מי נגד מי בהסדרי החוב האדירים של זיסר ודנקנר - שוק ההון - TheMarker

מי נגד מי בהסדרי החוב האדירים של זיסר ודנקנר

אי.די.בי ואלביט הדמיה, פעם קבוצות האחזקה החזקות במשק, עומדות בפני הסדרי חוב אדירים ■ TheMarker מציג את הדמויות המרכזיות המעורבות בהסדרים ומנתח מי המפסידים ומי המרוויחים העיקריים

שני הסדרי חוב גדולים נמצאים על שולחן שוק ההון בימים אלה; הסדר חוב אחד הוא אלביט הדמיה בע”מ בחסות נתוני המסחר המלצות אנליסטים הרשמה לנתונים בזמן אמת חדשות חברה הוסף לתיק אישי   נתונים גרפים עבור אלביט הדמיה בע”מ לגרף ניתוח טכני באלביט הדמיה , הנמצאת בשליטת מוטי זיסר, והשני - בקבוצת אידיבי אחזקות בחסות נתוני המסחר המלצות אנליסטים הרשמה לנתונים בזמן אמת חדשות חברה הוסף לתיק אישי   נתונים גרפים עבור אידיבי אחזקות לגרף ניתוח טכני אי.די.בי , הנמצאת בשליטת נוחי דנקנר. על אף שאינם מזרימים כסף פרטי לטובת הסדרי החוב, דנקנר מעוניין להישאר בעל השליטה בחברה, וזיסר מוכן לוותר על השליטה בחברה, אבל לקבל אופציה להגדיל את אחזקתו בה בעתיד.

הסדרי החוב כוללים אלמנטים שיכולים לשמש תסריט טוב לכל סרט הוליוודי - אמוציות, אגו, משקעי עבר, בעלי שליטה דומיננטיים וכוחניים שנהנו בעבר מעוצמה גדולה וכעת עלולים לאבד את הכל, בעלי אג"ח, בנקים, קרנות השקעה זרות, קרנות נאמנות מקומיות, חברות ביטוח, בתי השקעות, משפטנים, רואי חשבון ואין ספור יועצים. ההכרעה בשני הסדרי חוב אלה צפויה בחודשים הבאים. החשיפה לחוב הבעייתי של קבוצת דנקנר מוערכת ב-9 מיליארד שקל ושל זיסר ב-3.5 מיליארד שקל. TheMarker מציג את הדמויות המרכזיות ומנסה להביא טפח מהאינטרסים של כל אחד מהם.

אדוארדו אלשטיין: דנקנר מחכה למימוש האופציה

אדוארדו אלשטיין
אדוארדו אלשטיין
צילום: בלומברג

המשקיע הארגנטיני אדוארדו אלשטיין השקיע 100 מיליון שקל בגנדן, הנמצאת בבעלות נוחי דנקנר, ואשר באמצעותה הוא שולט באי.די.בי אחזקות.

אלשטיין קיבל אופציה להשקיע בחברה 300 מיליון שקל נוספים.

באחרונה הודיע אלשטיין על הארכת האופציה למימוש ההשקעה עד ל-10 באפריל 2013, ככל הנראה כדי לראות כיצד יתפתחו ההליכים של הסדר החוב בקבוצה.

חגי בדש ורעי ורמוס: יד ביד עם ג’רמי בלאנק

צילום: עופר וקנין

חגי בדש, מנכ"ל בית ההשקעות פסגות, ורועי ורמוס, לשעבר מנכ"ל פסגות, נמצאים בקשרים הדוקים עם ג’רמי בלאנק, נציג קרן יורק האמריקאית בישראל שהשקיעה כ-400 מיליון שקל באג"ח של אי.די.בי פיתוח. השלושה מתואמים בכל הנוגע לצעדים שנוקט בית ההשקעות.

כשמונה למנכ"ל פסגות הבהיר בדש לזהבית כהן, מנכ"לית איפקס ישראל, החברה־האם של פסגות, כי בכל הנוגע לאקטיביזם מוסדי הוא האיש הקובע. פסגות, שיצא מנציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות, מוביל עם קרן יורק והיועצת המשפטית הראשית של פסגות, לילך גבע־הראל, צעדים להדחת דנקנר, ולהסדר חוב משולב באי.די.בי אחזקות ובאי.די.בי פיתוח.

שמואל האוזר: האם יסתפק בחקירה ובהערת "עסק חי"

שמואל האוזר
שמואל האוזר
צילום: עופר וקנין

שמואל האוזר, יו"ר רשות ניירות ערך, הוביל לראשונה הליך חקירה נגד נוחי דנקנר בחשד להרצת מניות של אי.די.בי אחזקות. זהו צעד חסר תקדים לגוף רגולטורי היוצא נגד מי שהיה עד לאחרונה "מלך המשק הישראלי".

הרשות גם נטלה חלק פעיל בכך שלדו"חות אי.די.בי אחזקות הוצמדה בסוף אוגוסט 2012 הערת "עסק חי", ואשר בעקבותיה התחיל הליך הסדר חוב בחברה. 
מתוקף היותו אחראי על יציבות מערכת הבנקאות, הנחה המפקח על הבנקים, דודו זקן, את הבנקים לבצע הפרשות מתאימות בדו"חותיהם בגין החובות לאי.די.בי אחזקות שבשליטת דנקנר. זקן משגיח מהצד על התנהלות הבנקים בהסדרים הן באי.די.בי אחזקות והן באלביט הדמיה, שבשליטת מוטי זיסר.

יריב פילוסוף: עוזר לדנקנר וזיסר להיחלץ מהצרות

יריב פילוסוף
יריב פילוסוף

יריב פילוסוף, מנכ"ל חברת הייעוץ עסקי־כלכלי גיזה זינגר אבן, הנחשבת לאחת הבולטות בשוק ההון, משמש יועץ פיננסי להסדרים באי.די.בי אחזקות ובאלביט הדמיה.

פילוסוף היה מנהל ברוה"ח סומך חייקין בתקופה שבה מנכ"לית בנק לאומי, רקפת רוסק עמינח, היתה מנכ"לית המשרד.

ציון קינן: נתק עם זיסר - יחסים טובים עם דנקנר

ציון קינן, מנכ"ל בנק הפועלים
ציון קינן, מנכ"ל בנק הפועלים
צילום: דודו בכר

נוחי דנקנר ומוטי זיסר חייבים לבנק הפועלים, הנמצא תחת ניהולו של ציון קינן, הרבה כסף. אירופה ישראל, הנמצאת בבעלות זיסר, חייבת לבנק 850 מיליון שקל, טומהוק, החברה־האם של גנדן, הנמצאת בבעלות נוחי דנקנר, ואשר באמצעותה הוא שולט באי.די.בי אחזקות, חייבת לבנק 150 מיליון שקל, ואי.די.בי פיתוח, החברה־הבת של אי.די.בי אחזקות, חייבת לבנק 800 מיליון שקל.

בין קינן לזיסר שוררים יחסים עכורים וחוסר אמון. קינן מנסה בימים האחרונים ללחוץ על זיסר, שמנסה לקדם הסדר חוב באלביט הדמיה, ואף איים לגרור אותו לבית משפט כדי להכריז עליו פושט רגל. בין הצדדים שורר נתק. עם דנקנר, לעומת זאת, יש לקינן יחסים טובים. קינן הוא בן טיפוחיו של דני דנקנר, לשעבר יו"ר הפועלים ובן דודו של נוחי דנקנר. בשוק ההון מספרים שנוחי דנקנר תמך במינויו של קינן למנכ"ל הבנק. עם כניסתו של דנקנר להשקעה בעיתון "מעריב", מחק בנק הפועלים ל"מעריב" חלק גדול מהחוב.

רו"ח גד סומך: החותמת הסופית לנפילתו של דנקנר?

גד סומך
גד סומך
צילום: אביב חופי

רו"ח גד סומך עומד במשך שנים בראש פירמת רואי החשבון סומך חייקין KPMG ונחשב אחד האנשים החזקים והמקושרים במשק. סומך עורך ביקורות בבנק הפועלים ובבנק לאומי והיה בעבר הבוס של מנכ"לית בנק לאומי, רקפת רוסק־עמינח.

סומך, שהוא גם רו"ח של קבוצת אי.די.בי, לא היסס להצמיד לדו"חותיה של אי.די.בי אחזקות הערת "עסק חי". סומך עומד כיום בפני מבחן דומה באי.די.בי פיתוח; אם אכן תוצמד לדו"חותיה הערת "עסק חי", זו עלולה להיות החותמת הסופית לנפילתו של דנקנר. מנכ"לית לאומי, רקפת רוסק עמינח, היתה מנכ"לית המשרד.

חודק וגיסין: המושכים בחוטים

דוד חודק
דוד חודק
צילום: אוליביה פיטוסי

עו"ד דוד חודק, שותף בכיר במשרד גרוס חודק, מייצג את נוחי דנקנר בעסקת בעלי עניין שאותה דנקנר מנסה לקדם: רכישת כלל ביטוח על ידי כור. עו"ד ריצ’ארד מן ממשרדו של עו"ד חודק מייצג את קרן יורק, הנושה הגדולה של אי.די.בי פיתוח ואלביט הדמיה.

עו"ד גיא גיסין משמש יועץ משפטי של נציגות אי.די.בי פיתוח ונשוי לסיגלית רוסק, אחותה של רקפת רוסק־עמינח, מנכ"לית בנק לאומי; הבנק הוא הנושה הגדול של גנדן, החברה־האם של אי.די.בי אחזקות, הנמצאת בשליטת נוחי דנקנר ומשפחתו.

עו"ד אברהמי וול ממשרד עוה"ד פישר בכר חן מייצג את אי.די.בי אחזקות ואת אלביט הדמיה. עו"ד נועם שרון, שותף בכיר במשרד עוה"ד מיתר ליקוורניק גבע לשם & ברנדוו יין, משמש יועץ משפטי לנציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות.

זהבית כהן: עבדה אצל דנקנר - לא מונעת מבדש לפעול להדחתו

זהבית כהן
זהבית כהן
צילום: עופר וקנין

זהבית כהן, מנכ"לית קרן איפקס ישראל, השולטת בבית ההשקעות פסגות, היתה בעבר משנה למנכ"ל ומנהלת כספים ראשית בקבוצת אי.די.בי.

כהן גם מצויה בקשרים עסקיים טובים עם רקפת רוסק־עמינח, מנכ"לית בנק לאומי. לאומי מימן לאיפקס הן את רכישת תנובה ואת רכישת פסגות, והוא גם הנושה הגדול של גנדן, החברה האם של אי.די.בי אחזקות, הנמצאת בשליטת נוחי דנקנר ומשפחתו. בשוק ההון אומרים כי על כהן מופעלים לחצים כדי למתן את צעדיו של מנכ"ל פסגות, חגי בדש, נגד אי.די.בי. פסגות הוא אחד המחזיקים הגדולים - מבין הגופים המוסדיים - באג"ח של אי.די.בי אחזקות ואי.די.בי פיתוח.

רוסק-עמינח: חיסלה החשיפה לזיסר - נשארה עם דנקנר

רקפת רוסק עמינח, מנכ"לית בנק לאומי
רקפת רוסק עמינח, מנכ"לית בנק לאומי
צילום: ניר קידר

בין מנכ"לית בנק לאומי, רקפת רוסק־עמינח, לנוחי דנקנר שוררים יחסי בנקאי־לקוח תקינים. ואולם להבדיל מעידן עופר וגיל אגמון, דנקנר אינו נחשב ידיד שלה.

לאומי הוא בעל החוב הגדול ביותר של גנדן, החברה־האם של אי.די.בי אחזקות, הנמצאת בשליטת נוחי דנקנר שחייבת לבנק 450 מיליון שקל ‏(שאותם כבר הפריש הבנק‏). האשראי ניתן ב-2003, לפני שרוסק־עמינח הגיעה לבנק, אבל היא מיחזרה אותו בהמשך.

מכיוון שגנדן נמצאת במעלה הפירמידה, רחוק מנכסים תפעוליים, בלאומי לא ממהרים לנקוט צעדים אופרטיביים לפירוק אי.די.בי ולמימוש ביטחונות וממתינים להחלטתו של המשקיע הארגנטיני, אדוארדו אלשטיין. בעבר סיפק לאומי אשראי של מאות מיליוני שקלים למוטי זיסר, אבל לפני חמש שנים חיסל את החשיפה לקבוצת זיסר והשאיר את בנק הפועלים מממן עיקרי וכמעט יחיד של זיסר.

יאיר המבורגר: משאיר את הבמה לחגי בדש

יאיר המבורגר
יאיר המבורגר
צילום: ורדי כהנא

יאיר המבורגר, הבעלים ויו"ר קבוצת הביטוח והפיננסים הראל, נחשב אחד המנהלים הבכירים והמוערכים בשוק ההון הישראלי. המבורגר הפך את הראל לאימפריה כמעט מכלום, ורבים בשוק ההון רואים בהמבורגר דמות מופת לעסקים.

ואולם במקום להוביל את הקו המיליטנטי - כמו פסגות - ולהילחם בטייקונים ששומטים חובות, המבורגר מעדיף לסגת לאחור ולהשאיר את הבמה לבית ההשקעות פסגות, הנמצא תחת ניהולו של חגי בדש.

המבורגר השקיע באופן אישי 2 מיליון שקל ב"הנפקת החברים" של דנקנר באי.די.בי אחזקות, וחברות שונות בקבוצת הראל חשופות לחוב של אי.די.בי במאות מיליוני שקלים. בשנים עברו הראל השיגה תשואות גבוהות למשקיעים, אך החשיפה הגבוהה להסדרי חוב עלולה לגרום להרעה בתוצאות.

ג’רמי בלאנק: לא רוצה את דנקנר - רוצה את זיסר

ג'רמי בלנק
ג'רמי בלנק
צילום: מוטי קמחי

עד 2010 היה ג’רמי בלאנק, נציג קרן יורק האמריקאית בישראל, דמות מדוברת בשוק ההון הישראלי.

יורק שלטה בבית ההשקעות הגדול בישראל פסגות בתקופה שבה המנכ"ל לשעבר רועי ורמוס הוביל את הסדרי החוב הגדולים מול אפריקה ישראל הנמצאת בשליטת לב לבייב, ומול סקורפיו נדל"ן, הנמצאת בשליטת בני שטיינמץ. פסגות נמכר לקרן איפקס ב-2010, וכעבור שנתיים חזר בלאנק לגזרת הסדרי חוב בישראל. יורק השקיעה כ-400 מיליון שקל באג"ח של אי.די.בי פיתוח, הנמצאת בבעלות אי.די.בי אחזקות שבשליטת נוחי דנקנר. ביורק מעוניינים להדיח את דנקנר מהשליטה ולהשתלט על החברה, מכיוון שאינם רואים בו ערך מוסף להשאת השקעתם.

יורק היא גם אחת משתי הקרנות האמריקאיות המחזיקות הגדולות - כ-500 מיליון שקל ערך נקוב - באג"ח של אלביט הדמיה, הנמצאת בשליטת מוטי זיסר. יורק מעוניינת להוביל הסדר חוב עם זיסר כדי להפוך לבעלת מניות גדולה בה. בלאנק אינו מעוניין להדיח את זיסר, אלא להיעזר בניסיונו בניהול פרויקטים גדולים בתחום נדל"ן בחו"ל. לאחר הסדר החוב זיסר עשוי להישאר עם כ-15% ממניות אלביט.

עקבו אחרינו בטוויטר
עשו לנו לייק וקבלו את מיטב הכתבות ישירות לפייסבוק
הוספת תגובה
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת

הקלד את הנושא

הקלד את התגובה

שלח להוספת תגובה בלתי מזוהה לחץ כאן להוספת תגובה מזוהה לחץ כאן
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת

הקלד את הנושא

הקלד את התגובה

שלח סגור להוספת תגובה בלתי מזוהה לחץ כאן להוספת תגובה מזוהה לחץ כאן
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת
הצג את כל התגובות פתוחות
26
מחזיקי האג"ח
 • 00:35
 • 18.02.13

פניה למחזיקי האג"ח
הירשמו בדף הפייסבוק לקבלת עדכונים שוטפים ועל מנת שנערך למאבק משותף, להצלת חסכונותינו.
תמצאו אותנו בדף הפייסבוק:
התארגנות המשקיעים הפרטיים

25
איפה הרשות לני"ע ? איפה הנהלת הבורסה שנתנה אור ירוק להנפקות אג"ח ללא בטחונות לציבור
 • 19:05
 • 15.02.13

מדוע אין תביעה ייצוגית נגדם שתחייב אותם רטרואקטיבית לפחות להחזיר לציבור את עמלות ההפצה
הרי לא ייתכן "הרצחת וגם ירשת"

23
אנטואנט
 • 15:01
 • 15.02.13

יחד עם זה להקים וועדת חקירה על התנהלות המוסדיים. מצד אחד לא רוצים ליצור מצב שהמוסדיים יימנעו מהשקעה בשל פחד, מצד שני הפקרות זו התנהלות לא מקובלת

22
מומחה
 • 15:01
 • 15.02.13

לא מאוחר להשקיע במניה ניראה לי מקום לתוספת 80 אחוז לפחות

21
אז למה כולם רוצים להישתלט על אידיבי?
 • 14:12
 • 15.02.13

סלקום ,סופרסל ,כלל ביטוח ....לכולם לקוחות וירטואלים שמשלמים בכסף של מונופול....

 •  
  ד.ל.פ.
  • 14:57
  • 15.02.13

  סלקום, סופרסל, כלל ביטוח הן חברות שיש להן מקום במשק. הן היו לפני דנקנר והן תשארנה אחריו. אבל אצל דנקנר הן מגיעות לפשיטת רגל. כלומר, הן לוו כספים בבורסה ואינן יכולות להחזיר.
  וזאת למרות שהן מקבלות מהלקוחות שלהן כספים אמיתיים, לא שטרות של מונופול.
  דנקנר משך דמי ניהול מטורפים מהחברות הללו, והן היום לא יכולות להחזיר הלוואות, למרות שבשוטף הן רווחיות.

19
ראש השבט
 • 11:17
 • 15.02.13

הכל עיניין של שבטים , השבט הלבן יושב על כל הכסף במדינת ישראל והוא מחלק אותו למקורבים .הוא משלנו ....אז מה עם הוא סרח .

זה לא אריה דרעי שגנב כביכול מאה אלף שקל .

15
Yossi
 • 21:17
 • 14.02.13

אז מה?!

למה לדנקר מגיע לשלוט, לפנסיונרים שהוא רימה מגיע קדחת?

07
רופא אליל
 • 13:00
 • 14.02.13

השבט הלבן חזק מתמיד וחמוש בכל הכסף של מדינת ישראל . את דנקנר הם אוהבים ....הוא מהשבט הנכון .

 •  
  אידיוט
  • 10:33
  • 15.02.13

  המטמטמים שהצביעו ליכוד הצביעו בעד הדנקנרים, בעד הטייקונים, לא ידעתי שתשובה, גושן, קינן ועוד טייקונים ומקורביהם הם אשכנזים! הליכוד וש"ס ששיויון העם בגרונם לא עושים מאומה עבור גברת כהן מחדרה או מר בוזגלו בדימונה! ולא עבורי, חבורת עושקי הפנסיה שלנו!

06
טובע בגולצרע
 • 12:42
 • 14.02.13

רואים את כל השמות? את כל המעורבים? את הסלט הגדול? זה הכל נוצר על רקע כך שכדי לקדם פה משהו - צריך ממשק רחב מול הרגולציה.

אז אין בנקים חדשים. אין גופים פיננסיים חדשים, והכל נסגר.

יש לפעול מיידית לביטול כל הרגולציה (80%) הלא נחוצה ממש.

יש לקור ולמצות את הדין עם האחראים לעודף הרגולציה.

03
זכרוני
 • 12:16
 • 14.02.13

איפה המדינה היכן הרשויות שיגנו על החוסך הפשוט ששם את כספו בידי נוכלים מושחתים תאבי בצע כמו מר זיסר ,דנקנר ואחרים ...,לזה ייקרא מדינת עולם שלישי פושטת רגל.

02
אהרון
 • 11:59
 • 14.02.13

יש פמיליה בביתר ירושלים ויש פמיליה בתל אביב . רק שהפמיליה בתל אביב היא יותר מזיקה פי מיליון אבל לא רעשנית כמו הפמיליה בביתר . ממש כורת מפיונרית החל מקינן דרך רוסק וכלה בגיסין כולם מחובקים בניהם כאבוקת פשע מאורגן כלכלי . המחריד בכל ההתנהלות היא עצימת העניים של הרגולטור ושל בכנסת . הרי מה שקורה פה זה שוד לאור היום של מקורבים שמשתלטים על משאבי הכלל ללא מורא ופחד .

 •  
  tal
  • 12:32
  • 14.02.13

  חונטה סגורה שמלטפת האחד את השני. גם האיומים על תשלום החוב הם איומים בכאילו, לצורך ניראות. שיראו שהנה הם "כועסים" או "יעשו הכל להחזר הכסף". כל החובות האלו הם חובות בכספים של הרבה אנשים חוץ מאלו שכתובים כאן. כולם חכמים לעשות עסקים (כולל עסקים אפלים) עם כספים של אחרים/הציבור.

01
קובי
 • 11:57
 • 14.02.13

ברור שזיסר לא יביא אגורה מטירתו וישאר שם לעד.
ברור שהמוסדיים אלו שמרויחים מיליונים כשכר ובונוס ברוב טיפשותם השקיעו את כספי החוסכים באגחים ללא תיקווה.

מפסידים נוספים: החוסכים לפנסיה!!!!!!

 •  
  אהרון
  • 15:46
  • 14.02.13

  נא לדייק המפסידים העיקרים הם החןסכים המסכנים המוסדיים עלק מוסדיים הם חבורה של אומרי הן שקשורים בטבורם שדל הטייקונים מקבלים משכורות עתק על חשבון החוסכים ובסוף גם דופקים אותם .

 •  
  מנדלבאום
  • 16:45
  • 25.02.13

  לשם נוחות או בגלל קשרי הון-שילטון מאפשרת ונותנת ממשלת ישראל את ניהול חסכונות הפנסיה של הציבור בידי חברות הביטוח ‏‏"מוסדיים" שהתנהלותם העסקית ככלל מטרתה היא להרוויח כספים ככל שניתן ובכל דרך שהיא, ישרה ‏ובלתי ישרה לבעלי חברות הביטוח המוסדיים (ראה פסקי הדין הרבים שניתנו נגד ‏חברות הביטוח למרות סוללות עו"ד שלהם‏ וכן את ‏התלונות הרבות מנשוא שהצטברו אצל הממונה על שוק ההון החיסכון והביטוח בגין ההתנהלות הנוכלת ‏של חברות אלו). זאת באופן ‏שהחוסכים לפנסיה למרות שחויבו, באישור שר האוצר והרגולטורים של שוק ‏ההון, בעמלות גבוהות ביותר עבור "ניהול" מקצועי כביכול, אך קיבלו ניהול עושק לא ראוי, בחוסר ‏נאמנות ‏לחוסכים, בחוסר שקיפות מוחלטת ובחוסר מיומנות. חברות הביטוח הפקירו את חסכונות הציבור לפנסיה ‏כהלוואות בידי מקורבים ‏וחברות אחיות של "טיקונים" בחוסר נאמנות לעמיתים החוסכים לפנסיה ללא ‏בטחונות של ממש ומבלי ליידע את החוסכים על המעשה ובכך אפשרו לטייקונים מקורביהם ו/או בעליהם ל"ספר" ‏ולגנוב ממש את ‏ההלוואות הללו. חוסר היושרה של המוסדיים התבטא לדוגמא גם בזה שחסכונות הפנסיה של נפטרים ‏הוסתרו ועדין ‏מוסתרים בתיקים חסויים של חברות הביטוח-המוסדיים ונעלמים מידי היורשים, חסכונות ‏אחרים לפנסיה נעלמים מהחוסכים ‏שהקשר איתם "אבד" בכדי שהמוסדיים יוכלו להעלות את דמי הניהול ‏ללא ידיעת החוסכים. חברות הביטוח מאלצות חוסכים ‏צעירים לא נשואים בקרנות פנסיה לקחת ביטוח ‏עבור שאירים שאינם קיימים ובדרך כלל לעשוק את הלקוחות החוסכים לפנסיה כפי יכולתם ‏כהנה וכהנה. ‏ההיתר שניתן למוסדיים חברות הביטוח, שחוסר היושרה שלהם הוא חלק קבוע מהתנהלותם העיסקית לעסוק ‏בכלל בחסכונות הפנסיה שהשלטון כופה על הציבור הוא לא רק לא נכון או ראוי אלא גם נעשה תוך כדי ‏מתן עזרה ממשית והיתר של הרגולטורים לחמוס ממש את חסכונות הציבור לפנסיה בכפית השלטון. יש ‏לבדוק באם אין מקום להעמיד לדין את בכירי האוצר הממונים על שוק ההון החיסכון והביטוח בגין הפרת ‏אמונים בזה שגרמו, איפשרו וכפו על אזרחי ישראל להעביר חסכונות לפנסית החובה לידי חברות ביטוח-‏‏מוסדיים לא ראויים שהתנהלותם נוכלית ועושקת. מן המקובלות היא שבכירי משרד האוצר, הרגולטורים של ‏שוק ההון, מקבלים כנוהג לאחר פרישתם מעבודתם בממשלה, ללא תקופת צינון, הטבות במשרות ‏מתוגמלות היטב אצל המוסדיים/חברות הביטוח ותאגידי הטייקונים, דבר שהוא עבירת שוחד מסוג פשע ‏לפי חוק העונשין, פרק ה' - סעיפים 290-297. (הבטחות, בפירוש, קרי שוחד, או ברמיזה, לג'ובים עתידיים, ‏הטבות אישיות, שיפור תנאים ובקשה בפירוש או ברמיזה לנ"ל מהווים עבירה חמורה של מתן וקבלת שוחד ‏כפשוטה) יש לבדוק מדוע מפקירה הממשלה את כספי החוסכים בכפייתה לפנסיה בידי חברות לא ראויות ‏ומדוע. על היועץ המשפטי ופרקליט המדינה יש לבדוק אם אין מקום להעמיד לדין את המוסדיים על מתן שוחד ואת בכירי האוצר הממונים על ‏שוק ההון החיסכון והביטוח הן בגין הפרת אמונים וגם על לקיחת שוחד בזה שגרמו, איפשרו וכפו על אזרחי ‏ישראל להעביר חסכונות לפנסית החובה לידי חברות ביטוח-מוסדיים לא ראויים שהתנהלותם נוכלית ‏ועושקת שמעבירים הלאה את הרכוש לטייקונים מקורבים להסדרי הון

תוכן מקודם
הפופולריות בשוק ההון
הצעות מיוחדות