החל מ-1 בפברואר: תלוש משכורת חכם ומפורט - קריירה - TheMarker

החל מ-1 בפברואר: תלוש משכורת חכם ומפורט

כמה שעות עבדתם בחודש החולף ■ מה הסכום שהופרש לקרן הפנסיה שלכם ■ וכמה כסף נוכה משכרכם לביטוח לאומי ■ כל הפרטים הנעלמים יופיעו מעתה בתלוש השכר, שיהיה חכם ומפורט יותר ■ המשמעות העיקרית של השינוי: מעסיקים יחויבו לתגמל עובדים על שעות נוספות

בשורה לכל העובדים בשכר גלובלי: החל ב-1 בפברואר ייכנס לתוקף תיקון 24 לחוק הגנת השכר, שיחייב את המעסיק לציין בתלוש השכר של העובדים את מספר שעות העבודה המדויק שבהן הועסקו בחודש החולף. המשמעות המעשית של התיקון היא שחברות ובתי עסק שבהם נהוגה נורמת עבודה של שעות ארוכות - 11, 12 ואף 13 שעות ביום או יותר - יצטרכו לנהל רישום פרטני, שישקף את מספר השעות ביום שבהן הועסקו העובדים.

התלוש באדיבות חילן טק

מדובר בשינוי מרחיק לכת, שלא לומר מהפכני, שיזם הפורום לאכיפת זכויות עובדים בהובלת ח"כ שלי יחימוביץ (עבודה), ובתמיכת ההסתדרות, המעסיקים ומשרד התמ"ת.

מעסיקים שהתעקשו במשך שנים לשלם לעובדיהם שכר גלובלי, אחיד, בלי קשר למספר שעות העבודה שמילאו בפועל, יצטרכו להחליף דיסקט ולשלם לעובדים גמול על השעות הנוספות שבהן הועסקו. במלים אחרות: השינוי העיקרי בעקבות התיקון לחוק יהיה בתחום שעות העבודה, והמשמעות שלו היא שמעתה לא יהיו יותר עובדים בשכר גלובלי.

"תלוש השכר, כפי שהכרנו אותו עד כה, מלא בהגדרות ובסעיפים שהעובדים לא ממש ידעו לקרוא", אומר רו"ח יורם שיפר ממשרד זיו שיפר ושות'. "למשל, לא ברור מהתלוש אם המעסיק מילא את חובתו והפריש כספים לקרן הפנסיה, לביטוח המנהלים, לקופת הגמל או לקרן ההשתלמות. לא פחות חשוב מכך, לא ברור מאילו רכיבי שכר בוצעה ההפרשה לקרן. אם המעסיק הפריש לקרן פחות מהדרוש, עתידו הכלכלי של העובד עלול להיפגע".

דוגמה נוספת לבעייתיות שאמורה להיפתר בתלושי המשכורת החדשים, נוגעת לנקודות הזיכוי למס. עובדים רבים, בהם אימהות חד-הוריות, אינם מצליחים להבין מהתלוש הנוכחי אם מגיעות להם נקודות זיכוי ממס הכנסה. התלוש החדש אמור לפזר את מסך הערפל גם מעל סוגיה זו.

9 סעיפים חדשים

תלוש השכר החדש שיונפק לעובדים החל במשכורת פברואר יכלול תשעה סעיפים חדשים:

1. ניכויים

המעסיק יפרט בתלוש המשכורת את הניכויים שביצע בעבור העובד למס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות.

לדברי שיפר, מדובר בעניין חשוב משתי סיבות. האחת, כדי לשמור על זכויותיו של העובד במוסדות אלה, למשל בעת תאונת עבודה המזכה בדמי פגיעה מהביטוח הלאומי; והשנייה, כדי שהעובד יידע שמעסיקו הוא ישות משפטית בעלת תיק מסודר במס הכנסה - סעיף בעל חשיבות בעת הגשת תביעה נגד המעסיק.

התלוש באדיבות חילן טק

2. הפרשות לקרנות

המעסיק יציין בתלוש השכר את הסכום שהפריש לקרן הפנסיה, ביטוח המנהלים או קופת הגמל של העובד בחודש החולף, כך שהעובד יוכל לחשב את הסכום המצטבר לטובתו בקרן. בנוסף, חלה חובה על המעסיק לרשום את השכר המשמש בסיס להפרשה לפנסיה.

לעובד מומלץ בכל מקרה שלא להתעצל, ולהתקשר כל כמה חודשים לקרן הפנסיה כדי לברר אם יש התאמה בין סכום ההפרשה המצוין בתלוש השכר לבין הסכום שהופרש בפועל על ידי המעסיק.

3. שעות עבודה

המעסיק יציין בתלוש המשכורת את מספר השעות שבהן הועסק העובד בפועל במהלך החודש החולף. מספר השעות ייקבע לפי הרישום בשעון הנוכחות המותקן במקום העבודה, או רישום ידני מסודר. על המעסיק לשמור את רישומי שעות העבודה במשך שבע שנים, ובמהלך תקופה זו רשאי העובד להגיש תביעה נגד מעסיקו בעניין שעות העבודה, לפני שתחול עליה התיישנות.

4. שעות נוספות

המעסיק יחויב לנהל רישום של שעות העבודה הנוספות של כל אחד מהעובדים, ואין לסמוך בעניין זה על העובד שינהל בעצמו את הרישומים. אם הרישום אינו דיגיטלי, אלא ידני, יש להחתים עליו את העובד.

5. תנאים סוציאליים

המעסיק יפרט בתלוש המשכורת את התשלומים שהעביר לעובד מעבר לשכר הרגיל, כגון ימי חופשה, ימי מחלה והבראה.

6. היעדרויות

המעסיק יחויב לציין בתלוש השכר את מספר ימי ההיעדרות של העובד, ויפרט אילו מההיעדרויות נובעות מחמת מחלה, חופשה או הבראה.

7. ותק

המעסיק יציין בתלוש השכר את תאריך תחילת העבודה והוותק המצטבר של העובד במקום העבודה הנוכחי. כך, העובד יוכל לדעת למשל אם הגיעה העת לקדמו בדרגה, אם צבר ימי חופשה רבים שכדאי לו לנצל או דמי הבראה גבוהים במיוחד.

8. עובד יומי

המעסיק יפרט בתלוש השכר את תעריף השכר ליום או לשעה, לעובדים המועסקים על בסיס יומי, או לפי שעות.

9. הגוף המשלם

המעסיק יחויב לציין בתלוש השכר מי הגוף או הגורם שבאמצעותו משולם השכר לעובדים. אם התשלום נעשה באמצעות חשבון בנק (לרבות בנק הדואר), יש לציין את מספר החשבון ואת פרטי הבנק.

career@themarker.com

כך ייראה תלוש המשכורת החדש

-

פרטים על המעביד

מי הגוף או הגורם שבאמצעותו משולם השכר לעובדים. אם התשלום נעשה באמצעות חשבון בנק, יש לציין את מספר החשבון ופרטי הבנק

-

מספר ימי העבודה שבעבורם מבוצע התשלום

פירוט של מספר השעות שבהן הועסק העובד בפועל בחודש החולף. מספר השעות ייקבע לפי הרישום בשעון הנוכחות המותקן במקום העבודה, או רישום ידני מסודר

-

סך התשלומים בגין שעות נוספות

פירוט שעות העבודה הנוספות לפי הרישום האלקטרוני או הידני - באחריות המעביד, ולא העובד

-

תיק הניכויים של המעסיק ברשות המסים

-

מועד התחלת העבודה

ציון מפורש של התאריך שבו החל העובד לעבוד במקום והוותק המצטבר שלו, לצורך בדיקת הזכאות להטבות שונות הנובעות מכך

-

מעמד העובד

האם מדובר בעובד חודשי, יומי או שעתי, ופירוט של תעריף השכר ליום או לשעה

-

ניכויים שונים מהעובד

פירוט הניכויים למס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות, שביצע המעסיק בעבור העובד

-

הפרשות לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל

פירוט הסכום המצטבר שהפריש המעסיק לחיסכון הפנסיוני של העובד, והשכר המשמש בסיס להפרשה לפנסיה

-

היעדרויות

פירוט מספר ימי ההיעדרות של העובד והסיבה להן (מחלה, חופשה או הבראה)

שאלות ותשובות

2.7 מיליון עובדים ייהנו מהחוק החדש

>> האם התיקון החדש לחוק הגנת השכר יחול על כל העובדים במשק, ללא יוצא מן הכלל?

התיקון יחול על 2.7 מיליון העובדים במשק הישראלי. עם זאת, הסעיף המחייב רישום של שעות העבודה והשעות הנוספות לא יחול על עובדים שלא ניתן לפקח על שעות עבודתם המדויקות. מדובר בעובדים המועסקים ב"משרות אמון" (כמו יועץ למנכ"ל או דובר אישי) ובמשרות שטח (למשל, אנשי מכירות).

אלא שחריג זה מצטמצם והולך: בתי הדין לעבודה פסקו באחרונה שאפשר לפקח כיום גם על עבודה מחוץ למפעל או למשרד, בעזרת אמצעים אלקטרוניים כמו טלפון נייד ואיתוראן.

אם כך, המעסיק יוכל להתחכם - לרשום את שעות העבודה בתלוש השכר, לשלם כדין, אך להעסיק את העובד כמה שעות שהוא רוצה או צריך.

לא. חוק שעות עבודה ומנוחה קובע שאורכו של יום עבודה אינו יותר משמונה שעות, ולפי היתרים שונים - עד 12 שעות. העסקת עובד מעבר למספר שעות זה היא עבירה פלילית, שלצדה קנס של 5,000 שקל לעבירה ו-10,000 שקל לעבירה חוזרת.

אילו סנקציות נקבעו כדי לעודד את המעסיקים ליישם את הוראות התיקון החדש באורח מיידי?

בית הדין לעבודה רשאי לפסוק לעובד פיצויים שאינם תלויים בנזק שנגרם לו, בסכום של עד 5,000 שקל על כל תלוש משכורת שלא נמסר לעובד, או שנמסר ללא הפרטים המתחייבים לפי התיקון החדש. אם ימצא לנכון, יכול בית הדין יכול לפסוק גם קנס גבוה יותר. למשל, במקרה שהמעסיק ביצע את ההפרה יותר מפעם אחת.

מומלץ למעסיק לוודא עם הגורם המפיק בעבורו את תלושי השכר של העובדים, כי תוכנת השכר עודכנה בהתאם לתיקון 24 לחוק הגנת השכר.

עקבו אחרינו בטוויטר
עשו לנו לייק וקבלו את מיטב הכתבות ישירות לפייסבוק
הוספת תגובה
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת

הקלד את הנושא

הקלד את התגובה

שלח להוספת תגובה בלתי מזוהה לחץ כאן להוספת תגובה מזוהה לחץ כאן
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת

הקלד את הנושא

הקלד את התגובה

שלח סגור להוספת תגובה בלתי מזוהה לחץ כאן להוספת תגובה מזוהה לחץ כאן
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת
הצג את כל התגובות פתוחות
40
נסים דבש
 • 15:09
 • 28.09.12

אני פנסיונר של משרד האוצר,ובכל פעם שאני מנסה להעלות את ה"תלוש החכם" אני נתקל בבעיות של סיסמה לא נכונה.מדוע אי אפשר לקבל את התלוש בפעולה פשוטה של קוד זיהוי בלבד?

39
מזי
 • 12:04
 • 30.06.09

אני לא מצליחה לפתור בעיה קטנה איך ניכנסים לתלוש משכורת

38
בת שבע
 • 19:02
 • 23.10.10

הפחתת דמי הבראה בתלוש המשכורת האם זה חוקי?

37
טלי
 • 10:20
 • 04.03.09

עבדתי במשרד פרטי 5 חודשים ופוטרתי,לא קבלתי את התלושי המשכורת עד שבקשתי והוא מסר לי אותם ושמתי לב בפירוט תלוש המשכורת לא מופיע מס הכנסה וגם לא מופיע פנסיה.האם זה חוקי?

36
ברכה כהן
 • 12:54
 • 27.04.09
35
ארז מירית
 • 11:37
 • 01.02.09

התיקון לחוק נועד למנוע מחברות לעשוק עובדים, בחברה שעבדתי עד יציאתי להיתמחות במשפטים עבדו כחוק וכל הסעיפים בתיקון לחוק הופיעו בתלושי השכר של כל העובדים, טוב מאוד שהטילו סנקציות על מעסיקים חאפרים

34
עצמאי-מעסיק
 • 09:19
 • 01.02.09

כמעט לכולם, מעכשו תעבדו כמו שצריך.. אתם חושבים רק על האינטרסים הקטנים שלכם איך, לתחמן וכו',אתם לא מנסים לחשוב על המעסיק שלכם, כמה קשה להשיג לקוחות, לשמור עליהם,קונקורנטים וכו'..אתם קטנים רבותי..!

33
יורם
 • 10:52
 • 31.01.09

מה עוד אתם רוצים לא מספיק שאתם יוצאים לפנסיה בגיל 45 אתם מוצצים את המדינה

32
מאור חשוון
 • 13:22
 • 30.01.09

הודות לאנשים כמו שלי, אנו, העובדים השכירים, יכולים לדעת שיש מי שדואג לנו. היא משנה את הגישה הצינית המקובלת אל אנשי הפוליטיקה: לא הכל רכוב בממלכת ישראל...!

31
פועלת-שאלה
 • 19:14
 • 30.01.09

כתוב שיש חוק בו אמורים לעבוד 8 שעות ביום. אם חתמתי על חוזה בו כתוב שאני מחוייבת לעבוד 9.1 שעות ביום, זה בסדר? האם החוק קובע או חתימה על חוזה אישי? ואם התשובה היא הסיפא של השאלה, אז איך החוק מגן עלי בכלל?

30
שיר
 • 23:12
 • 29.01.09

חייבים לחזק את מפלגת העבודה.

29
סתם קקר
 • 18:03
 • 29.01.09

שצריך לכתוב הסברים כאלו ארוכים כדי שמישהו יבין מה הוא קורא. ניתן לצפות בקרוב לקורסים בהבנת תלוש השכר.

28
איש מכירות
 • 18:39
 • 29.01.09

כתבה מאלפת, אבל יש סוגי עובדים שאי אפשר להחיל עליהם את החוק החדש, כמו אנשי מכירות, דוברים וגם אתם העיתונאים.

27
יוסי
 • 12:48
 • 29.01.09

עבדתי תחת הגדרה של מישרת אמון, מה ההגדרה למשרת אמון?

 •  
  אזרח
  • 13:26
  • 29.01.09

  עובד המוגדר כבעל משרת אמון הוא עובד אשר נופל בגדר החריגים שלא חל עליהם חוק שעות עבודה ומנוחה, ומשתמע מכך כי השכר כולל תשלום עבור שעות נוספות.יש לבחון האם תפקידך אכן נופל בגדר "משרת אמון" כפי שפרשה הפסיקה וכפי שנהוג, ואין המדובר בסתם הגדרה במטרה שלא תוכל בעתיד לתבוע תשלום בגין שעות נוספות. בית הדין הארצי קבע כי עובד במשרת אמון אמור להיות בעל סמכויות ניהוליות, לארגן פעולות, לתת הוראות לעובדים אחרים ולפקח על עבודתם; תפקיד שיש בו חופש פעולה ועצמאות; מעמד בכיר במבנה החברה; שכר של מנהל ולא של עובד. אני מקווה שזה עונה לשאלה שלך.

 •  
  מהנדס תוכנה
  • 19:10
  • 29.01.09

  אני עבדתי במשרת אמון בעבודה בתכנות ללא סמכויות ניהוליות וכד'. התפקיד הוגדר בחוזה העבודה כמשרת אמון אך ורק בכדי להצדיק את השכר הגלובלי כמגלם גם את השעות הנוספות. לא היה רשום לי בתלוש השכר כמה שעות עבדתי בחודש והשכר היה קבוע. וכמעט תמיד עבדתי יותר מ 9 שעות ביום. ככה זה בהייטק. לצערי פוטרתי בחודש דצמבר, אז התיקון לחוק הזה ישפיע עלי רק בעבודה הבאה שלי (כשאמצא).

 •  
  אגרונום
  • 09:13
  • 30.01.09

  ידידי תתיעץ . אפשר לתבוע רטרואקטיבית!!יש המון פסקי דין לטובתך בעניין. אל תוותר !!

26
יוסי
 • 13:19
 • 29.01.09
25
קיסיי
 • 14:12
 • 29.01.09

אני מברך כל חבר כנסת אשר תמך בתיקון החוק ובמיוחד לחברת הכנסת שילי .אבל מצד אחר חייבים לדעתי לקבוע כלים או פיקוח לאכיפת החוק.כי הרבה מעסיקים נהנים לשלם לעובדים גלובלי מבלי לפרט בתלוש השכר מספר שעות ,ובמיוחד בחברות כח אדם ושמירה ץ

24
מוטי
 • 12:04
 • 29.01.09

בטח עכשיו כל מנהל יצויין כנושא משרת אמון.... כך יוכלו להתחמק מלתת לו שעות נוספות? !!!

23
ואין עבודה יותר
 • 11:51
 • 29.01.09

עבדתי אפילו 15 שעות ביום בחברת הייטק ידועה ולא קבלתי שעות נוספות, גם לא גלובליות. בסוף הפרויקט פיטרו אותי. רציתי לתבע ויעצו לי שאח"כ אף מעביד לא יקח אותי. היום אתה הולך לראיון, והמעביד רואה בגוגל שתבעת מעביד בעבר !!! לא יקח אותך. בחברה גדולה אחרת שאני עובד היום לא קבלו מועמד לעבודה בגלל זה !!

22
ויקי
 • 11:55
 • 29.01.09

אני מנהלת(לא בכירה)ומשתכרת עפ"י שכר גלובלי, אני עובדת יותר מ9 שעות. האם זה אומר שהיום אעבוד רק את השעות עפ"י חוק? אין אצלי שעות נוספות , מישהו אשר מבין יכול לענות ?

 •  
  מה קרה
  • 09:26
  • 01.02.09

  כובד בכיר ברמת הנהלה נחשב לעובד אימון ואינו מחוייב בדיווח שעות מסודר. יהיה צורך לרשום מפורשות בתלוש את מס השעות הנוספות הגלובליות המשולמות וזהו.

21
כל הכבוד לשלי
 • 12:10
 • 29.01.09

על תבחרו בעבודה !!! בגלל יולי תמיר - שהשפילה את המורים ופגעה פגיעה אנושה במערכת החינוך הממלכתית. לא נשכח את מה שעשתה יולי בסיוע יוסי וסרמן למערכת החינוך הממלכתית בישראל. נצביע הכל רק לא עבודה. יולי משקרת במצח נחושה לציבור ומציגה את רפורמת אופק חדש כהצלחה. בשעה שרפורמה זו היא אסון לאומי. כל הסקרים מראים על מורים שבעברו לרפורמה - מורים מושפלים שאיבדו את הברק בעיניים, מורים הבאים לעבודה ולא לעבוד, על מורים המדווחים דיווחי שקר בנושא שעות שהייתם ושע' פרטניות בביה"ס ועל מורים שהפסיקו להכין מערכי שיעור ומלמדים אך ורק לפי הספר (קריאה מודרכת). המצב הוא קטסטרופאלי והכל בזכות השקרים של יולי תמיר !!! הצביעו בעד כולם, רק לא עבודה!!!

20
אבי
 • 11:40
 • 29.01.09

אני מלא הערכה לח"כ הנכבדה שלי יחימוביץ על כל מה שהיא עושה למען החלשים וחסרי האונים . אני עדיין מקווה שלא תשכח נושא חשוב כאוב ומטריד לא פחות .להחזיר את גיל הפרישה לגיל השפיות : נשים 60 , גברים 65 , אבל לא 67 .

19
נגה
 • 11:39
 • 29.01.09

בדיוק בשביל דברים כאלה אנחנו צריכים לבחור לכנסת. הדברים האלו הם ברומו של דבר עבור כל אחד מאיתנו

18
עובד ממורמר
 • 11:15
 • 29.01.09

מה עם החוק שהבטיחה ח"כ שלי יחימוביץ', לפיו גם עובד שבחר להתפטר מרצונו, יוכל לקבל פיצויים מלאים כאילו פוטר?

 •  
  נגה
  • 11:49
  • 29.01.09

  אי אפשר לעשות מהפכה באופן כה חד ומהיר בנושא הזה. המעסיקים רואים את העלויות האדירות שיש להם בזה לכן צריך להתחיל לאט לאט ובאיגוף. כך למשל כל ההכבדה על המעסיקים למשוך את ההפרשות לפיצויים מקופות הגמל במקרים של התפטרות הופכות הלכה למעשה את מרבית הכסף של הפיצויים (גם אם לא כולו) לכספו של העובד גם בהתפטרות. נכון להיום המעסיקים ב-99.9% לא מושכים את הכספים שהופקדו. עוד כמה שנים יתרככו המעסיקים ויבינו שממילא לא נותרה להם עלות כספית משמעותית ואז גם יהיה אפשר להעביר חוק בענין הזה.

17
מוטי, מנהטן
 • 11:05
 • 29.01.09

מעניין אם גם חברי הכנסת הנכבדים של ישראל יקבלו תלוש מפורט כזה. יש לי הרגשה שרבים מהם יתביישו להראות אותו לציבור הבוחרים.

16
ב
 • 11:20
 • 29.01.09

עם שעות נוספות גלובליות..... מעיון בתיקון לחוק - סעיף 5 לתיקון, תת סעיף 5 - "תשלומים אחרים, נוסף על השכר הרגיל, לרבות גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, פריון עבודה, דמי הבראה, דמי חופשה ודמי מחלה, וכיוצא באלה; יש לפרט לגבי תשלומים כאמור בפסקה זו את סוג התשלום, את מספר היחידות שעבורן שולם - אם הוא משולם לפי יחידות, ואת סכום התשלום;" כלומר - יש אפשרות לתשלום שעות נוספות באופן גלובלי, תוך הצהרה שסכום זה לא משולם לפי יחידות.... עדיין לא נפטרנו מבעיית תשלום שעות עבודה גלובליות... המצב בהיי טק יכול להיות הפוך , כאשר משלמים 20% מהשכר כתוספת גלובלית על שעות נוספות, המעסיק יכול לראות שאין שעות נוספות מספיקות על מנת לעמוד ב 20% האלו ולהוריד את התשלום (היום אין בעיה לפתוח חוזים...)

15
שכיר
 • 11:11
 • 29.01.09

המעסיקים כבר ימצאו דרך לעקוף את החוק, כפי שעשו לגבי חוק שכר מינימום.

14
אלדד
 • 10:00
 • 29.01.09

מצדיקה כל קול. שלי - בחרתי בך בפריימריס ואני מצביע עבודה בבחירות בשביל אנשים כמוך.

13
שכיר מרוצה
 • 09:54
 • 29.01.09

עכשיו אוכל להבין בדיוק על מה אני מקבל שכר, ולפי מה ניכו לי סכומים מהמשכורת. תודה לשלי יחימוביץ - המחוקקת הכי יעילה בכנסת. רק מחזק את התמיכה שלי במפלגת העבודה, המפלגה היחידה שמספיק חזקה כדי להשיג חקיקה ולא רק לדבר מהאופוזיציה. המפלגה היחידה שיכולה לקדם את המצב שלי.

12
מהפכה
 • 09:58
 • 29.01.09

תבינו מדובר במהפכה ממש משרדי עו"ד לא יכולים לנצל יותר מתמחים או עו"ד בשכר של 10 שח לשעה.

11
שכיר מרוצה
 • 09:58
 • 29.01.09

עכשיו אוכל להבין בדיוק על מה אני מקבל שכר, ולפי מה ניכו לי סכומים מהמשכורת. תודה לשלי יחימוביץ - המחוקקת הכי יעילה בכנסת. רק מחזק את התמיכה שלי במפלגת העבודה, המפלגה היחידה שמספיק חזקה כדי להשיג חקיקה ולא רק לדבר מהאופוזיציה. המפלגה היחידה שיכולה לקדם את המצב שלי.

10
אוריש
 • 10:26
 • 29.01.09

אין מנכ"ל רציני שעובד 8 שעות . האם מנכ"ל צריך לחתום על שעון נוכחות ?

09
ל-2
אוקסנה
 • 09:54
 • 29.01.09

לא רק עובדי היי-טק... כל הגלובליים חתומים על הסכם שכר + 300 ש"ח עבור נוספות (ללא קשר לשכר).

08
רז תורג'מן
 • 09:41
 • 29.01.09

מה לגבי המשכורת הצה"לית שהיא גלובלית האם גם לנו יתנו שעות נוספות על הימים כלילות שאנו עובדים ועל השבתות הרבות? עבודה אצלנו מתחילה בשעה 6:00 בבוקר ונגמרת במקרה הטוב ב12 בלילה מחכה לתשובה תודה

07
 • 09:50
 • 29.01.09

הרי אתם יודעים שאם לא תשלחו ותבלבלו לאלפי מעסיקים את המוח התביעות יתחילו לעוף באוויר ,רצוי לשלוח עידכון אם פירוט העונש שיחול עליהם אם לא יעשו כן .

06
שכיר
 • 09:35
 • 29.01.09

מי דואג לעדכן אלפי מעסיקים פרטיים בחוק החדש ?????

05
אזרח
 • 09:17
 • 29.01.09

אני רוצה להאמין שהדבר יביא לשינוי הנורמה הנפשעת של אי תשלום שעות נוספות, אולם אני סבור שיהיו מעסיקים שינסו להתחמק. על כל פנים, כעת תהיה לעובדים הוכחה חותכת לשעות שהם עבדו והם יוכלו לתבוע את המעסיקים עבור השעות הנוספות.

04
יוסי
 • 09:32
 • 29.01.09

ושימו לב מי יזם אותו. ושאלה קטנה: בנימין נתניהו היה בכלל מעלה על דעתו להציע חוק כזה? ואם לא - אז מדוע לבחור בו?

03
zigi
 • 08:17
 • 29.01.09

מה לגבי עובדי הייטק שבדרך כלל חותמים על הסכם שבו המשכורת מחולקת ל2 אחד בסיס והשני סכום נוסף שסכום זה אמור לפצות את העובד על השעות הנוספות שעשה

 •  
  רון
  • 09:45
  • 29.01.09

  עובדים חתומים על חוזה אישי שכתוב בו גם שלא יחולו עליו תקנות של מגבלת שעות עבודה ושעות נוספות ככה שאפשר לשכוח מתשלום עבור שעות נוספות בהייטק

 •  
  ערן
  • 10:29
  • 29.01.09

  לא יודעים רון היועץ חוק בעולם המערבי הוא ריצפה ואי אפשר להתנות עליו או לגרוע ממנו אלה אם המחוקק הרשה זאת במפורש וזה נדיר מאוד ומוגבל. במקרה של שינוי בחוק (כמו זה להלן) יתכן ונקבעה תקופת מעבר אבל !!!! החוזים הישנים בכל מקום בו הוקצו סכומים גלובליים לשעות נוספות לא שווים כלום וכל מי שיסמוך על הגלובליות הישנה עשוי לשלם פעמיים.. מתחולת החוק ישולמו שעות נוספות וזו רוח הפסיקה בעשור האחרון ורוחה של שלי יחימוביץ שהפכה את זה לחוק. מקום שעובד שעות רבות יאלץ לשקול מחדש את מדיניות השכר שלו וכנראה להציע הצעות שכר נמוכות יותר מרגע זה כדי להשאיר תקציב לשעות נוספות. כמעט כל יתר החידושים הניפלאים בתלוש זניחים למי שעבד עד היום עם תוכנת שכר מודרנית ולא היה חאפר או ניסה לגלח עובדים.

02
עובד קבלן עשוק
 • 09:32
 • 29.01.09

ומי יעקוב אחרי אלפי מעסיקים קטנים פרטיים עם 2 עד 10 עובדים ?

01
דרור
 • 08:25
 • 29.01.09
תוכן מקודם
הפופולריות בקריירה
הצעות מיוחדות