איך להעסיק עוזרת בית בלי להסתבך עם החוק - קריירה - TheMarker

איך להעסיק עוזרת בית בלי להסתבך עם החוק

העסקת עוזרת בית כבר אינה פשוטה מבחינה חוקית כפי שהיתה בעבר ■ האם צריך לשלם לעוזרת דמי מחלה? ■ האם צריך להפריש לה כספים לטובת קרן הפנסיה? ■ ומה לגבי פיצויי פיטורים?

>> המשבר הכלכלי, שפגע בכל תחומי הפעילות במשק, לא פסח על ענף עוזרות הבית. משפחות רבות בהן פוטר אחד מבני הזוג, ויתרו על שירותי העוזרת או לפחות צמצמו את היקף העסקתן במסגרת הידוק חגורה שכפו על עצמן. כעת לנוכח סימני ההתאוששות הכלכלית, סביר שהביקוש לעוזרות בית שוב יגבר.

זו ההזדמנות טובה לרענן עבור מי שמעסיק עוזרת בית את דיני העבודה הרלוונטיים להעסקת עוזרות בית, כפי שמסבירים עו"ד הילה פורת, המתמחה בדיני עבודה ודוד שי, מומחה לשכר מחברת חילן טק. (אגב, כתבה זו כתובה בלשון נקבה אך היא מתייחסת להעסקת עובדים במשק הבית משני המינים, ח"ב). כמעסיקים של עוזרת בית, אתם נחשבים למעסיק "מינורי" ולא מעסיק "רגיל", שהרי עוזרת הבית עובדת בביתכם בממוצע רק פעם בשבוע במשך 4 שעות, ובסך הכל 16-20 שעות בחודש.

למרות זאת, חלות עליכם כמעט כל החובות שהן נחלתו של מעסיק רגיל. אבל הבשורה הטובה היא שאינכם חייבים להנפיק לעוזרת הבית שלכם תלוש משכורת ולפרט באופן יסודי את שעות העבודה שלה. כל החובות שמטיל תיקון 24 לחוק הגנת השכר שנכנס לתוקף לפני חצי שנה (כגון רישום פרטני של שעות העבודה והנפקת תלוש משכורת מסודר ומפורט), אינן תקפות לגביכם, וחלות רק על אותם יחידי סגולה שמעסיקים בו זמנית לפחות שתי עוזרות בית.

אלה 10 הכללים החלים עליכם כמעסיקים של עוזרת בית:

1. שכר מינימום: חוק שכר המינימום חל על כל עובד בישראל, לרבות עובדת במשק בית ולכן עוזרת הבית שלכם זכאית לשכר שלא יפחת מ-20.70 שקל בשעה. מעבר לכך, השכר בפועל נקבע לפי כוחות השוק. בדרך כלל, ככל שהאיזור בו מועסקת עוזרת הבית נחשב לאמיד יותר, עוזרת הבית תצפה לקבל שכר גבוה יותר.

2. חופשה שנתית: עובד במשרה מלאה זכאי לחופשה בת שבועיים, בתשלום מלא, בכל אחת מארבע השנים הראשונות לעבודתו ומהשנה החמישית - לחופשה ארוכה יותר. אבל עוזרת הבית אינה עובדת במשרה מלאה, אלא מועסקת אצלכם, לרוב, במשך ארבע שעות בשבוע בלבד. לפיכך מדי שנה היא זכאית לתשלום עבור 8 שעות עבודה, בלי שהיא תעבוד. השעות האלה מקבילות לשבועיים חופשה. העוזרת מועסקת אצלכם פעמיים בשבוע, 3 שעות בכל פעם? כעבור שנת עבודה היא תהיה זכאית לתשלום עבור 12 שעות עבודה, בלי שתעבוד באותן שעות.

3. דמי מחלה: עוזרת הבית זכאית לדמי מחלה, ואולם בפועל, לא תמיד תצטרכו לשלם לה עבור ימי המחלה. מדוע? לפי החוק, ביום הראשון למחלה עובד אינו זכאי לשכר. בימים השני והשלישי הוא זכאי ל-37.5% משכרו היומי ומהיום הרביעי ואילך - ל-75% משכרו היומי.

כך, אם היום שבו העוזרת היתה אמורה לעבוד בביתכם הוא היום הראשון למחלתה (בהתאם לאישור הרפואי שבידיה), אינכם חייב לשלם לה עבור יום זה. לעומת זאת, אם היום שבו העוזרת היתה אמורה לעבוד אצלכם הוא היום השני למחלתה, תצטרכו לשלם לה 37.5% מהשכר שהיתה אמורה לקבל עבור עבודתה באותו יום, וכך הלאה.

4. ביטוח פנסיוני: בעבר נהגו בעלי משק בית רבים להתחמק מהפרשת כספים לטובת ביטוח פנסיוני לעוזרות הבית שלהם. לא עוד. לפי צו ההרחבה שנכנס לתוקף בינואר 2008 וחל על כל העובדים במשק, לרבות עוזרות בית, עליכם להפריש כספים לטובת ביטוח פנסיוני מקיף לעוזרת הבית שלכם.

לפי צו ההרחבה, ב-2009 ההפרשה הכוללת לפנסיה עבור עוזרת הבית היא בגובה 5% משכרה (2.5% ממומנים על ידי העוזרת ו-2.5% ממומנים מכיסכם). אל דאגה, מדובר בסכום זעיר. עוזרת בית המשתכרת עבור עבודתה בביתכם 500 שקל בחודש, למשל, זכאית לכך שתעבירו עבורה לקרן הפנסיה 25 שקל (5% מהשכר), כאשר מחצית מהסכום, 12.5 שקל, ינוכו משכרה וסכום זהה תשלמו מכיסכם. העוזרת היא שצריכה לבחור את קרן הפנסיה אליה יועברו הכספים ואם היא לא תעשה זאת, בחירת הקרן מוטלת עליכם, כמעסיקיה.

לא כדאי להתחמק מחובת ההפרשה לקרן פנסיה עבור העוזרת. הסיבה: אם, חלילה היא תיפגע במהלך עבודתה בביתכם, היא יכולה להגיש נגדכם תביעה לבית הדין לעבודה וזה עלול לחייב אתכם להעביר לזכותה תשלומים לקרן הפנסיה במשך 30 שנה, או לשלם לה פיצוי גדול.

5. דמי הבראה: עוזרת בית, ככל עובד אחר, זכאית לדמי הבראה. אך בעוד שעובד במשרה מלאה זכאי לדמי הבראה בסכום ממוצע של 1,700 שקל בשנה הראשונה לעבודתו, עוזרת בית זכאית בסך הכל ל-198 שקל בממוצע עבור השנה הראשונה.

6. החזר הוצאות נסיעה: אם עוזרת הבית מגיעה לביתכם בתחבורה ציבורית, היא זכאית להחזר הוצאות נסיעה עד תקרה של 21.67 שקל ליום עבודה.

7. דמי ביטוח לאומי: בעלי בתים רבים מזלזלים בכך, אך חשוב לדעת כי חובה לרשום את פרטי עוזרת הבית באתר הביטוח הלאומי (אין לכם גישה לאינטרנט? שלחו את פרטיה במכתב לביטוח הלאומי). המוסד מצדו ישלח אליכם פנקס באמצעותו תשלמו דמי ביטוח לאומי עבור עוזרת הבית. גובה התשלום הוא 7.25% מהשכר. רישום העוזרת בביטוח לאומי מבטיח את זכויותיה למקרה של תאונה, דמי לידה, פנסיית שאירים, דמי אבטלה וקצבת זקנה.

8. מס הכנסה: חובת תשלום מס הכנסה חלה גם על העסקת עוזרת בית. אלא שבפועל רק עבור עוזרות בית מעטות יש לשלם מס הכנסה. הסיבה: סף המס, הסכום שמעליו חלה חובת תשלום מס הכנסה, הוא כיום 4,433 שקל לגבר, 5,141 שקל לאישה בלי ילדים ו-6,455 שקל לנשואה +1. רוב עוזרות הבית פשוט אינן מגיעות לסף המס.

9. חוק עבודת נשים: חוק זה, על כל סעיפיו, חל על עוזרת הבית. למשל, אם העוזרת נכנסת להריון, קיימת הגבלה על פיטוריה ויש צורך באישור משרד התמ"ת כדי לפטרה. העובדת שבה מחופשת לידה? לא ניתן לפטרה, אלא רק 60 יום לאחר ששבה לעבודה.

10. פיצויים והודעה מוקדמת: החלטתם לפטר את עוזרת הבית? היא זכאית לפיצויים לפי השכר שקיבלה במשך חודש, כפול מספר שנות העבודה שהועסקה אצלכם. אם, למשל, העוזרת הועסקה אצלכם תמורת 35 שקל בשעה במשך 5 שעות בשבוע, הפיצוי שישולם לה יהיה 700-800 שקל.

הפיצויים חושבו כך: מכפילים 35 שקל עבור שעת עבודה בכמות השעות שהעוזרת עובדת בשבוע (5 שעות). את הסכום מכפילים במספר השבועות הממוצע בחודש - שהוא 4.3. מקבלים 752 שקלים. זה הפיצוי לשנה הראשונה. כעבור שנתיים הפיצוי מכפיל את עצמו ומגיע ל-1,504 שקלים. כעבור שלוש שנים הפיצוי כבר מגיע ל-2,256 שקלים. וכך הלאה. עוזרת הבית זכאית להודעה מוקדמת בת יום אחד עבור כל חודש של עבודה. כלומר בתום 12 חודשי עבודה (שנה אחת) היא זכאית להודעה מוקדמת בת 12 ימים .

הסכומים הקטנים מונעים תביעות משפטיות

>> ענף עוזרות הבית מאופיין במיעוט תביעות משפטיות הדדיות.

לדברי עו"ד עמי פרנקל ממשרד עוה"ד ב.כהן, הסיבה לכך כפולה: ראשית - היעדר מודעות או רצון מצד עוזרות הבית להתעמת משפטית עם מעסיקן. העוזרות חוששות כי מדובר בקרב בין שני צדדים לא שווים בכוחם. שנית - כאשר פורצת מחלוקת כספית בין הצדדים, מדובר בדרך כלל בסכומים שאינם עולים על כמה מאות שקלים.

"מדובר בסכום קטן, שלא כדאי לעוזרת הבית להשקיע למענו זמן ומשאבים כספיים הכרוכים בשכירת עו"ד לצורך מאבק משפטי עם המעסיק", אומר פרנקל. "בנוסף, מעטים עורכי הדין, אם בכלל, שירצו להתעסק בתיק של עוזרות בית. נדיר שתיק כזה יהיה כרוך בתמורה משמעותית עבורם, כספית או תדמיתית", הוא אומר.

עו"ד יעקב מלישקביץ ממשרד עוה"ד נ. פינברג פישפש ומצא תיק אחד בודד הקשור בעוזרת בית. מדובר בערעור שהגיש ב-97' מעסיק, גיל שעל, לבית הדין הארצי לעבודה נגד החלטת ביה"ד האיזורי לעבודה בתל אביב לחייבו לשלם לעוזרת הבית שלו, נינה ויקל, דמי מחלה בסך 80 שקל. ערעורו של שעל נדחה.

עקבו אחרינו בטוויטר
עשו לנו לייק וקבלו את מיטב הכתבות ישירות לפייסבוק
הוספת תגובה
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת

הקלד את הנושא

הקלד את התגובה

שלח להוספת תגובה בלתי מזוהה לחץ כאן להוספת תגובה מזוהה לחץ כאן
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת

הקלד את הנושא

הקלד את התגובה

שלח סגור להוספת תגובה בלתי מזוהה לחץ כאן להוספת תגובה מזוהה לחץ כאן
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת
הצג את כל התגובות פתוחות
51
סיגל
 • 23:29
 • 22.07.14

משפחתי ואני נוסעים לחופשה ולכם ביקשתי מהעוזרת בהודעה של שבוע מראש לא להגיע חד פעמי בשבוע הבא
היא עובדת אצל פעם 1 בשבוע. האם זה חוקי? האם מןתר?
תודה

49
יעל
 • 19:59
 • 14.05.14

עוזרת הבית שלי מסרבת בתוקף למסור לי את פרטיה עבור הביטוח הלאומי. היא מאד חוששת שיבטלו לה את הקיצבה שהיא מקבלת. אני לא יכולה בלי עוזרת כי יש לי סוכרת. אין בנמצא שום עוזרת סבירה אחרת. מה עושים? ??

47
נאוה
 • 18:54
 • 06.11.13

עוזרות בית הפכו למצרך נדיר. מה קורה אם העוזרת לא מוכנה שידווחו עליה בביטוח הלאומי ? ממש מלכודת !

46
כנניהו המיסר
 • 21:34
 • 08.10.13

חסכתם לי הרבה כסף. דפקתם את המסכנה שהיתה צריכה כמה שקלים אקסטרה, וככל הנראה גם דפקתם את המדינה.

חוקי עבודה מטומטמים!!!

45
אבי
 • 15:19
 • 11.09.13

לא צריך לשבור את הראש. הם המעסיק ואתה משלם להם, העוזרת חולה? שולחים אחרת.

44
מי שנכוותה
 • 07:55
 • 24.05.12

עובדים זרים זוכים לליווי צמוד של קו לעובד וארגונים נוספים ותובעים בלי חשבון. מניסיון אישי - תבעו אותנו על 20,000 ש"ח כאילו לא שילמנו נסיעות וכאילו אנחנו חייבים פיצויים למרות שלא אנחנו פיטרנו. לא יכולנו להוכיח כלום כי הכל במזומן כידוע. השופטים מראש חושבים שהמעסיק מנצל, כך שאתה נפגע פעמיים. מאז מנקים לבד!

41
מעסיקה
 • 14:01
 • 08.07.11

עוזרת הבית שלי מזה כ 13 שנה אינה מוכנה שאדווח לביטוח לאומי את שמה. ידוע לי שבשנות ה 50 חוקק חוק מיוחד עבור עוזרות הבית שאפשר פרטים חסויים. האם נכון הדבר? האם ומתי שונה החוק? בב"ל נאמר לי שהם יתבעו אותי במקרה שתאונה לה תאונה בעבודתה אצלי, למרות שאני משלמת עבורה כחוק. שאלה נוספת היא , אם כך הוא הדבר, הכיצד זה ב"ל לא מחזיר לי את הכסף ה"לא חוקי, שאני משלמת לו?

39
נעמי
 • 17:44
 • 25.12.09

אני עבדתי ופיטרו אותי ולא רוצים לשלם פיצויים

38
רותי
 • 18:48
 • 17.02.10

המידע הנ"ל עוזר מאד, אבל לא ציינתם מהן זכויותיה של עוזרת שעבדה פחות משנה

37
יעל
 • 02:13
 • 17.09.10

היא מקבלת מאתנו 130 שקל בקבלנות, ועושה את העבודה במשך שעתיים בערך היא עובדת אצל אחרים גם כן בדרך זו, אז כל מעסיק צריך לשלם לה הוצאות כאלה, הרי זה מוגזם לגמרי אנחנו פנסיונרים עם פנסיה אחת

36
הילה נבון
 • 08:45
 • 09.09.09

האם אוכל אי פעם לקבל חישוב מדויק על סכום ההבראה והחופש של העוזרת שלי? אנחנו לא מגיעות לעמק השווה. הנתונים הם שנה שלישית.פעם בשבוע חמש שעות.200 שח לשעה- כלומר 4 פעמים בחודש כפול 200 שחץ אודה לתשובה

35
aloni24
 • 18:04
 • 21.09.09

העסקנו עוזרת בית כחוק במשך 7 שנים. בהגיעה לגיל 60 ביקשה מאיתנו פיצויים וקיבלה עבור כל שנות עבודתה. המשכנו להעסיק אותה שנתיים נוספות. אנו אמורים לפטר אותה בסוף החודש עקב מעבר דירה. האם מגיעים לה מאיתנו פיצויי פיטורין פעם נוספת? האם הכתובת לפיצויים היא לא המוסד לבטוח לאומי? תודה עך תשובתכם.

34
שרון
 • 09:57
 • 07.09.09

אני ממשיכה לדווח ללא פרטים. כותבת "מסרבת" במקום שם משפחה

33
דנה
 • 10:58
 • 01.09.09

פיטרתי אותה כמובן, האם היא זכאית לפיצויי פיטורין ?

32
הילה נבון
 • 23:53
 • 01.09.09
31
תנקו לבד - זה בטוח יהיה יותר נקי
 • 09:59
 • 01.09.09

ואם אין לכם זמן, תחלקו את העבודה וכל פעם תנקו חלק אחר בבית. לשלם מאות שח בחודש לעוזרת שרק מנקה מלמעלה ולא באמת, זה טיפשות.

30
מעסיק
 • 10:43
 • 01.09.09

עוזרת הבית הכי טוב שהעסקתי היה פלסטינאי מהכפר סאלם ליד שכם. אבל המחסומים תקעו אותו בכפר.

29
ג'קי
 • 21:21
 • 31.08.09

http:www.kav-lamaasik.co.il האתר שומר על זכויות של מעסיקים קטנים בתחום הסיעוד ובתחומים אחרים. בהצלחה

28
רוני
 • 09:07
 • 01.09.09

חברת הניקיון אמורה לדאוג לכל הביטוחים וכו נכון?

27
עוזר בית
 • 17:29
 • 31.08.09

אני מכיר אישית מורות שבשל שכרן הנמוך עובדות כעוזרות בית. המדריך מיועד גם להן.

26
_FB_742225832
 • 18:36
 • 31.08.09

אני צריך לפתוח אצלי בבית מחלקת משאבי אנוש, שכר וכספים כדי לטפל בכל זה?

25
הדסה
 • 14:28
 • 31.08.09

אפשר לבטח בקרן הפנסיה "הראל". ההסתדרות חתמה עם 5 או 6 חברות ביטוח הסכמים על קרנות פנסיה לעוזרות בית, אפשר לשאול בהסתדרות איזה הן חברות הביטוח שחתמו אתם

24
1
 • 20:23
 • 30.08.09

תגובה 1 מחכה לתשובה

23
איציקי
 • 22:42
 • 30.08.09

נראה אתכם מצליחים לבטח בקרן פנסיה את העוזרת שלכם. אגב - מכל הטעויות שאפשר לעשות - אי הפרשה לקרן פנסיה עלולה לגרום לכם לפשוט את הרגל מבחינת גודל הנזק. קרנות הפנסיה פשוט מתעלמות ממך, ולא מאפשרות לבטח עוזרת בית. והן צודקות - כי זה ממש גרושים - מה הם צריכות את זה.

22
מישהו
 • 18:51
 • 30.08.09

מעסיק אחד - אבל עובדים אצל חמישה מעסיקים לפחות?

21
תודה על המידע
 • 19:12
 • 30.08.09
20
מעסיקה עובד זר
 • 18:51
 • 30.08.09

האם עובד זר, המחדש את רשיון העבודה שלו בישראל כל חצי שנה, זכאי לכל ההטבות? בביטוח לאומי נדרשתי לשלם פחות ממה שהזכרתם בכתבה

19
עוזר בית
 • 17:16
 • 30.08.09

לא היה לי מזל. כמעט כל עוזרות הבית שלי היו חפיפניקיות. אין להן קוד אתי. אפילו לשיפוצניקים יש.

18
חסוי
 • 17:16
 • 30.08.09

במחיר שהעוזרת גובה שהיא תממן את כל ההוצאות ומה יקרה אם אחתים אותה שהיא עצמאית???

17
מעסיקה
 • 14:08
 • 30.08.09

האם יש לפתוח קרן פנסיה לעוזרת בית בת 65 שמקבלת קצבת זקנה מביטוח לאומי? היא עובדת אצלי 2 שעות שבועיות והוותק שלה 10 שנים. תודה על תשובתכם

16
 • 13:04
 • 30.08.09

האם אותם חוקים חלים גם אם העוזרת מועסקת רק 4 שעות אחת לשבועיים?

14
העסקתי פעם עוזקת
 • 12:48
 • 30.08.09

יש להחזיר את האפשרות כמו שהייה פעם לבטח אותן בלי שיתנו פרטים שום עוזרת שראיינתי לעבודה לא מוכנה לתת פרטים לביטוח לאומי מדוע הסירו את האפשרות שהייתה פעם??????????????

13
חיה
 • 12:26
 • 30.08.09

מה החוק אומר לגבי עוזרת בית שהתבקשה לצאת לחופשה ללא תשלום מאחר ובעלי הבית נסעו לתקופה של שלושה חודשים?

12
 • 12:21
 • 30.08.09

זה הרי לא הגיוני שעל 6 שעות בחודש או על 12 שעות בחודש 20 מעסיקים יפתחו תיקים בביטוח לאומי, במס הכנסה, יעשו ביטוח פנסיה ועוד ועוד - לעובדת א ח ת . לא יותר הגיוני שעוזרת א ח ת תהפוך ל'עצמאית' ותציע שירותי ניקיון ל20 לקוחות בחודש? החוק כפי שהוא היום ממש מתחנן שיפרו אותו.

11
א מהצפון
 • 11:02
 • 30.08.09

האם למישהו יש מידע או נסיון - אם מדווחים על עוזרת רטרואקטיבית לתקופה, כמה ריבית דורשים בביטוח הלאומי על כך?

10
 • 10:40
 • 30.08.09

אם מישהו יודע תגובה 1 מחכה לתשובה

09
יוני
 • 10:31
 • 30.08.09

כיום יש חברות המספקות עוזרות בית כנגד חשבונית, כל העלויות והחובות חלות על החברה, החברות מוציאות תלוש מסודר עם פנסיה וכו'. והפלא שהם גובות פחות או יותר אותו תעריף שהעובדת גובה ישירות כ42-45 שח לשעה, רק שדרך חברה צריך להוסיף מע"מ בגובה 16.5%. אבל בכל מקרה עדיף להוסיף מע"מ מאשר להוסיף פיצויים,פנסיה,חופשה,הבראה וכו'. אלה עלויות שיכולות להסתכם בכ 35% מעבר לשכר המשולם לעובדת.

08
דוד
 • 10:02
 • 30.08.09

העוזרות והמטפלות. העוזרות והמטפלות אינן שעירות לעזאזל. הן מרויחות המון כסף יחסית לשכר הממוצע במשק, ברוב רובן של המקרים ככסף שחור נטו שנכנס לכיסן. לא יתכן שכל הזמן באים בטענות וחוקים ודרישות שהעסקת עוזרת בית או מטפלת דורשת מחלקת משאבי אנוש שלמה. מספיק לכתבות המטופשות שבינן ובין המציאות אין ולא כלום.

07
יוסי ר.
 • 09:58
 • 30.08.09

למה עוזרות בית נחשבות לשכירות ולא לעצמאיות? הרי הן עובדות למעשה כעצמאיות.

06
מעסיק נצלן
 • 09:40
 • 30.08.09

העוזרת אצלנו מועסקת כקבלן עצמאי, היא יכולה לסיים עבודתה בשלו שעות או בחמש, היא יכולה להגיע ב10 בבוקר או ב 1 בצהריים, כשלא מתחשק לה היא לא מגיע, לרוב בהודעה טלפונית של יום מראש (לא מקבלת ולא מצפה לקבל שכר) מדוע הנחת המוצע היא שהעוזרת היא שכיר?

05
הדסה
 • 09:27
 • 30.08.09

כאשר התשלום של המעביד לקרן פנסיה כולל גם תשלום עבור קרן פיצויים, האם על המעביד לשלם פיצויים נוספים או שקרן הפנסיה היא שמשלמת את הפיצויים ?

04
(חסוי, אלא מה)
 • 09:23
 • 30.08.09

רוב העוזרות עובדות בשחור ומסרבות להיות מדווחות לביטוח לאומי (ועוזרות זה לא סיני שאוספים בפינת הרחוב ליום עבודה אלא "משרת אמון"). בעבר אפשר היה לדווח על עובד ללא ציון שם, היום כבר לא. התוצאה - אי תשלום ב"ל בכלל וחשיפה של המעביד וחשיפה לתביעות בגין תאונות. אפשר גם לחשוב על תיאוריית קונספירציה שבה ב"ל מסיבותיו הוא מעדיף שהחוק לא יקויים ולא לגבות כי עלות הגבייה גבוהה יחסית לסכומים ולעומת זה פוטנציאל התביעות על עבודה במשק בית גבוה יחסית לתחומים אחרים. הדברים תיאוריה בלבד ואין להם קשר למציאות כזו או אחרת :-)

03
יוני
 • 09:09
 • 30.08.09

ההפרשה לביטוח פנסיוני היא אכן בגובה של 5% מהשכר (בשנת 2009) אבל החלוקה היא 3.34% על חשבון המעסיק ו 1.66% על חשבון העובדת (שני שליש מול שליש )

02
לא צפונבונית בכלל.
 • 09:07
 • 30.08.09

תמצאו עוזרת שעובדת היום בפחות מ-40 ש"ח לשעה. וחוץ ממה שהיא "מכסחת" מהבית ככה בחפיף, שיחות טלפוןמוצרי קוסמטיקה דברים ששייכים לילדים זה בקטנה, לא מדברת על קרימינליות כן כן זה נורא לא יפה וכל זה.... כי העוזרת היא קדושה מעונה, ורק אני שעובדת שתי משרות כדי לפרנס משפחה של 3 ילדים כלבלב חתולה סיאמית דגים באקווריום ובעל על הספה הביצ'ית, שמענו. בת'כלס הפסקתי להעסיק אותן כי נמאס לי שחסרים לי חפצים בבית אפילו אם זה סתם קרם פנים ב-20 שקל או צעצוע של הילד שאחותי הביאה לו מחו"ל ופתאום נעלם.

01
ר.ג.
 • 08:17
 • 30.08.09

במידה וביום העבודה של העוזרת חל יום חג האם העוזרת זכאית לתשלום בגין יום זה

תוכן מקודם
הפופולריות בקריירה
הצעות מיוחדות