כך תשפיע עליכם העלאת המע"מ מ-16% ל-17% בשבת - מחירי מזון - TheMarker

כך תשפיע עליכם העלאת המע"מ מ-16% ל-17% בשבת

האם העסקים יספגו את עליית המס, כיצד ישתנו התשלומים עבור מוצר שנקנה לפני העלייה וכמה החזר נקבל במידה שביטלנו את העסקה ■ TheMarker בשיתוף ארגון אמון הציבור עונים

בכמה אמור מוצר או שירות להתייקר בעקבות עליית המע"מ בשבת?

ראשית, אין הכרח שהמוצר יתייקר. בעולם הכלכלי נטל המס מתחלק בין העסקים לצרכנים ומושפע מאוד מרמת התחרות בענף: בענפים תחרותיים, פעמים רבות העסק מוכן לספוג את כל או את רוב עליית המס. במקרים הפוכים, שבהם המע"מ יורד, לא תמיד מגיעה כל ההפחתה לצרכן, כשגם במקרה זה הדבר תלוי בתחרות בשוק ובעסק. בכל מקרה, במקרים שבהם העסק מעוניין לגלגל את כל עליית המס על הצרכן, שיעור הייקור המרבי שניתן לייחס לייקור המע"מ הוא 0.86% מהמחיר לפני עליית המע"מ.

צילום: ניר קידר

ככלל, המחיר הקובע, אם לא הובהר אחרת, הוא המחיר שעליו הוסכם עם הצרכן, גם אם בין מועד ביצוע העסקה למועד אספקת המוצר או השירות השתנה שיעור המע"מ. במקרים מסוימים, למשל בחוזים אחידים בתחום התיירות, העסק יכול לקבוע כי המחיר עלול להשתנות בכפוף לשינוי במע"מ, ואז המועד הקובע לתשלום המע"מ הוא מועד השלמת העסקה, אלא אם הוסכם על מועד אחר. הפסיקה של בית דין לחוזים אחידים קבעה כי הוראה כזו בחוזים אחידים חייבת להיות דו-סטרית - גם אם מחיר המע"מ יורד, יופחת מחיר העסקה הכולל. בכל מקרה, העסק יכול לשמור לעצמו זכות זו, אפילו אם קבע תנאי זה בחוזה האחיד שלו.

האם ניתן לחייב במע"מ החדש במקרים הבאים?

1. המוצר נקנה, אבל עוד לא נמסר לידי הרוכש.

המועד הקובע את שיעור המע"מ שישלם העסק על מוצר הוא מועד אספקת המוצר. לכן, אם הצרכן יקבל את המוצר לאחר עליית המע"מ ייתכן שהעסק ירצה לחייב את הצרכן לפי שיעור המע"מ החדש (17%). במקרה כזה חשוב לבדוק אם החוזה מתיר לעסק לעדכן את המחיר בעליית מע"מ.

אם הוצאתם חשבונית לפי שיעור המע"מ הקודם (16%), על העסקה יחול המע"מ החדש אם האספקה מתבצעת לאחר 1.9.12. הלקוח יצטרך להוציא חשבונית נוספת על הפרש המע"מ.

אם מכרתם מספר מוצרים (למשל רהיטים או מכשירי חשמל), שחלקם סופקו וחלקם לא, הלקוח יחויב במע"מ החדש על המוצרים שלא סופקו לפני 1.9.12 ובמע"מ הקודם על אלה שסופקו. המע"מ שתשלמו על סחורה מיובאת ייקבע לפי מועד שחרור הסחורה מהמכס.

2. המוצר נקנה ונמסר לפני עליית המע"מ, אך נותרו תשלומים.

מכיוון שברכישת מוצר המועד הקובע הוא מועד האספקה, אם המוצר כבר התקבל הוא יחויב לפי המע"מ הקודם גם בתשלומים העתידיים שעוד לא שולמו, וזאת בלי קשר למה שכתוב בחוזה.

3. נרכשה דירה ועוד נותרו תשלומים.

ברכישת מקרקעין שיעור המע"מ נקבע לפי מועד התשלום. קרי, על תשלום ששולם לפני 1.9.12 יחול השיעור הקודם ובתשלומים הבאים יחול השיעור החדש. עם זאת, אם הדירה כבר נרשמה בפנקס המקרקעין או הועברה החזקה בדירה לפני 1.9, המע"מ הקודם יחול על כל התשלומים, כולל אלה שעוד לא שולמו.

4. מנוי לשירות מתמשך או הסכם שכירות.

במנויים כאלה המע"מ לכל תשלום נקבע לפי מועד התשלום.

5. מקרה שבו נקנה שירות, אך עדיין לא הוחל במתן השירות.

אם נרכש שירות ממי שמוגדר "בעל מקצוע חופשי", החיוב במע"מ יהיה לפי מועד התשלום. קרי, תשלום לפני 1.9.12 יחוייב ב-16% ואחרי 1.9 - ב-17%.

מי נחשב בעל מקצוע חופשי?

אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, עורך דין, עורך פטנטים, רואה חשבון, שמאי וכן בעל מעבדה כימית או רפואית.

מה קורה במקרה ששירות שהזמנתי, לא מבעל מקצוע חופשי, עוד לא סופק (כמו שירותי תיירות והובלה)?

בשירותים אלה המע"מ שבו יחויב העסק על כל תשלום נקבע לפי מועד מתן השירות - אם ניתן לפני 1.9, המע"מ יהיה בשיעור 16%; החל מ-1.9 - בשיעור 17%. אם השירות ניתן לאחר עליית המע"מ, ייתכן שהעסק ירצה לחייב לפי שיעור המע"מ החדש (17%). במקרה כזה חשוב לצרכן לבדוק אם החוזה מתיר לעסק לעדכן את המחיר בעליית מע"מ.

מהו גובה הזיכוי שאקבל עבור עסקה שבוצעה לפני עליית המע"מ וביטלתי אותה לאחר העלייה במע"מ?

כאשר העסק מוציא הודעת זיכוי לעסקה, שיעור המע"מ הוא השיעור שחל במועד העסקה. כך, אם העסקה בוצעה עם 16% מע"מ גם בזיכוי ינקב אותו שיעור. לכן, הסכום שצריך להיקבע בזיכוי הוא המחיר הכולל המקורי.

האם לפי חוק סימון מחירים על הרשתות לעדכן את המחירים שעל המדפים?

החוק מאפשר לעסק לבצע התאמה של סימון המחירים על המוצרים במהלך שבוע ימים ממועד העדכון של המע"מ. בימים אלה, ייתכן שכמה מהמוצרים יסומנו עדיין במחיר הנמוך מהמחיר שיגבה בקופה. בכל מקרה, הפער המרבי שיכול להיות הוא 0.86% מהמחיר המסומן וכאמור, כמה מהעסקים כלל אינם מעלים את המחירים וסופגים לפחות בטווח הקצר את עליית המע"מ.

שופרסל: "לא נוביל עליות מחירים בשוק"

>> יצרני המזון כבר הודיעו כי לאחר החגים צפויה עליית מחירים, אך הצרכנים יתחילו להרגיש את העלייה בכיסם כבר ביום ראשון, עם עליית המע"מ ל-17% - זאת, מאחר שמרבית הרשתות הקמעוניות צפויות להעלות את מחיריהן ב-1%, בהתאם לעליית המע"מ.

בשופרסל, רשת השיווק הגדולה בישראל, מסרו כי יעלו את המחירים בהתאם למע"מ. מהחברה נמסר: "שופרסל מובילה בחודשים האחרונים שינוי עמוק בשוק קמעונות המזון, תוך ביצוע הורדות מחירים משמעותיות ודחיית דרישות ספקים להעלאת מחירים. שופרסל לא תוביל עליות מחירים בשוק. העלאת שיעור המע"מ היא החלטת ממשלה, ואינה מכניסה לקופת החברה אף לא אגורה אחת".

בכיר ברשת שיווק אחרת אמר כי "הרשתות יישרו קו לפי שופרסל". לדבריו, אף שהתלבט עד כה בעניין, אם שופרסל מעדכנת את מחיר המוצרים בהתאם לעליית המע"מ, גם הוא ינהג בהתאם.

"זה לא בסדר ששופרסל מעלה מחירים", אמר בכיר ברשת מזון בינונית, שגם בה יועלו מחירי המזון ביום ראשון. "זהו חוסר התחשבות להעלות את מחירי המזון לפני ראש השנה. לפחות אם המדינה מתנהלת בחוסר אחריות, הייתי מצפה משופרסל, כרשת הגדולה בישראל, לחכות עם העלאת המחירים שבועיים".

ואולם בכיר באחת הרשתות הגדולות מנסה להרגיע: "על מחצית מהמוצרים יש מבצעים עד ראש השנה, כך שהמע"מ עליהם יעודכן רק אחרי החג. מחירי המוצרים שאינם במבצע יעלו ביום ראשון. כמו כן, מחירי פירות וירקות לא יעלו, כי אין עליהם מע"מ".

במקביל, רשתות רמי לוי שיווק השקמה ועדן טבע מרקט מסרו כי לא יעלו את המע"מ עד לאחר ראש השנה. לדברי רמי לוי, הבעלים של רשת רמי לוי שיווק השקמה, לאחר החג צפויים הצרכנים לסבול מעליית מחירים רוחבית של מוצרי מזון, אחרי שנה שבה כמעט לא היו עליות מחיר, אך הוסיף כי "הצרכנים לא ימצאו את עצמם במצב כמו לפני המחאה". מנכ"ל עדן טבע מרקט, גיא פרוביזור, אמר כי המחירים ברשת יעלו לאחר החג בהתאם למע"מ רק בחלק מהמוצרים.

גם מחירי המוצרים ברשתות החשמל יעלו ביום ראשון ב-1%, אף שבחודש האחרון מוצרי חשמל רבים כבר התייקרו ב-5%-10%, עקב עליית שער הדולר. צביקה גיור, מבעלי חברת ניופאן, אמר: "כרגע לא צפויה התייקרות נוספת למעט המע"מ, כי אין סיבה להעלות שוב את המחירים".

עקבו אחרינו בטוויטר
עשו לנו לייק וקבלו את מיטב הכתבות ישירות לפייסבוק
הוספת תגובה
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת

הקלד את הנושא

הקלד את התגובה

שלח להוספת תגובה בלתי מזוהה לחץ כאן להוספת תגובה מזוהה לחץ כאן
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת

הקלד את הנושא

הקלד את התגובה

שלח סגור להוספת תגובה בלתי מזוהה לחץ כאן להוספת תגובה מזוהה לחץ כאן
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת
הצג את כל התגובות פתוחות
28
חסר הגיון
 • 11:27
 • 01.09.12

מוצרי החשמל מיוצרים בסין והם מתייקרים עקב עליית הדולר.
האם מסבנים אותנו?

27
דובי
 • 08:19
 • 31.08.12

או תזמינו באינטרנט , כך תורידו את הביקוש ורק כך יאלצו להוריד מהחזירות שלהם .

26
ישראל
 • 08:16
 • 31.08.12

אם היה לנו אבא שיגן עלינו הם היו צריכים לתת לנו עגלות מזון בחינם במשך כמה שנים על כל הגניבות שלהם בכך שאין תחרות הוגנת , הכל קרטלים .

 •  
  שמי
  • 08:24
  • 31.08.12

  כל אחד גונב ולא משנה באיזו דרך אחד דופק את הביטוח הלאומי, השני לא משלם מיסים עובד בשחור, חרדים רשומים בישיבות ומקבלים קיצבאות , בירקות לא מחזירים לך עודף וזונבים לך שקל פה שקל שם , אבל מה יודעים לרכל על אחרים מי שמרכל ומוציא לשון הרע שיחזור אליו ובגדול.

20
"תלמי חנין"
 • 19:28
 • 30.08.12

09
עוברת אורח
 • 10:21
 • 30.08.12

"אתה מבין ..היאוש נעשה יותר נוח "

05
רותי
 • 10:10
 • 30.08.12

מעניין מה יקרה כשבאמת לא ישאר מה לחלוב.

04
אריאל
 • 09:59
 • 30.08.12

עליית המע"מ מעבר לעובדה שהיא שערורייתית בגלל הפגיעה בשכבות החלשות יוצר בלאגן שלם שאנחנו הצרכנים הולכים לשלם עליו.

03
כאן ושם
 • 09:53
 • 30.08.12

אם המע"מ לא היה מגולם במוצר כפי שנהוג בארה"ב (אמנם אין מע"מ אבל יש מס קניה), החיסכון ללקוח היה בא לביטוי במיידי, במידה והמע"מ היה יורד, ואף עסק לא היה יכול לתחמן אותו. כנ"ל לגבי הוזלת מחירים. במתכונת הנוכחית, קשה לעקוב אחר זאת.

התירוץ הקבוע הוא, שאם עלות המוצר תופרד מהמע"מ, יהיה כאן פתח לרמאויות; וכעת לא מרמים? אבל גם הצרכן אשם! הצרכן הישראלי המגיע לקופה בארה"ב, רוטן כי הוא מגלה שהמוצר "התייקר" עקב מס הקניה. אבל הוא שוכח כמה זול היה המוצר. כמו מטייל בתאילנד שמתווכח על תוספת של 20 באט.

תוכן מקודם
הפופולריות במחירי מזון
הצעות מיוחדות