • 24.06.10

מי לידנו יתקע שתופעות בלתי צפויות לא ימשיכו להפתיע אותנו ולעשות גם מהתחזית הנוכחית, והעתידנות בכלל, חוכא אונט אטלולא.

12
ניר
 • 08:44
 • 24.06.10

ורוב הערבים שמזדהים עם האויב לא יהיה פה בכלל.

11
 • 22:40
 • 22.06.10

הבעיה אינה פריון הערבים. הבעיה היא זהות המדינה. זוהבי אולי רוצה שניתן לעזתים קטצ'ופ אבל ליצמן רוצה לשנות את מערכת החינוך. המסקנה המפחידה מהמחקר הוא מה יקרה למיעוט החילוני המייצר בארץ (ערבי ויהודי). המסקנה הישירה מהכתבה היא המשך התעצמות החרדים שתתבטא ברמת השירות שנקבל ובאופי החיים כאן.....

10
קצבאות ילדים אסון למדינה
 • 10:19
 • 23.06.10

אסור להיכנע ללחץ החרדים לחזור לשיטת הקצבאות הישנה.

09
יעקב
 • 20:47
 • 21.06.10

מי ניפח את מספר הערבים ולמה ? מישהו הטעה גם את הממשלה במספר מנופח של ערבים.

08
גם 5% זה יותר מדי
 • 20:22
 • 22.06.10
07
פינוקיו
 • 07:15
 • 21.06.10

אין ברירה אלא להיות פטריוט

06
ירון
 • 09:04
 • 21.06.10

זה שיש התגברות בילודה היהודית לעומת הערבית זה יפה כשלעצמו, השאלה היחידה מי מהיהודים מתרבה. ברור שהאחראים העיקריים לגידול בילודה היהודית הם החרדים. למרות שהכותב טורח לציין, שגם הילודה החילונית עלתה, הוא נמנע להגיד בכמה גידול בילודה זו אחראי לגידול באוכלוסייה היהודית (כנראה משום שזה לא מסתדר עם מסקנתו). בינתיים מי שעוזב את ישראל, זה החבר'ה צעירים והמשכילים, בדרך כלל מהשכבות הבינוניות והגבוהות, מלח הארץ, שיש להם כסף לממן לימודים +שהייה ראשונית בחו"ל. מי שחוזר זה בד"כ או זקנים, שבאים לחיות פה על ביטוח לאומי או זוגות בני 40+ שרוצים שילדיהם יקבלו חינוך יהודי.

05
רננה, טורנטו
 • 23:18
 • 20.06.10

אני נמצאת בקנדה משנת 1999, הגעתי בוויזת עבודה. הצצתי, נפגעתי, ונשארתי לגדל כאן את ילדי. בשנים האחרונות אני שמה לב שמגיעים לכאן יותר ויותר ישראלים - ומדובר בשמנה וסלתה של המדינה. מהנדסים, רופאים ואחיות, דוקטורנטים בכל מיני מקצועות שנשארים אחרי סיום התואר. יש לי מכרה בניו יורק שמדווחת על תופעה דומה. נראה שתיאורית ה"יורדים החוזרים" של מר רויטר מופרכת למדי - אבל אם הוא מאמין בזה, שיהיה לו לבריאות. אני במקומו הייתי חושבת יותר מפעם אחת אם בישראל של היום שלא לדבר בישראל של עוד 10 או 20 שנה יהיה מקום לגדל את נכדיו.

04
ארז
 • 23:35
 • 20.06.10

ידוע שיש לפחות 100 אלף שבחים שהיגרו בצורה לא חוקית. נישואין כאשר אחד מבני הזוג תושב ישראל והשני תושב השטחים. הנישואין לא מוכרים, משרד הפנים לא מכיר ולא נותן אזרחות. אבל הם נמצאים בתוך הקו הירוק ומקימים משפחות. והכול מחוץ לסטטיסטיקה.

03
איילת- חילונית עם ארבעה
 • 01:20
 • 21.06.10
02
יהונתן
 • 23:06
 • 20.06.10

נראה מה יהיו הנתונים הדמוגרפיים אז.

01
ליאור דחוח.
 • 23:55
 • 20.06.10

כאחד שמתגורר בפלורידה עם משפחתו בשנים האחרונות,אכן ניתן לזהות מגמה של "ניפוץ החלום האמריקאי".להערכתי ישנה מגמה איטית אך יציבה ,לפחות בשנתיים האחרונות ,של תנועת בעלי משפחות ישראליות ממעמד הביניים בכוון חזרה לישראל.הדבר נובע בין היתר מהפוך המגמות בכלכלות,כיוון שכעת המצב הכלכלי באר"הב הוא שונה לחלוטין ממה שהיה שם בשני העשורים שקדמו. הניתוח של אדם הוא נכון ואני מצטרף לדעתו. בשורות טובות: ליאור דחוח.

תוכן מקודם
הפופולריות בכללי
הצעות מיוחדות